Nguyễn Quang Thạch: Dân trí tăng lên, khuyết tật xã hội sẽ giảm dần


Tiếp tục duy trì hệ thống thư viện “Sách hóa nông thôn” mà mình đã sáng lập, anh Nguyễn Quang Thạch đã thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt (dài 1.800 km) từ mồng 1 Tết (19/2). Mục tiêu là kêu gọi 500.000 người Việt góp mỗi năm 240.000 đồng/người cho “Sách hóa nông thôn”....Chi tiết

Hướng dẫn xây dựng Tủ sách Phụ huynh & Tủ sách Dòng họ

Hướng dẫn xây dựng Tủ sách Phụ huynh & Tủ sách Dòng họ


Tủ sách dòng họ và Tủ sách phụ huynh thuộc Chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy
Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 14PH Bài tập trắc nghiệm toán 5 ĐHSP Hà Nội 2010 32.000   2 1313PH Học và ôn luyện Tiếng Việt 5 – tập...Chi tiết

Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy
Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 1310PH Cùng em học tiếng Anh lớp 5 ĐHSP TPHCM 2011 30.500   2 16PH Bài tập cơ bản và nâng cao toán 5...Chi tiết

Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy
Tủ sách phụ huynh, Lớp 4C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 93PH Timua và đồng đội Mỹ thuật Hà Nội 2012 20.000   2 89PH 109 truyện ngụ ngôn Việt nam và thế giới Mỹ...Chi tiết

Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy
Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 304PH Vua heo Trẻ TPHCM 2001 7.500   2 301PH Rô bô vô địch – tập 15 Trẻ TPHCM 2001 5.000   3 265PH...Chi tiết

Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4A, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy
Tủ sách phụ huynh, Lớp 4A, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 1292PH Bài tập tiếng Anh 4 DHSP Hà Nội 2010 26.000   2 1274PH Bài tập trắc nghiệm tiếng Việt 4 DHSP Hà Nội...Chi tiết

Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy
Tủ sách phụ huynh, Lớp 3C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 989PH Người đẹp ngủ trong rừng VHTT Hà Nội 2010 12.500   2 944PH Nữ chúa tuyết VHTT Hà Nội 2010 12.500   3...Chi tiết

Chi tiết