Tủ sách phụ huynh, Lớp 2C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 910PH Cáo ranh mãnh và gà mái đỏ Văn học Hà Nội 2010 8.500   2 1178Ph Lâu đài nhỏ  Mỹ thuật Hà Nội...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú   Nhà XB Nơi Năm     1 941PH Hồ thiên nga Văn hóa thông tin Hà Nội 2010 12.500   2 953PH Đeo chuông cho mèo Văn hóa...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 1128PH Tò mò và những ngày lễ Mỹ thuật Hà Nội 2012 26.000   2 1131PH Tò mò về quê Mỹ thuật Hà Nội...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 720PH Muk bé nhỏ Mỹ thuật Hà Nội 2012 25.000   2 528PH Bé Bon làm thợ máy Mỹ thuật Hà Nội 2012 30.000...Chi tiết