Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH         Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01.5B.SPH Toán nâng cao lớp 5 t1 – Vũ Dương Thụy Giáo dục HN 2014 14.500   2 02. 5B.SPH Toán nâng cao...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH         Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01.5A.SPH Chinh phục vũ trụ- Trần Thị Ngọc TH True Milk HN 2015 2.000   2. 02.5A.SPH Cô bé vui tươi – Hoàng...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B (P2), Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B (P2), Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH         Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 138 138. 4B.SPH Chắp cánh thiên thần – A.Ba NXB Hồng Đức HN 2014 5.000 139 139. 4B.SPH Tiểu đầu bếp cung đình –...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01.4B.SPH Pháp sư nhỏ – Bùi tiến Cường VHTT Hn 2013 8.000   2 02. 4B.SPH Thần tượng cái đẹp Đà Nẵng ĐN 2013...Chi tiết