Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 14PH Bài tập trắc nghiệm toán 5 ĐHSP Hà Nội 2010 32.000   2 1313PH Học và ôn luyện Tiếng Việt 5 – tập...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 1310PH Cùng em học tiếng Anh lớp 5 ĐHSP TPHCM 2011 30.500   2 16PH Bài tập cơ bản và nâng cao toán 5...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4C, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 93PH Timua và đồng đội Mỹ thuật Hà Nội 2012 20.000   2 89PH 109 truyện ngụ ngôn Việt nam và thế giới Mỹ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 304PH Vua heo Trẻ TPHCM 2001 7.500   2 301PH Rô bô vô địch – tập 15 Trẻ TPHCM 2001 5.000   3 265PH...Chi tiết