Nguyễn Quang Thạch: Dân trí tăng lên, khuyết tật xã hội sẽ giảm dần

Tiếp tục duy trì hệ thống thư viện “Sách hóa nông thôn” mà mình đã sáng lập, anh Nguyễn Quang Thạch đã thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt (dài 1.800 km) từ mồng 1 Tết (19/2). Mục tiêu là kêu gọi 500.000 người Việt góp mỗi năm 240.000 đồng/người cho “Sách hóa nông thôn”....Chi tiết

Hướng dẫn xây dựng Tủ sách Phụ huynh & Tủ sách Dòng họ

Hướng dẫn xây dựng Tủ sách Phụ huynh & Tủ sách Dòng họ

Tủ sách dòng họ và Tủ sách phụ huynh thuộc Chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam