Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường Tiểu học Thụy Bình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 1061 Nữ chúa Tuyết VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
2 1062 Nữ chúa Tuyết VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
3 1063 Nữ chúa Tuyết VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
4 227 Giống không mạnh Đồng Nai Đồng Nai 2006 4.000  
5 169 Thần đồng đất việt T86 VHSG HCM 2006 8.000  
6 116 Thần đồng đất việt T87 VHSG HCM 2006 8.000  
7 170 Thần đồng đất việt T90 VHSG HCM 2006 8.000  
8 37 Thần đồng đất việt T93 VHSG HCM 2006 8.000  
9 171 Thần đồng đất việt T95 VHSG HCM 2006 8.000  
10 343 Thần đồng đất việt T97 VHSG HCM 2006 5.000  
11 122 Thần đồng đất việt T98 VHSG HCM 2006 8.000  
12 42 Thần đồng đất việt T101 VHSG HCM 2006 8.000  
13 43 Thần đồng đất việt T102 VHSG HCM 2006 8.000  
14 173 Thần đồng đất việt T107 VHSG HCM 2006 8.000  
15 44 Thần đồng đất việt T105 VHSG HCM 2006 8.000  
16 45 Thần đồng đất việt T109 VHSG HCM 2006 7.000  
17 46 Thần đồng đất việt T111 VHSG HCM 2006 8.000  
18 127 Thần đồng đất việt T115 VHSG HCM 2006 8.000  
19 531 Thần đồng đất việt T113 VHSG HCM 2006 7.000  
20 174 Thần đồng đất việt T110 VHSG HCM 2006 8.000  
21 128 Thần đồng đất việt T116 VHSG HCM 2006 7.000  
22 133 Thần đồng đất việt T124 VHSG HCM 2006 8.000  
23 178 Thần đồng đất việt T126 VHSG HCM 2006 8.000  
24 136 Thần đồng đất việt T136 VHSG HCM 2006 10.000  
25 824 Cùng xây nhà nào Mĩ Thuật Hà Nội 2013 35.000  
26 826 Cùng xây nhà nào Mĩ Thuật Hà Nội 2013 35.000  
27 825 Cùng xây nhà nào Mĩ Thuật Hà Nội 2013 35.000  
28 964 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ Thuật Hà Nội 2013 28.000  
29 965 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ Thuật Hà Nội 2013 28.000  
30 966 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ Thuật Hà Nội 2013 28.000  
31 967 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ Thuật Hà Nội 2013 28.000  
32 968 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ Thuật Hà Nội 2013 28.000  
33 969 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ Thuật Hà Nội 2013 28.000  
34 41 Thần đồng đất việt T99 VHSG HCM 2006 5.000  
35 42 Thần đồng đất việt T94 VHSG HCM 2006 5.000  
36 131 Thần đồng đất việt T121 VHSG HCM 2006 7.000  
37 132 Thần đồng đất việt T122 VHSG HCM 2006 7.000  
38 1070 A – La – đanh và cây đèn thần VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
39 1071 A – La – đanh và cây đèn thần VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
40 1072 A – La – đanh và cây đèn thần VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
41 1059 Cô bé tốt bụng VH – TT Hà Nội 2011 12.500  
42 1060 Cô bé tốt bụng VH – TT Hà Nội 2012 12.500  
43 1068 Ba chú lợn con VH – TT Hà Nội 2012 12.500  
44 1069 Ba chú lợn con VH – TT Hà Nội 2012 12.500  
45 1067 Ba chú lợn con VH – TT Hà Nội 2012 12.500  
46 1065 Khỉ và cua VH – TT Hà Nội 2012 12.500  
47 827 Bé Bon làm kỹ sư thiết kế VH – TT Hà Nội 2012 30.000  
48 828 Bé Bon làm kỹ sư thiết kế VH – TT Hà Nội 2012 30.000  
49 1632 Vũ khí chiến tranh Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
50 1643 Những kỳ tích ý học Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
51 1610 Không gian vũ trụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
52 1621 Phát minh cao Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
53 1538 Thế giới rộng mở Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
54 1599 Sáng chế công cụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
55 1648 Những phát kiến mới Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
56 1664 Máy móc dưới nước Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
57 1577 Hướng tới tương lai Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
58 1560 Kỹ Thuật thưở ban sơ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
59 1555 Thời đại bùng nổ ý tưởng Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
60 1653 Các nhà phát minh vĩ đại Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
61 820 Cùng duyệt binh nào Dân trí Hà Nội 2014 35.000  
62 1023 Người đẹp ngủ trong rừng VH – TT Hà Nội 2014 12.500  
63 1024 Người đẹp ngủ trong rừng VH – TT Hà Nội 2014 12.500  
64 1279 Sự tích con cóc VH – TT Hà Nội 2012 12.000  
65 1278 Sự tích con cóc VH – TT Hà Nội 2012 12.000  
66 1280 Sự tích con cóc VH – TT Hà Nội 2012 12.000  
67 796 Cô gà mái đỏ Mĩ Thuật Hà Nội 2012 19.000  
68 794 Cô gà mái đỏ Mĩ Thuật Hà Nội 2012 19.000  
69 1260 Nàng tiên Cóc Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
70 1261 Nàng tiên Cóc Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
71 1262 Nàng tiên Cóc Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
72 1263 Sọ dừa Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
73 1265 Sọ dừa Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
74 1266 Sự tích bánh trưng bánh dày Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
75 1267 Sự tích bánh trưng bánh dày Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
76 1276 Sự tích bánh trưng bánh dày Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
77 1275 Chưa đỗ ông  nghè đã đe hàng tổng Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
78 1276 Chưa đỗ ông  nghè đã đe hàng tổng Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
79 1272 Gái ngoan dạy chồng Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
80 1273 Gái ngoan dạy chồng Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
81 1274 Gái ngoan dạy chồng Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
82 1269 Đồng tiền vạn lịch Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
83 1270 Đồng tiền vạn lịch Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
84 1271 Đồng tiền vạn lịch Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
85 1264 Sọ dừa Mĩ Thuật Hà Nội 2012 12.000  
86 1975 Voi và khỉ VH – TT Hà Nội 2015 9.000  
87 1976 Voi và khỉ VH – TT Hà Nội 2015 9.000  
88 800 Sư tử con ngốc  nghếch Mĩ Thuật Hà Nội 2012 19.000  
89 797 Sư tử con ngốc  nghếch Mĩ Thuật Hà Nội 2012 19.000  
90 799 Sư tử con ngốc  nghếch Mĩ Thuật Hà Nội 2012 19.000  

 

 

 

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 13 – 24...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. OG -295T5-CĐT Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non GDVN HN 2015 59.000đ 1 2. 79-2015/CXBIPH/32-45/GD Trần...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ Nhà XB Giá Bìa Sổ đk 1 Tập san chăm học 10 quyển         2 Toán nâng cao 3 Huỳnh Quốc Hùng Quốc gia HCM 24000 3 quyển 3 Vở BT Toán nâng cao Đào Nai Hà Nội 9000...Chi tiết