Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường Tiểu học Thụy Bình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 566 Khỉ vớt trăng VH – TT Hà Nội 2009 8.500  
2 565 Khỉ vớt trăng VH – TT Hà Nội 2009 8.500  
3 562 Giỏi hơn phù thủy VH – TT Hà Nội 2009 8.500  
4 563 Giỏi hơn phù thủy VH – TT Hà Nội 2009 8.500  
5 564 Giỏi hơn phù thủy VH – TT Hà Nội 2009 8.500  
6 559 Sóc ngủ đông VH – TT Hà Nội 2009 8.500  
7 560 Sóc ngủ đông VH – TT Hà Nội 2009 8.500  
8 561 Sóc ngủ đông VH – TT Hà Nội 2009 8.500  
9 623 Bé ở môi trường bên ngoài Hà Nội Hà Nội 2009 18.000  
10 624 Bé ở môi trường bên ngoài Hà Nội Hà Nội 2009 18.000  
11 625 Bé ở môi trường bên ngoài Hà Nội Hà Nội 2009 18.000  
12 851 Tấm lòng bé nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2012 25.000  
13 852 Tấm lòng bé nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2012 25.000  
14 853 Tấm lòng bé nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2012 25.000  
15 848 Phép nhiệm màu Mĩ thuật Hà Nội 2012 20.000  
16 849 Phép nhiệm màu Mĩ thuật Hà Nội 2012 20.000  
17 850 Phép nhiệm màu Mĩ thuật Hà Nội 2012 20.000  
18 845 Chuột túi đưa thư Mĩ thuật Hà Nội 2012 20.000  
19 846 Chuột túi đưa thư Mĩ thuật Hà Nội 2012 20.000  
20 847 Chuột túi đưa thư Mĩ thuật Hà Nội 2012 20.000  
21 648 Tò mò T6 Lao động Hà Nội 2011 26.000  
22 649 Tò mò T6 Lao động Hà Nội 2011 26.000  
23 650 Tò mò T6 Lao động Hà Nội 2011 26.000  
24 720 Tò mò T3 Lao động Hà Nội 2011 22.500  
25 721 Tò mò T3 Lao động Hà Nội 2011 22.500  
26 722 Tò mò T3 Lao động Hà Nội 2011 22.500  
27 723 Tò mò T3 Lao động Hà Nội 2011 22.500  
28 1091 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2010 30.000  
29 1092 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2010 30.000  
30 1093 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2010 30.000  
31 1097 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2013 28.000  
32 1098 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2013 28.000  
33 1099 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2013 28.000  
34 1094 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2013 30.000  
35 1095 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2013 30.000  
36 1096 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2013 30.000  
37 1100 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2013 28.000  
38 1101 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2013 28.000  
39 1102 Bố đầu to con đầu nhỏ Mĩ thuật Hà Nội 2013 28.000  
40 374 Su tơ Kim đồng Hà Nội 2005 15.000  
41 372 Mari – Quyri Kim đồng Hà Nội 2005 15.000  
42 393 Napo Lê ông Kim đồng Hà Nội 2005 15.000  
43 375 Ê đi xơn Kim đồng Hà Nội 2005 15.000  
44 373 Lin côn Kim đồng Hà Nội 2005 15.000  
45 186 Napo Lê ông Kim đồng Hà Nội 2010 20.000  
46 148 AnhXtanh Kim đồng Hà Nội 2010 20.000  
47 63 Đô remon T26 (truyện ngắn) Kim đồng Hà Nội 2008 13.000  
48 533 Đô remon T38 (truyện ngắn) Kim đồng Hà Nội 2008    
49 368 Đô remon học tập Kim đồng Hà Nội 2008 10.000  
50 394 Đô remon T4 (truyện dài) Kim đồng Hà Nội 2008 10.000  
51 392 Đô remon học toán Kim đồng Hà Nội 2008 10.000  
52 3 Đô remon T13 (truyện ngắn) Kim đồng Hà Nội 2008 10.000  
53 201 Đô remon màu T5 Kim đồng Hà Nội 2008 15.000  
54 384 Giúp em… tư duy toán học VH – TT Hà Nội 2006 25.000  
55 532 Cha con phá án T1 Cà mau Cà mau 2009 5.000  
56 151 Thời thơ ấu của các thiên tài T5 Kim đồng Hà Nội 2011 35.000  
57   Đôremon Bóng chày Kim đồng Hà Nội 2008 13.000  
58 1629 Vũ khí chiến tranh Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
59 1640 Những kỳ tích y học Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
60 1607 Không gian vũ trụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
61 1613 Phát minh công nghệ cao Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
62 1585 Thế giới rộng mở Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
63 1596 Sáng chế công cụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
64 1546 Những phát kiến mới Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
65 1661 Máy móc dưới nước Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
66 1574 Hướng tới tương lai Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
67 1563 Kỹ Thuật thưở ban sơ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
68 1552 Thời đại bùng nổ ý tưởng Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
69 1540 Các nhà phát minh vĩ đại Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
70 456 Đôremon T10 Kim đồng Hà Nội 2008 16.000  
71 364 Đôremon T11 Kim đồng Hà Nội 2008 16.000  
72 534 Conan T65 Kim đồng Hà Nội 2008 16.000  
73 457 Conan T35 Kim đồng Hà Nội 2008 13.000  
74 1143 Đảo giấu vàng Văn học Hà Nội 2010 8.500  
75 1144 Đảo giấu vàng Văn học Hà Nội 2010 8.500  
76 1145 Đảo giấu vàng Văn học Hà Nội 2010 8.500  
77 708 Chàng chăn cừu Văn học Hà Nội 2010 8.500  
78 709 Chàng chăn cừu Văn học Hà Nội 2010 8.500  
79 710 Chàng chăn cừu Văn học Hà Nội 2010 8.500  
80 689 Khỉ và hai con mèo Văn học Hà Nội 2010 8.500  
81 691 Khỉ và hai con mèo Văn học Hà Nội 2010 8.500  
82 747 Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8.500  
83 748 Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8.500  
84 692 Sói và gà trống Văn học Hà Nội 2010 8.500  
85 693 Sói và gà trống Văn học Hà Nội 2010 8.500  
86 694 Sói và gà trống Văn học Hà Nội 2010 8.500  
87 716 Anh e nhà đậu Văn học Hà Nội 2010 10.000  
88 621 Gulliver lạc đến sứ sở khổng lồ Văn học Hà Nội 2010 10.000  
89 1134 Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8.500  
90 1135 Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8.500  
91 1136 Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8.500  
92 732 Vị vua Bruce và con nhện Văn học Hà Nội 2010 8.500  
93 733 Vị vua Bruce và con nhện Văn học Hà Nội 2010 8.500  
94 734 Vị vua Bruce và con nhện Văn học Hà Nội 2010 8.500  
95 1028 Vua ếch Văn học Hà Nội 2010 12.500  
96 1029 Vua ếch Văn học Hà Nội 2010 12.500  
97 1030 Vua ếch Văn học Hà Nội 2010 12.500  
98 396 Thời thơ ấu của các thiên tài Kim đồng Hà Nội 2009 35.000  
99 1426 Từ điển tiếng việt Đồng nai Đồng nai 2012 50.000  
100 1477 Lin côn Kim đồng Hà Nội 2014 25.000  
101 1478 Lin côn Kim đồng Hà Nội 2014 25.000  
102 1479 Lin côn Kim đồng Hà Nội 2014 25.000  
103 1480 Lin côn Kim đồng Hà Nội 2014 25.000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1        /3A-SPH Lịch sử Đảng Bộ xã Thụy Hưng THÁI THỤY   2010     2        /3A-SPH Lý Công Uẩn Mỹ thuật    ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 150/ 2B – SPH Đô rê mon Mỹ thuật Hà Nội 2013 8.000 2. 151/ 2B – SPH 101 truyện mẹ kể con nghe Mỹ...Chi tiết