Tủ sách phụ huynh, Lớp 3B, Trường Tiểu học Thụy Bình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 894 25 phương pháp để tự tin VH – TT Hà Nội 2012 78.000  
2 895 25 tuyệt chiêu để thay đổi VH – TT Hà Nội 2012 78.000  
3 896 26 tuyệt chiêu để thay đổi VH – TT Hà Nội 2012 78.000  
4 1220 Từ thức gặp tiên Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
5 1215 Từ thức gặp tiên Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
6 1216 Từ thức gặp tiên Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
7 1217 Từ thức gặp tiên Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
8 1218 Từ thức gặp tiên Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
9 1219 Từ thức gặp tiên Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
10 1207 Sự tích trầu cau Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
11 1208 Sự tích trầu cau Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
12 1149 Cây khế Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
13 1150 Cây khế Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
14 1151 Cây khế Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
15 1152 Cây khế Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
16 1153 Cây khế Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
17 1154 Cây khế Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
18 1122 Cứu vật vật trả ân Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
19 1123 Cứu vật vật trả ân Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
20 1124 Cứu vật vật trả ân Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
21 1210 Hồn Trương Ba da hàng thịt Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
22 1211 Hồn Trương Ba da hàng thịt Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
23 1212 Hồn Trương Ba da hàng thịt Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
24 1213 Hồn Trương Ba da hàng thịt Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
25 1214 Hồn Trương Ba da hàng thịt Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
26 1215 Hồn Trương Ba da hàng thịt Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
27 1227 Con Cóc kiện trời Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
28 1228 Con Cóc kiện trời Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
29 1229 Con Cóc kiện trời Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
30 1230 Con Cóc kiện trời Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
31 1231 Con Cóc kiện trời Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
32 1232 Con Cóc kiện trời Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
33 1221 Chàng khờ được kiện Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
34 1222 Chàng khờ được kiện Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
35 1223 Chàng khờ được kiện Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
36 1224 Chàng khờ được kiện Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
37 1225 Chàng khờ được kiện Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
38 1233 Tú Uyên dáng Kiều Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
39 1234 Tú Uyên dáng Kiều Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
40 1235 Tú Uyên dáng Kiều Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
41 1236 Tú Uyên dáng Kiều Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
42 1237 Tú Uyên dáng Kiều Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
43 1238 Tú Uyên dáng Kiều Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
44 941 Túp lều Bác Tôm Mĩ thuật Hà Nội 2013 55.000  
45 940 Truyện cổ Grimm Kim đồng Hà Nội 2014 55.000  
46 1170 Ngụ ngôn Aesop Mĩ thuật Hà Nội 2012 55.000  
47 187 Đối đáp thông minh Thanh hóa Thanh hóa 2003 15.000  
48 184 Hêlen Kim đồng Hà Nội 2010 20.000  
49 444 Truyện tiếu lâm VH – TT Hà Nội 2004 20.000  
50 214 Miền kí ức Thanh niên Hà Nội 1999 28.500  
51 626 Thần thoại Hy Lạp Văn học Hà Nội 2011 140.000  
52 658 Mưu thần đinh liệt VH – TT Hà Nội 2012 72.000  
53 908 Zaches tí hon… LĐTT Hà Nội 2012 50.000  
54 909 Zaches tí hon… LĐTT Hà Nội 2012 50.000  
55 1363 Người mang sứ mệnh lịch sử Văn học Hà Nội 2013 75.000  
56 1364 Người mang sứ mệnh lịch sử Văn học Hà Nội 2013 75.000  
57 1365 Người mang sứ mệnh lịch sử Văn học Hà Nội 2013 75.000  
58 1366 Người mang sứ mệnh lịch sử Văn học Hà Nội 2013 75.000  
59 1367 Người mang sứ mệnh lịch sử Văn học Hà Nội 2013 75.000  
60 1368 Người mang sứ mệnh lịch sử Văn học Hà Nội 2013 75.000  
61 1628 Vũ khí chiến tranh Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
62 1639 Những kỳ tích y học Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
63 1606 Không gian vũ trụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
64 1617 Phát minh công nghệ cao Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
65 1584 Thế giới rộng mở Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
66 1595 Sáng chế công cụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
67 1545 Những phát kiến mới Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
68 1660 Máy móc dưới nước Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
69 1571 Hướng tới tương lai Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
70 1560 Kỹ Thuật thưở ban sơ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
71 1549 Thời đại bùng nổ ý tưởng Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
72 1537 Các nhà phát minh vĩ đại Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
73 1165 Câu chuyện danh nhân Mĩ thuật Hà Nội 2013 55.000  
74 1166 Câu chuyện danh nhân Mĩ thuật Hà Nội 2013 55.000  
75 1164 Câu chuyện danh nhân Mĩ thuật Hà Nội 2013 55.000  
76 1299 36 đề ôn luyện toán 3 GDVN Đà nẵng 2013 21.500  
77 1440 1001 chuyện về các danh nhân Mĩ thuật Hà Nội 2011 30.000  
78 1441 1001 chuyện về các danh nhân Mĩ thuật Hà Nội 2011 30.000  
79 1442 1001 chuyện về các danh nhân Mĩ thuật Hà Nội 2011 30.000  
80 1443 1001 chuyện về các danh nhân Mĩ thuật Hà Nội 2011 30.000  
81 1445 1001 chuyện về các danh nhân Mĩ thuật Hà Nội 2011 30.000  
82 815 Tai họa từ súng đồ chơi Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
83 816 Tai họa từ súng đồ chơi Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
84 817 Tai họa từ súng đồ chơi Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
85 810 ám hiệu bí mật của nhà em Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
86 811 ám hiệu bí mật của nhà em Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
87 812 ám hiệu bí mật của nhà em Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
88 806 Thiên tai Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
89 807 Thiên tai Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
90 808 Thiên tai Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
91 809 Thiên tai Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
92 1298 36 đề ôn luyện toán 3 GDVN Đà nẵng 2013 21.500  
93 1301 Vở LT cơ bản và nâng cao TV 3 GDVN Hà Nội 2013 17.000  
94 1303 Vở LT cơ bản và nâng cao TV 3 GDVN Hà Nội 2013 17.000  
95 1185 Thánh Gióng Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
96 1186 Thánh Gióng Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
97 1187 Thánh Gióng Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
98 1188 Thánh Gióng Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
99 1189 Thánh Gióng Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
100 1118 Lạc Long Quân và Âu Cơ Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
101 1122 Lạc Long Quân và Âu Cơ Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
102 1123 Lạc Long Quân và Âu Cơ Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
103 63 Côn trùng Mĩ thuật Hà Nội 2013 6.600  
104 1073 100 danh nhân đạt giải nôben VH – TT Hà Nội 2012 34.500  
105 1075 100 danh nhân đạt giải nôben VH – TT Hà Nội 2012 34.500  
106 146 600 câu đối luyện trí thông minh VH – TT Hà Nội 2007 16.000  
107 522 Trận đấu bão táp VH – TT Hà Nội 2008 6.500  
108 282 Đức tính chuyên cần Lao động Hà Nội 2009 35.000  
109 575 Danh tướng Lí Thường Kiệt Lao động Hà Nội 2009 15.000  
110 576 Danh tướng Lí Thường Kiệt Lao động Hà Nội 2009 15.000  
111 890 10 phút trước khi ngủ Mĩ thuật Hà Nội 2012 25.000  
112 578 Thơ đồng giao câu đố Dân trí Hà Nội 2012 35.000  
113 453 Giúp em nâng cao tư duy toán học VH – TT Hà Nội 2008 30.000  
114 1693 Các nàng công chúa thông minh Hồng bàng Hà Nội 2013 115.000  
115 1694 Các nàng công chúa thông minh Hồng bàng Hà Nội 2013 115.000  
116 1695 Các nàng công chúa thông minh Hồng bàng Hà Nội 2013 115.000  
117 1690 Các nàng công chúa lương thiện Hồng bàng Hà Nội 2013 115.000  
118 1691 Các nàng công chúa lương thiện Hồng bàng Hà Nội 2013 115.000  
119 1692 Các nàng công chúa lương thiện Hồng bàng Hà Nội 2013 115.000  
120 1687 Các nàng công chúa xinh đẹp Hồng bàng Hà Nội 2013 115.000  
121 1688 Các nàng công chúa xinh đẹp Hồng bàng Hà Nội 2013 115.000  
122 1689 Các nàng công chúa xinh đẹp Hồng bàng Hà Nội 2013 115.000  
123 1669 Các nàng công chúa chăm chỉ Văn học Hà Nội 2014 80.000  
124 1670 Các nàng công chúa chăm chỉ Văn học Hà Nội 2014 80.000  
125 1671 Các nàng công chúa chăm chỉ Văn học Hà Nội 2014 80.000  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     STT Số Đăng ký Tên sách Tác giả Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/4A-SPH Kiếm hồn tranh võ hiệp T2 Quang Thắng Phương Đông Cà Mau 2006 6,000   2 02/4A-SPH Kiếm hồn tranh võ hiệp T3 Quang Thắng Phương...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/4B-SPH Rùa và thỏ KĐ HN 2015 9.000 M 2 02/4B-SPH Tấm cám KĐ HN 2015 8.000 M 3 03/4B-SPH Sự tích hồ gươm KĐ...Chi tiết