Tủ sách phụ huynh, Lớp 3C, Trường Tiểu học Thụy Bình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 97 Thần đồng đất việt T55 VHSG HCM 2006 6.000  
2 95 Thần đồng đất việt T54 VHSG HCM 2006 8.000  
3 102 Thần đồng đất việt T63 VHSG HCM 2006 8.000  
4 13 Thần đồng đất việt T49 VHSG HCM 2006 8.000  
5 106 Thần đồng đất việt T68 VHSG HCM 2006 8.000  
6 101 Thần đồng đất việt T61 VHSG HCM 2006 8.000  
7 110 Thần đồng đất việt T78 VHSG HCM 2006 8.000  
8 115 Thần đồng đất việt T85 VHSG HCM 2006 8.000  
9 164 Thần đồng đất việt T59 VHSG HCM 2006 8.000  
10 103 Thần đồng đất việt T64 VHSG HCM 2006 8.000  
11 109 Thần đồng đất việt T76 VHSG HCM 2006 8.000  
12 104 Thần đồng đất việt T66 VHSG HCM 2006 6.000  
13 94 Thần đồng đất việt T52 VHSG HCM 2006 6.000  
14 212 Thần đồng đất việt T72 VHSG HCM 2006 8.000  
15 108 Thần đồng đất việt T73 VHSG HCM 2006 6.000  
16 105 Thần đồng đất việt T67 VHSG HCM 2006 6.000  
17 162 Thần đồng đất việt T47 VHSG HCM 2006 6.000  
18 90 Thần đồng đất việt T46 VHSG HCM 2006 6.000  
19 165 Thần đồng đất việt T62 VHSG HCM 2006 8.000  
20 91 Thần đồng đất việt T48 VHSG HCM 2006 8.000  
21 98 Thần đồng đất việt T57 VHSG HCM 2006 8.000  
22 163 Thần đồng đất việt T53 VHSG HCM 2006 8.000  
23 211 Thần đồng đất việt T50 VHSG HCM 2006 6.000  
24 93 Thần đồng đất việt T51 VHSG HCM 2006 8.000  
25 1058 Cô bé tốt bụng VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
26 1056 Bạch tuyết và bảy chú lùn VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
27 1055 Bạch tuyết và bảy chú lùn VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
28 1057 Bạch tuyết và bảy chú lùn VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
29 556 Ali ở xứ sở kì diệu VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
30 557 Ali ở xứ sở kì diệu VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
31 558 Ali ở xứ sở kì diệu VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
32 1052 Bộ quần áo mới của Hoàng đế VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
33 1053 Bộ quần áo mới của Hoàng đế VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
34 1049 Con quạ diêm dúa VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
35 1050 Con quạ diêm dúa VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
36 1051 Con quạ diêm dúa VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
37 821 Cùng lên tàu thủy nào Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
38 822 Cùng lên tàu thủy nào Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
39 823 Cùng lên tàu thủy nào Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
40 1155 Búp bê rơi trên đường Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
41 1156 Búp bê rơi trên đường Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
42 1157 Búp bê rơi trên đường Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
43 1159 Cuộc tấn công của bầy ong Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
44 1159 Cuộc tấn công của bầy ong Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
45 1160 Cuộc tấn công của bầy ong Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
46 818 Cùng luyện binh nào Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
47 819 Cùng luyện binh nào Mĩ thuật Hà Nội 2012 35.000  
48 828 Bé Bon làm kĩ sư thiết kế Mĩ thuật Hà Nội 2012 30.000  
49 252 Ai mua hành tôi Mĩ thuật Hà Nội 2011 6.000  
50 259 Diệt mãng xà Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
51 254 Cây táo thần Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
52 255 Công chúa chuột Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
53 67 Nữ hoàng Ai cập T12 Kim đồng Hà Nội 2008 5.500  
54 56 Nữ hoàng Ai cập T28 Kim đồng Hà Nội 2008 5.500  
55 45 Conan T27 Kim đồng Hà Nội 2008 16.000  
56 67 Conan T62 Kim đồng Hà Nội 2008 12.000  
57 78 Conan T69 Kim đồng Hà Nội 2008 14.000  
58 1631 Vũ khí chiến tranh Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
59 1642 Những kỳ tích y học Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
60 1609 Không gian vũ trụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
61 1620 Phát minh công nghệ cao Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
62 1587 Thế giới rộng mở Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
63 1598 Sáng chế công cụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
64 1548 Những phát kiến mới Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
65 1663 Máy móc dưới nước Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
66 1576 Hướng tới tương lai Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
67 1565 Kỹ Thuật thưở ban sơ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
68 1554 Thời đại bùng nổ ý tưởng Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
69 1542 Các nhà phát minh vĩ đại Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
70 98 Đôremon T15 Kim đồng Hà Nội 2008 16.000  
71 68 Đôremon T19 Kim đồng Hà Nội 2008 16.000  
72 57 Đôremon T26 Kim đồng Hà Nội 2008 16.000  
73 724 Người đẹp và ác thú Văn học Hà Nội 2009 8.500  
74 725 Người đẹp và ác thú Văn học Hà Nội 2009 8.500  
75 726 Người đẹp và ác thú Văn học Hà Nội 2009 8.500  
76 1140 Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8.500  
77 1141 Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8.500  
78 1142 Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8.500  
79 1425 Từ điển tiếng việt Đồng Nai Đồng Nai 2012 50.000  
80 1131 Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8.500  
81 1132 Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8.500  
82 1133 Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8.500  
83 1025 Nàng tiên cá VH – TT Hà Nội 2010 8.500  
84 1026 Nàng tiên cá VH – TT Hà Nội 2010 8.500  
85 1027 Nàng tiên cá VH – TT Hà Nội 2010 8.500  
86 1028 Con vịt xấu xí VH – TT Hà Nội 2010 8.500  
87 1029 Con vịt xấu xí VH – TT Hà Nội 2010 8.500  
88 1030 Con vịt xấu xí VH – TT Hà Nội 2010 8.500  
89 1137 Cô bé quàng khăn đỏ VH – TT Hà Nội 2010 8.500  
90 1138 Cô bé quàng khăn đỏ VH – TT Hà Nội 2010 8.500  
91 1139 Cô bé quàng khăn đỏ VH – TT Hà Nội 2010 8.500  
92 712 Phù thủy xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8.500  
93 713 Phù thủy xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8.500  
94 714 Phù thủy xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8.500  
95 1031 Pinokino VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
96 1032 Pinokino VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
97 1033 Pinokino VH – TT Hà Nội 2010 12.500  
98 76 Đôremon T5 Kim đồng Hà Nội 2008 10.000  
99 45 Đôremon T4 Kim đồng Hà Nội 2008 10.000  
100 1473 Ê đi xơn Kim đồng Hà Nội 2014 25.000  
101 1474 Ê đi xơn Kim đồng Hà Nội 2014 25.000  
102 1475 Ê đi xơn Kim đồng Hà Nội 2014 25.000  
103 1476 Ê đi xơn Kim đồng Hà Nội 2014 25.000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3C, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/3C-SPH Mời bạn đến chơi nhà Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.600   2 02/ 3C SPH Cây táo thần Mỹ thuật Hà Nội 2014...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5 tuổi A,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền đ Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 9786047805907 Sự tích hồ gươm  – Hoàng Khắc Huyên Mỹ Thuật Hà nội 2014 8.000 6 quyển 2 978604781099 Thạch sanh  – Hoàng Khắc Huyên...Chi tiết