Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Thụy Bình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
      Nhà XB Nơi Năm    
1 480 Thằng gù nhà thờ đức bà Kim đồng Hà Nội 2007 24.000  
2 365 Kho tàng truyện cổ tích Đồng nai Đồng nai 2010 59.000  
3 401 Nhà khoa học Mari Quyri Thông tin Hà Nội 2005 25.000  
4 440 30 phát minh khoa học nổi tiếng NXB Phụ nữ Hà Nội 1998 45.000  
5 185 Su tơ Kim đồng Hà Nội 2010 20.000  
6 359 Thời thơ ấu của các thiên tài Kim đồng HCM 2007 25.000  
7 183 Niu tơn Kim đồng Hà Nội 2010 20.000  
8 417 Nô ben Kim đồng Hà Nội 2010 20.000  
9 608 Sự tích hồ gươm Lao động Hà Nội 2012 38.000  
10 609 Sự tích hồ gươm Lao động Hà Nội 2012 38.000  
11 611 Truyện kể về các loài vật Lao động Hà Nội 2010 30.000  
12 699 Bác sĩ ôi đau quá Kim đồng Hà Nội 2008 20.000  
13 698 Bác sĩ ôi đau quá Kim đồng Hà Nội 2008 20.000  
14 418 Niu tơn Kim đồng Hà Nội 2010 20.000  
15 457 Thời thơ ấu của các thiên tài Kim đồng HCM 2007 25.000  
16 422 Su tơ Kim đồng Hà Nội 2010 20.000  
17 419 Ê đi xơn Kim đồng Hà Nội 2010 20.000  
18 407 Chúng em tìm hiểu khoa học VH – TT Hà Nội 2008 34.000  
19 432 Tắt đèn ĐHSP Hà Nội 2008 25.000  
20 683 Vì lợi ích trăm năm… Lao động Hà Nội 2012 25.000  
21 684 Vì lợi ích trăm năm… Lao động Hà Nội 2012 25.000  
22 1239 Truyện tranh lịch sử Việt Nam T21 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
23 1240 Truyện tranh lịch sử Việt Nam T21 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
24 1241 Truyện tranh lịch sử Việt Nam T21 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
25 1248 Truyện tranh lịch sử Việt Nam T13 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
26 1249 Truyện tranh lịch sử Việt Nam T13 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
27 1250 Truyện tranh lịch sử Việt Nam T13 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
28 1115 Sự tích hồ gươm Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
29 1116 Sự tích hồ gươm Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
30 1117 Sự tích hồ gươm Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
31 1119 Lạc Long Quân và Âu Cơ Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
32 1120 Lạc Long Quân và Âu Cơ Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
33 1121 Lạc Long Quân và Âu Cơ Mĩ thuật Hà Nội 2012 12.000  
34 613 Truyện kể về các loài vật Lao động Hà Nội 2010 30.000  
35 490 Tục ngữ Việt Nam Kim đồng Hà Nội 2007 10.500  
36 500 EQ – IQ VH – TT Hà Nội 2008 26.000  
37 481 Rô meeo và JuLiet Kim đồng Hà Nội 2007 18.000  
38 499 Những câu hỏi vì sao…? Dân trí Hà Nội 2010 45.000  
39 505 Khám phá thế giới thực vật NXB Phụ nữ Hà Nội 2007 33.000  
40 685 Vì lợi ích trăm năm… Lao động Hà Nội 2012 25.000  
41 653 Nguyễn Hữu Chỉnh VH – TT Hà Nội 2012 33.000  
42 545 Từ điển từ láy… TĐ BK Hà Nội 2011 29.800  
43 577 Tuyển tập thơ đồng dao… Dân trí Hà Nội 2012 35.000  
44 483 Thế giới khủng long Kim đồng Hà Nội 2008 25.000  
45 357 Tục ngữ ca dao Việt Nam GD Hà Nội 1995 15.000  
46 16 Những tấm lòng cao cả Mĩ thuật Hà Nội 2009 19.800  
47 428 Dế mèn phiêu lưu kí Kim đồng Hà Nội 2003 6.200  
48 482 Hiệp sĩ Đôn Ki Hô Tê Kim đồng Hà Nội 2008 15.000  
49 674 Truyện tranh LSVN T23 Lao động Hà Nội 2012 15.000  
50 675 Truyện tranh LSVN T23 Lao động Hà Nội 2012 15.000  
51 676 Truyện tranh LSVN T23 Lao động Hà Nội 2012 15.000  
52 574 Truyện tranh LSVN T26 Lao động Hà Nội 2012 15.000  
53 575 Truyện tranh LSVN T26 Lao động Hà Nội 2012 15.000  
54 576 Truyện tranh LSVN T26 Lao động Hà Nội 2012 15.000  
55 1245 Truyện tranh LSVN T3 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
56 1246 Truyện tranh LSVN T3 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
57 1247 Truyện tranh LSVN T3 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
58 1634 Vũ khí chiến tranh Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
59 1645 Những kỳ tích y học Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
60 1612 Không gian vũ trụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
61 1623 Phát minh công nghệ cao Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
62 1590 Thế giới rộng mở Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
63 1601 Sáng chế công cụ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
64 1650 Những phát kiến mới Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
65 1660 Máy móc dưới nước Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
66 1579 Hướng tới tương lai Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
67 1568 Kỹ Thuật thưở ban sơ Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
68 1557 Thời đại bùng nổ ý tưởng Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
69 1655 Các nhà phát minh vĩ đại Dân trí Hà Nội 2014 60.000  
70 605 Truyện tranh LSVN T19 Mĩ thuật Hà Nội 2010 10.000  
71 606 Truyện tranh LSVN T19 Mĩ thuật Hà Nội 2010 10.000  
72 607 Truyện tranh LSVN T19 Mĩ thuật Hà Nội 2010 10.000  
73 590 Truyện tranh LSVN T9 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
74 591 Truyện tranh LSVN T9 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
75 592 Truyện tranh LSVN T9 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
76 593 Truyện tranh LSVN T10 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
77 594 Truyện tranh LSVN T10 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
78 595 Truyện tranh LSVN T10 Mĩ thuật Hà Nội 2009 10.000  
79 677 Truyện tranh LSVN T22 Lao động Hà Nội 2012 15.000  
80 678 Truyện tranh LSVN T22 Lao động Hà Nội 2012 15.000  
81 679 Truyện tranh LSVN T22 Lao động Hà Nội 2012 15.000  
82 617 Truyện tranh LSVN Lao động Hà Nội 2012 10.000  
83 681 Truyện tranh LSVN Lao động Hà Nội 2012 10.000  
84 619 Truyện tranh LSVN Lao động Hà Nội 2012 10.000  
85 633 Cánh buồm đỏ thắm TT – VH Hà Nội 2012 35.000  
86 634 Cánh buồm đỏ thắm TT – VH Hà Nội 2012 35.000  
87 635 Cánh buồm đỏ thắm TT – VH Hà Nội 2012 35.000  
88 1344 Bài tập cuối tuần TV5 GDVN Hà Nội 2013 15.000  
89 474 Nghìn lẻ 1 đêm Kim đồng Hà Nội 2007 20.000  
90 476 Nghìn lẻ 1 đêm Kim đồng Hà Nội 2007 20.000  
91 1367 Trung thu cháu nhớ Bác hồ Văn học Hà Nội 2012 29.000  
92 1368 Trung thu cháu nhớ Bác hồ Văn học Hà Nội 2012 29.000  
93 1369 Trung thu cháu nhớ Bác hồ Văn học Hà Nội 2012 29.000  
94 1370 Trung thu cháu nhớ Bác hồ Văn học Hà Nội 2012 29.000  
95 1371 Trung thu cháu nhớ Bác hồ Văn học Hà Nội 2012 29.000  
96 1386 Thi nhân Việt Nam Văn học Hà Nội 2013 65.000  
97 1387 Thi nhân Việt Nam Văn học Hà Nội 2013 65.000  
98 1388 Thi nhân Việt Nam Văn học Hà Nội 2013 65.000  
99 1389 Thi nhân Việt Nam Văn học Hà Nội 2013 65.000  
100 1390 Thi nhân Việt Nam Văn học Hà Nội 2013 65.000  
101 1391 Hồ Chí Minh hành trinh 79 mùa xuân Hồng Bàng Gia lai 2013 105.000  
102 1392 Hồ Chí Minh hành trinh 79 mùa xuân Hồng Bàng Gia lai 2013 105.000  
103 1393 Hồ Chí Minh hành trinh 79 mùa xuân Hồng Bàng Gia lai 2013 105.000  
104 1394 Hồ Chí Minh hành trinh 79 mùa xuân Hồng Bàng Gia lai 2013 105.000  
105 1395 Hồ Chí Minh hành trinh 79 mùa xuân Hồng Bàng Gia lai 2013 105.000  
106 1944 168 câu chuyện hay nhất Văn học Hà Nội 2012 50.000  
107 1945 168 câu chuyện hay nhất Văn học Hà Nội 2012 50.000  
108 1946 168 câu chuyện hay nhất Văn học Hà Nội 2012 50.000  
109 1772 Kể chuyện tấm gương dũng cảm Văn học Hà Nội 2014 49.000  
110 1773 Kể chuyện tấm gương dũng cảm Văn học Hà Nội 2014 49.000  
111 1774 Kể chuyện tấm gương dũng cảm Văn học Hà Nội 2014 49.000  
112 1769 Kể chuyện thần đồng việt nam Văn học Hà Nội 2014 49.000  
113 1770 Kể chuyện thần đồng việt nam Văn học Hà Nội 2014 49.000  
114 1771 Kể chuyện thần đồng việt nam Văn học Hà Nội 2014 49.000  
115 1763 Kể chuyện gương hiếu thảo Văn học Hà Nội 2014 43.000  
116 1764 Kể chuyện gương hiếu thảo Văn học Hà Nội 2014 43.000  
117 1756 Kể chuyện gương hiếu thảo Văn học Hà Nội 2014 43.000  
118 1905 Món quà ngọt ngào Dân trí Hà Nội 2011 24.000  
119 1906 Món quà ngọt ngào Dân trí Hà Nội 2011 24.000  
120 1907 Món quà ngọt ngào Dân trí Hà Nội 2011 24.000  
121 1902 Chuyện kể về thầy cô và bạn bè Văn học Hà Nội 2015 39.000  
122 1903 Chuyện kể về thầy cô và bạn bè Văn học Hà Nội 2015 39.000  
123 1904 Chuyện kể về thầy cô và bạn bè Văn học Hà Nội 2015 39.000  
124 1899 Bài học vô giá Văn học Hà Nội 2015 39.000  
125 1900 Bài học vô giá Văn học Hà Nội 2015 39.000  
126 1901 Bài học vô giá Văn học Hà Nội 2015 39.000  
127 1796 Hạt giống tâm hồn T4 Tổng hợp HCM 2014 36.000  
128 1797 Hạt giống tâm hồn T4 Tổng hợp HCM 2014 36.000  
129 1798 Hạt giống tâm hồn T4 Tổng hợp HCM 2014 36.000  
130 1799 Hạt giống tâm hồn T5 Tổng hợp HCM 2014 32.000  
131 1800 Hạt giống tâm hồn T5 Tổng hợp HCM 2014 32.000  
132 1801 Hạt giống tâm hồn T5 Tổng hợp HCM 2014 32.000  
133 1802 Hạt giống tâm hồn T7 Tổng hợp HCM 2014 32.000  
134 1803 Hạt giống tâm hồn T7 Tổng hợp HCM 2014 32.000  
135 1804 Hạt giống tâm hồn T7 Tổng hợp HCM 2014 32.000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5 tuổi B,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền đ Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 978.604.78.0509.7 Viên Ngọc ếch – Hoàng Khắc Huyên Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000 5quyển 2 978.604.78.0668.3 Sự tích bánh trưng bánh dày – Trần...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/2A-SPH Sao có thủy triều? NXB Trẻ NXBT 2008 4000  1q 2 02/2A-SPH Sao có sấm chớp? NXB Trẻ NXBT 2008 4000 1q 3 03/2A-SPH...Chi tiết