Tủ sách phụ huynh, Lớp 3B, Trường Tiểu học Thụy Chính, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số TT Số đăng ký Tác giả và tên sách Giá tiền Ghi chú
         
1 16 Con hỏi hay mẹ dạy …: Tò mò và những chuyến đi 26.000  
2 17 Con hỏi hay mẹ dạy …: Tò mò và những chuyến đi 26.000  
3 18 Con hỏi hay mẹ dạy …: Tò mò và những chuyến đi 26.000  
4 73 Kho tàng cổ tích VN: Sự tích Hồ Gươm 38.000  
5 74 Kho tàng cổ tích VN: Sự tích Hồ Gươm 38.000  
6 75 Kho tàng cổ tích VN: Sự tích Hồ Gươm 38.000  
7 145 Những câu chuyện cổ: Petetpan 8.500  
8 146 Những câu chuyện cổ: Petetpan 8.500  
9 147 Những câu chuyện cổ: Petetpan 8.500  
10 148 Những câu chuyện cổ: Phù thuỷ xứ OZ 8.500  
11 149 Những câu chuyện cổ: Phù thuỷ xứ OZ 8.500  
12 150 Những câu chuyện cổ: Phù thuỷ xứ OZ 8.500  
13 163 Những mẩu chuyện thú vị về khoa học – Quyển 1 22.500  
14 164 Những mẩu chuyện thú vị về khoa học – Quyển 1 22.500  
15 165 Những mẩu chuyện thú vị về khoa học – Quyển 1 22.500  
16 240 Truyện tranh …: Lê Hoàn đánh Tống bình Chiêm 10.000  
17 241 Truyện tranh …: Lê Hoàn đánh Tống bình Chiêm 10.000  
18 242 Truyện tranh …: Lê Hoàn đánh Tống bình Chiêm 10.000  
19 243 Truyện tranh LSVN : Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh 10.000  
20 244 Truyện tranh LSVN : Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh 10.000  
21 245 Truyện tranh LSVN : Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh 10.000  
22 401 Toán tuổi thơ 2.500  
23 402 Toán tuổi thơ 2.500  
24 403 Toán tuổi thơ 5.000  
25 404 Toán tuổi thơ 5.000  
26 405 Toán tuổi thơ 5.000  
27 406 Toán tuổi thơ 5.000  
28 407 Toán tuổi thơ 5.000  
29 408 Toán tuổi thơ 5.000  
30 409 Toán tuổi thơ 5.000  
31 410 Toán tuổi thơ 5.000  
32 411 Toán tuổi thơ 5.000  
33 412 Toán tuổi thơ 5.000  
34 413 Toán tuổi thơ 5.000  
35 414 Toán tuổi thơ 5.000  
36 415 Toán tuổi thơ 9.000  
37 416 Toán tuổi thơ 9.000  
38 417 Toán tuổi thơ 9.000  
39 418 Toán tuổi thơ 5.000  
40 419 Toán tuổi thơ 2.500  
41 420 Toán tuổi thơ 2.500  
42 421 Toán tuổi thơ 2.500  
43 422 Toán tuổi thơ 2.500  
44 423 Toán tuổi thơ 2.500  
45 424 Toán tuổi thơ 2.500  
46 425 Toán tuổi thơ 2.500  
47 426 Toán tuổi thơ 2.500  
48 427 Toán tuổi thơ 2.500  
49 428 Toán tuổi thơ 2.500  
50 429 Toán tuổi thơ 2.500  
51 430 Toán tuổi thơ 2.500  
52 431 Toán tuổi thơ 2.500  
53 432 Toán tuổi thơ 2.500  
54 433 Toán tuổi thơ 2.500  
55 434 Toán tuổi thơ 2.500  
56 435 Toán tuổi thơ 2.500  
57 436 Toán tuổi thơ 2.500  
58 437 Toán tuổi thơ 2.500  
59 438 Toán tuổi thơ 2.500  
60 439 Toán tuổi thơ 2.500  
61 440 Toán tuổi thơ 7.000  
62 441 Toán tuổi thơ 7.000  
63 442 Toán tuổi thơ 7.000  
64 443 Toán tuổi thơ 7.000  
65 444 Toán tuổi thơ 14.000  
66 445 Toán tuổi thơ 7.000  
67 446 Toán tuổi thơ 7.000  
68 447 Toán tuổi thơ 7.000  
69 448 Toán tuổi thơ 7.000  
70 449 Toán tuổi thơ 7.000  
71 450 Toán tuổi thơ 7.000  
72 451 Toán tuổi thơ 14.000  
73 452 Toán tuổi thơ 14.000  
74 453 Toán tuổi thơ 14.000  
75 454 Toán tuổi thơ 7.000  
76 455 Toán tuổi thơ 7.000  
77 456 Toán tuổi thơ 5.000  
78 14 Bài tập cuối tuần toán 3 tập 1 18.000  
79 15 35 đề ôn luyện và phát triển toán 3 28.000  
80 101 Văn tuổi thơ 7.000  
81 102 Văn tuổi thơ 7.000  
82 103 Văn tuổi thơ 14.000  
83 104 Văn tuổi thơ 7.000  
84 105 Văn tuổi thơ 7.000  
85 106 Văn tuổi thơ 8.000  
86 107 Văn tuổi thơ 5.000  
87 108 Văn tuổi thơ 12.000  
88 109 Văn tuổi thơ 7.000  
89 110 Văn tuổi thơ 10.000  
90 111 Văn tuổi thơ 7.000  
91 112 Văn tuổi thơ 7.000  
92 113 Văn tuổi thơ 14.000  
93 114 Văn tuổi thơ 7.000  
94 115 Văn tuổi thơ 7.000  
95 116 Văn tuổi thơ 7.000  
96 117 Văn tuổi thơ 7.000  
97 118 Văn tuổi thơ 7.000  
98 119 Văn tuổi thơ 14.000  
99 120 Văn tuổi thơ 14.000  
100 121 Văn tuổi thơ 14.000  
101 122 Văn tuổi thơ 7.000  
102 123 Văn tuổi thơ 7.000  
103 124 Văn tuổi thơ 7.000  
104 125 Văn tuổi thơ 12.000  
105 126 Văn tuổi thơ 12.000  
106 127 Văn tuổi thơ 4.000  
107 15 Bài tập cuối tuần tiếng Việt 3 tập 2 12.000  
108 26 Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh lớp 1,2,3 50.000  
109 1 Thiếu niên tiền phong 2.500  
110 2 Thiếu niên tiền phong 2.500  
111 3 Thiếu niên tiền phong 2.500  
112 4 Thiếu niên tiền phong 2.500  
113 5 Thiếu niên tiền phong 2.500  
114 6 Thiếu niên tiền phong 2.500  
115 7 Thiếu niên tiền phong 2.500  
116 8 Thiếu niên tiền phong 2.500  
117 9 Thiếu niên tiền phong 2.500  
118 10 Thiếu niên tiền phong 2.500  
119 11 Thiếu niên tiền phong 2.500  
120 12 Thiếu niên tiền phong 2.500  
121 13 Thiếu niên tiền phong 2.500  
122 14 Thiếu niên tiền phong 2.500  
123 15 Thiếu niên tiền phong 2.500  
124 501 Toán tuổi thơ 7.000  
125 502 Toán tuổi thơ 7.000  
126 503 Toán tuổi thơ 7.000  
127 504 Toán tuổi thơ 7.000  
128 505 Toán tuổi thơ 7.000  
129 506 Toán tuổi thơ 7.000  
130 507 Toán tuổi thơ 7.000  
131 508 Toán tuổi thơ 7.000  
132 509 Toán tuổi thơ 7.000  
133 510 Toán tuổi thơ 14.000  
134 511 Toán tuổi thơ 14.000  
135 512 Toán tuổi thơ 16.000  
136 513 Toán tuổi thơ 16.000  
137 514 Toán tuổi thơ 10.000  
138 515 Toán tuổi thơ 10.000  
139 516 Toán tuổi thơ 10.000  
140 517 Toán tuổi thơ 10.000  
141 518 Toán tuổi thơ 10.000  
142 519 Toán tuổi thơ 10.000  
143 520 Toán tuổi thơ 10.000  
144 521 Toán tuổi thơ 10.000  
145 522 Toán tuổi thơ 10.000  
146 523 Toán tuổi thơ 10.000  
147 524 Toán tuổi thơ 10.000  
148 525 Toán tuổi thơ 10.000  
149 526 Toán tuổi thơ 10.000  
150 527 Toán tuổi thơ 10.000  
151 528 Toán tuổi thơ 10.000  
152 529 Toán tuổi thơ 10.000  
153 530 Toán tuổi thơ 10.000  
154 164 Văn tuổi thơ 9.000  
155 165 Văn tuổi thơ 9.000  
156 166 Văn tuổi thơ 9.000  
157 167 Văn tuổi thơ 9.000  
158 168 Văn tuổi thơ 9.000  
159 169 Văn tuổi thơ 9.000  
160 170 Văn tuổi thơ 9.000  
161 171 Văn tuổi thơ 9.000  
162 172 Văn tuổi thơ 9.000  
163 173 Văn tuổi thơ 9.000  
164 174 Văn tuổi thơ 9.000  
165 175 Văn tuổi thơ 27.000  
166 176 Văn tuổi thơ 27.000  
167 177 Văn tuổi thơ 27.000  
168 178 Văn tuổi thơ 27.000  
169 179 Văn tuổi thơ 27.000  
170 180 Văn tuổi thơ 9.000  
171 181 Văn tuổi thơ 9.000  
172 182 Văn tuổi thơ 9.000  
173 183 Văn tuổi thơ 9.000  
174 49 Hãy lắng nghe 5.000  
175 94 Công và Quạ 8.000  
176 97 Nàng tiên Cá 8.000  
177 98 Nàng tiên Cá 7.000  
178 101 Sơn Tinh Thủy Tinh 8.000  
179 105 Nàng công chúa ngủ trong rừng 8.000  
180 110 Sự tích nàng Tô Thị 8.000  
181 113 Cây tre trăm đốt 8.000  
182 115 Cây tre trăm đốt 8.000  
183 119 Cây tre trăm đốt 8.000  
184 120 Cây tre trăm đốt 8.000  
185 121 Cây tre trăm đốt 8.000  
186 118 Tú Uyên giáng Kiều 8.000  
187 122 Tú Uyên giáng Kiều 8.000  
188 123 Tú Uyên giáng Kiều 8.000  
189 124 Tú Uyên giáng Kiều 8.000  
190 136 Anh chàng nhanh trí 7.000  
191 137 Sợi rơm vàng 8.000  
192 138 Ba sợi tóc vàng của con quỷ 8.000  
193 139 Sự tích núi vàng 11.000  
194 140 Bé ngoan của mẹ 28.000  
195 141 Bánh chưng bánh dày 8.000  
196 142 Năm hũ vàng 16.000  
197 143 Trí khôn của ta đây 5.000  
198 144 Cánh Hạc cung tiên 5.000  
199 145 Tôn Ngộ KhôngT 19:Hầu vương giả hầu vương thật 27.000  
200 146 Bí mật của người đẹp 12.500  
201 147 10 vạn câu hỏi vì sao 25.000  
202 148 Tình bạn 5.000  
203 149 ALI XƠ ở xứ sở diệu kỳ 7.500  
204 37 Bài tập cuối tuần tiếng Việt 3 T2 12.000  
205 22 Bài tập cuối tuần toán 3 T2 22.000  
206 42 Toán nâng cao lớp 3 19.500  
207 43 Toán nâng cao lớp 3 19.500  
208 890 10 vạn câu hỏi vì sao? 35.000  
209 893 100danh nhân đoạt giải Nobel 34.500  
210 895 Truyện kể về các loài cây 38.000  
211 897 360 truyện cổ tích chọn lọc 45.000  
212 898 Mái trường thân yêu 43.000  
213 900 Của thiên trả địa 38.000  
214 902 Sự tích Hồ Gươm 38.000  
215 904 Truyện cá Quả 32.000  
216 907 Hoàng tử bé 35.000  
217 905 Những mẩu chuyện thú vị về k/ học Q1 22.000  
218 918 Bố đầu nhỏ con đầu to: Làm thị trưởng 30.000  
219 915 Bố đầu nhỏ con đầu to: Chú quả núi 28.000  
220 1383 Bài tập tiếng Anh nâng cao3 35.000  
221 1384 Bài tập tiếng Anh nâng cao3 35.000  
222 805 Từ điển từ và ý tiếng Việt 46.000  
223 813 T.điển đồng nghĩa trái nghĩaTV 50.000  
224 823 Từ điển thành ngữ tiếng Việt 45.000  
225 1399 Kỹ năng tự luyện giải toán 3 17.000  
226 1400 Kỹ năng tự luyện giải toán 3 17.000  
227 984 Hãy nói bạn có thể 45.000  
228 986 Hãy nói bạn có thể 45.000  
229 973 Cô bé chăm chỉ 40.000  
230 996 Cha mẹ ,hai tiếng yêu thương 40.000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     STT Số Đăng ký Tên sách Tác giả Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/3A-SPH Sakura Tập 12 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000   2 02/3A-SPH Sakura Tập 13 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1        /2B-SPH Sự tích cây nêu ngày tết Dân Trí     7.500   2        /2B-SPH Danh tướng Lý Thường Kiệt Văn hóa  ...Chi tiết