Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thụy Chính, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

 

Số TT Số đăng ký Tác giả và tên sách Giá tiền Ghi chú
         
1 7 Con hỏi hay mẹ dạy đúng: Tò mò từ nhà ra ngõ 26.000  
2 8 Con hỏi hay mẹ dạy đúng: Tò mò từ nhà ra ngõ 26.000  
3 100 Danh nhân lịch sử VN: Nguyễn Hữu Chỉnh 33.000  
4 101 Danh nhân lịch sử VN: Nguyễn Hữu Chỉnh 33.000  
5 102 Danh nhân lịch sử VN: Nguyễn Hữu Chỉnh 33.000  
6 103 Danh nhân lịch sử VN: Trần Hưng Đạo 32.000  
7 104 Danh nhân lịch sử VN: Trần Hưng Đạo 32.000  
8 105 Danh nhân lịch sử VN: Trần Hưng Đạo 32.000  
9 106 Danh nhân lịch sử VN: Triệu Trinh Nương 28.000  
10 107 Danh nhân lịch sử VN: Triệu Trinh Nương 28.000  
11 108 Danh nhân lịch sử VN: Triệu  Trinh Nương 28.000  
12 178 Những câu chuyện về : Tinh thần học hỏi 49.000  
13 179 Những câu chuyện về : Tinh thần học hỏi 49.000  
14 180 Những câu chuyện về : Tinh thần học hỏi 49.000  
15 172 Những mẩu chuyện lịch sử – Quyển 1 41.000  
16 173 Những mẩu chuyện lịch sử – Quyển 1 41.000  
17 174 Những mẩu chuyện lịch sử – Quyển 1 41.000  
18 202 Truyện tranh lịch sử VN : Bố Cái Đại Vương 10.000  
19 203 Truyện tranh lịch sử VN : Bố Cái Đại Vương 10.000  
20 204 Truyện tranh lịch sử VN : Bố Cái Đại Vương 10.000  
21 208 Tr .tranh  : Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán 10.000  
22 209 Tr .tranh  : Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán 10.000  
23 230 Tr .tranh  : Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán 10.000  
24 212 Chỉ số FQ: 60 bí quyết giúp bé sử dụng tiền bạc 24.000  
25 313 Thám tử Rin Kan- T3 8.000  
26 314 VSHIO $ TORA 11.500  
27 315 Cơn lốc – T5 7.500  
28 316 Chung cư vui vẻ – T4 15.000  
29 317 Nghĩa dũng vô song 10.000  
30 318 Hoàng tử Hồng Trà- T4 5.000  
31 319 Nghĩa dũng vô song – T15 12.000  
32 320 Di chuyển thế giới – T2 18.000  
33 321 Lý Thế Dân  – T1 16.000  
34 322 Hoàng tử cướp biển – T12 14.000  
35 323 Khúc ca ngọc lục 19.000  
36 325 Võ thiên đồng tử -T4 8.000  
37 326 Thiếu niên bách chiến – T4 7.500  
38 327 Cô bé đảm đang 11.500  
39 328 Tấm lòng vàng- T14 5.000  
40 329 Chàng RoMeo cao kều- T6 5.000  
41 330 Cậu bé đồng phục – T1 5.000  
42 331 Lời diệu kỳ 6.000  
43 332 INU- YA SHA- T5: Trước khi mở mắt 5.000  
44 333 INU- YA SHA – T3 : Lâu đài bóng tối 5.000  
45 334 IPPO – T28: Vũ điệu vòng tròn 5.000  
46 337 Chân mệnh thiên tử – T34 7.000  
47 338 Chân mệnh thiên tử – T33 7.000  
48 339 Chân mệnh thiên tử – T3 7.000  
49 345 Chàng trai ánh trăng – T6 15.000  
50 346 Chàng trai ánh trăng – T8 15.000  
51 347 Chàng trai ánh trăng – T4 14.000  
52 348 Chàng trai ánh trăng – T3 14.000  
53 161 Toán tuổi thơ 2.500  
54 162 Toán tuổi thơ 2.500  
55 163 Toán tuổi thơ 2.500  
56 164 Toán tuổi thơ 2.500  
57 165 Toán tuổi thơ 2.500  
58 166 Toán tuổi thơ 2.500  
59 167 Toán tuổi thơ 2.500  
60 168 Toán tuổi thơ 2.500  
61 169 Toán tuổi thơ 2.500  
62 170 Toán tuổi thơ 2.500  
63 171 Toán tuổi thơ 2.500  
64 172 Toán tuổi thơ 10.000  
65 173 Toán tuổi thơ 10.000  
66 174 Toán tuổi thơ 2.500  
67 175 Toán tuổi thơ 2.500  
68 176 Toán tuổi thơ 2.500  
69 177 Toán tuổi thơ 2.500  
70 178 Toán tuổi thơ 2.500  
71 179 Toán tuổi thơ 2.500  
72 180 Toán tuổi thơ 2.500  
73 181 Toán tuổi thơ 2.500  
74 182 Toán tuổi thơ 2.500  
75 183 Toán tuổi thơ 2.500  
76 184 Toán tuổi thơ 2.500  
77 185 Toán tuổi thơ 2.500  
78 186 Toán tuổi thơ 2.500  
79 187 Toán tuổi thơ 2.500  
80 188 Toán tuổi thơ 2.500  
81 189 Toán tuổi thơ 2.500  
82 190 Toán tuổi thơ 2.500  
83 191 Toán tuổi thơ 2.500  
84 192 Toán tuổi thơ 2.500  
85 193 Toán tuổi thơ 2.500  
86 194 Toán tuổi thơ 2.500  
87 195 Toán tuổi thơ 5.000  
88 196 Toán tuổi thơ 5.000  
89 197 Toán tuổi thơ 5.000  
90 198 Toán tuổi thơ 5.000  
91 199 Toán tuổi thơ 5.000  
92 200 Toán tuổi thơ 5.000  
93 201 Toán tuổi thơ 5.000  
94 202 Toán tuổi thơ 5.000  
95 203 Toán tuổi thơ 2.500  
96 204 Toán tuổi thơ 2.500  
97 205 Toán tuổi thơ 2.500  
98 206 Toán tuổi thơ 2.500  
99 207 Toán tuổi thơ 2.500  
100 208 Toán tuổi thơ 2.500  
101 209 Toán tuổi thơ 2.500  
102 210 Toán tuổi thơ 2.500  
103 211 Toán tuổi thơ 2.500  
104 212 Toán tuổi thơ 2.500  
105 213 Toán tuổi thơ 2.500  
106 214 Toán tuổi thơ 2.500  
107 215 Toán tuổi thơ 2.500  
108 216 Toán tuổi thơ 2.500  
109 217 Toán tuổi thơ 2.500  
110 218 Toán tuổi thơ 2.500  
111 219 Toán tuổi thơ 2.500  
112 220 Toán tuổi thơ 2.500  
113 221 Toán tuổi thơ 2.500  
114 222 Toán tuổi thơ 2.500  
115 223 Toán tuổi thơ 2.500  
116 224 Toán tuổi thơ 2.500  
117 225 Toán tuổi thơ 2.500  
118 226 Toán tuổi thơ 2.500  
119 227 Toán tuổi thơ 2.500  
120 228 Toán tuổi thơ 2.500  
121 229 Toán tuổi thơ 2.500  
122 230 Toán tuổi thơ 2.500  
123 231 Toán tuổi thơ 14.000  
124 232 Toán tuổi thơ 7.000  
125 233 Toán tuổi thơ 7.000  
126 234 Toán tuổi thơ 7.000  
127 235 Toán tuổi thơ 7.000  
128 236 Toán tuổi thơ 7.000  
129 237 Toán tuổi thơ 7.000  
130 238 Toán tuổi thơ 7.000  
131 239 Toán tuổi thơ 14.000  
132 240 Toán tuổi thơ 14.000  
133 7 Bài tập cuối tuần toán 4 tập 1 23.000  
134 9 Bài tập cuối tuần toán 4 tập 2 23.000  
135 3 36 đề ôn luyện toán 4 tập 1 26.000  
136 5 36 đề ôn luyện toán 4 tập 2 26.000  
137 41 Văn tuổi thơ 4.000  
138 42 Văn tuổi thơ 4.000  
139 43 Văn tuổi thơ 4.000  
140 44 Văn tuổi thơ 5.000  
141 45 Văn tuổi thơ 5.000  
142 46 Văn tuổi thơ 4.000  
143 47 Văn tuổi thơ 4.000  
144 48 Văn tuổi thơ 4.000  
145 49 Văn tuổi thơ 7.000  
146 50 Văn tuổi thơ 5.000  
147 51 Văn tuổi thơ 7.000  
148 52 Văn tuổi thơ 7.000  
149 53 Văn tuổi thơ 7.000  
150 54 Văn tuổi thơ 4.000  
151 55 Văn tuổi thơ 4.000  
152 56 Văn tuổi thơ 4.000  
153 57 Văn tuổi thơ 7.000  
154 58 Văn tuổi thơ 12.000  
155 59 Văn tuổi thơ 4.000  
156 60 Văn tuổi thơ 7.000  
157 46 Thiếu niên tiền phong 2.500  
158 47 Thiếu niên tiền phong 2.500  
159 48 Thiếu niên tiền phong 2.500  
160 49 Thiếu niên tiền phong 2.500  
161 50 Thiếu niên tiền phong 2.500  
162 51 Thiếu niên tiền phong 2.500  
163 52 Thiếu niên tiền phong 2.500  
164 53 Thiếu niên tiền phong 2.500  
165 54 Thiếu niên tiền phong 2.500  
166 55 Thiếu niên tiền phong 3.000  
167 56 Thiếu niên tiền phong 2.500  
168 57 Thiếu niên tiền phong 2.500  
169 58 Thiếu niên tiền phong 2.500  
170 59 Thiếu niên tiền phong 2.500  
171 60 Thiếu niên tiền phong 2.500  
172 25 Bài tập cuối tuần toán 4 T2 25.000  
173 36 Toán nâng cao lớp 4 38.000  
174 37 Toán nâng cao lớp 4 38.000  
175 182 108 chuyện kể hay nhất về các chàng hoàng tử 32.000  
176 183 Truyện Trạng Lợn 8.000  
177 184 Lộc đỉnh ký 15.000  
178 185 Siêu quậy TEPPI tập 52 3.000  
179 186 Phong vân  tập 72 6.000  
180 187 101 chuyện mẹ kể bé nghe 29.000  
181 188 SHIN cậu bé bút chì 5.000  
182 189 10 vạn câu hỏi vì sao 68.000  
183 190 Học trò cười số 42 5.000  
184 191 Học trò cười số 170 5.000  
185 192 Học trò cười số 21 + 22 5.000  
186 193 Học trò cười số 19 + 20 5.000  
187 194 Học trò cười số 13 5.000  
188 195 Kiến thức phổ thông dành cho hócinh 8.000  
189 196 Những người sống vì mọi người 9.500  
190 197 Vượt bao gập ghềnh 6.000  
191 198 Phong vân tập 99 6.000  
192 199 Tuyển tập truyện cười song ngữ Anh Việt 5.000  
193 200 Hoa học trò 1058(5/5/2014) 7.000  
194 201 Hoa học trò 1056(21/4/2014) 7.000  
195 202 Giấc mơ sao tập 9: Đến với ánh trăng 8.000  
196 203 Con Rồng ma quái 50.000  
197 204 Thần đồng đất Việt tập 38: Cái tủ biết nói 5.000  
198 205 NIN JA loạn thị 5.000  
199 206 Quyển “Từ điển sống” 5.000  
200 207 ĐÔ RAEMON 16.000  
201 208 Siêu quậy TEPPI tập 58: TEPPI đại thắng 3.000  
202 209 Ô long viện : siêu buồn cười 19.500  
203 210 Thần đồng đất Việt tập 103: Vua giả vua thật 6.000  
204 211 Cuộc so tài vất vả 3.000  
205 1396 Kỹ năng tự luyện giải toán 4 19.000  
206 809 Từ điển tiếng Việt 62.000  
207 821 Từ điển thành ngữ tiếng Việt 45.000  
208 819 Từ điển từ láy tiếng Việt 32.000  
209 816 Từ điển đồng âm tiếng Việt 46.000  
210 978 Hãy nói bạn có thể 45.000  
211 979 Hãy nói bạn có thể 45.000  
212 957 Nước mắt rơi vì ai? 41.000  
213 958 Nước mắt rơi vì ai? 41.000  
214 967 Cô bé chăm chỉ 40.000  
215 968 Cô bé chăm chỉ 40.000  
216 990 Cha mẹ ,hai tiếng yêu thương 40.000  
217 991 Cha mẹ ,hai tiếng yêu thương 40.000  
218 937 G.dục HS bảo vệ nước sạch và… 20.000  
219 941 Rèn kỹ năng văn hoá giao thông 20.000  
220 947 Càng nghĩ càng thông minh 34.000  
221 950 Càng hỏi càng thông minh 26.000  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       TT Số Đăng ký   Tên sách Tác giả Xuất bản  Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 74 Truyện tranh- mẹ gà con vịt Phạm Cao Tùng Mỹ Thuật Hà Nội 2011 8,000   2 22.23 Truyện tranh- Chàng học trò và...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1C, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 055/ 1C – SPH Lạc Long Quân Kim Đồng Hà Nội 2013 12.500   2. 056/ 1C – SPH Phân xử tài tình Mỹ Thuật...Chi tiết