Tủ sách phụ huynh, Lớp 3A, Trường Tiểu học Thụy Dân, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

STT Số Đăng ký Tên sách Tác giả Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/3A-SPH Sakura Tập 12 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  
2 02/3A-SPH Sakura Tập 13 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  
3 03/3A-SPH Sakura Tập 14 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  
4 04/3A-SPH Hiệp khách giang hồ T12 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2007 5,000  
5 05/3A-SPH Hiệp khách giang hồ T13 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2007 5,000  
6 06/3A-SPH Hiệp khách giang hồ T14 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2007 5,000  
7 07/3A-SPH Thục sơn kiếm pháp T1 Vương Hiếu Phùng Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 10,000  
8 08/3A-SPH Thục sơn kiếm pháp T2 Vương Hiếu Phùng Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 10,000  
9 09/3A-SPH Thục sơn kiếm pháp T3 Vương Hiếu Phùng Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 10,000  
10 10/3A-SPH Thục sơn kiếm pháp T4 Vương Hiếu Phùng Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 10,000  
11 11/3A-SPH Thục sơn kiếm pháp T5 Vương Hiếu Phùng Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 10,000  
12 12/3A-SPH Kyo được và mất   NXB Trẻ TP.HCM 2006 5,000  
13 13/3A-SPH Thám tử vụ án cuối cùng T27 Andoyuma NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  
14 14/3A-SPH Thám tử lừng danh tập 67   Kim Đồng H. 2009 14,000  
15 15/3A-SPH Vui trò chơi T27 Kazuki Thanh Hóa Thanh Hóa 2007 8,000  
16 16/3A-SPH Ong vò vẽ   Cà Mau TP.hcm 2008 8,000  
17 17/3A-SPH Vũ điệu trên đấu trường   Kim Đồng H. 2002 14,000  
18 18/3A-SPH Cuộc chiến tranh giải phóng   Thế giới H. 2008 15,000  
19 19/3A-SPH Tề thiên đại thánh Thủy Tiên Đồng Nai Đồng Nai 1999 4,000  
20 20/3A-SPH Vua bóng ném T2 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2003 5,000  
21 21/3A-SPH Truyền nhân Atula T12 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  
22 22/3A-SPH Truyền nhân Atula T13 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  
23 23/3A-SPH Truyền nhân AtulaT14 Quách Thu Quyệt NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  
24 24/3A-SPH Họa mi (số 12) Vũ Quang Vinh Nhi đồng H. 2000 2,000  
25 25/3A-SPH Họa mi (số 4) Vũ Quang Vinh Nhi đồng H. 2000 1,500  
26 26/3A-SPH Họa mi (số 6) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 1,500  
27 27/3A-SPH Họa mi (số 4) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 1,500  
28 28/3A-SPH Họa mi (số 4+5) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 4,000  
29 29/3A-SPH Họa mi (số 9) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 1,500  
30 30/3A-SPH Họa mi (số 10) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
31 31/3A-SPH Họa mi (số 17) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
32 32/3A-SPH Họa mi (số 32) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
33 33/3A-SPH Họa mi (số 43) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
34 34/3A-SPH Họa mi (số 40) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
35 35/3A-SPH Họa mi (số 44) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
36 36/3A-SPH Họa mi (số 45) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
37 37/3A-SPH Họa mi (số 48) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
38 38/3A-SPH Họa mi (số 49) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
39 39/3A-SPH Họa mi (số 52) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
40 40/3A-SPH Họa mi (số 42+43) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 3,000  
41 41/3A-SPH Họa mi (số 90) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 1,500  
42 42/3A-SPH Họa mi (số 81) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 1,500  
43 43/3A-SPH Họa mi (số 79) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 3,000  
44 44/3A-SPH Họa mi (số 46) Vũ Quang Vinh VHTT H. 2000 2,000  
45 45/3A-SPH Nhi đồng số 83 Vũ Quang Vinh VHTT H. 2001 2,000  
46 46/3A-SPH Nhi đồng số 68 Vũ Quang Vinh VHTT H. 2001 2,000  
47 47/3A-SPH Nhi đồng số 14 Vũ Quang Vinh VHTT H. 2001 2,000  
48 48/3A-SPH Nhi đồng số 78+79 Vũ Quang Vinh VHTT H. 2001 4,000  
49 49/3A-SPH Nhi đồng chăm học số 41 Vũ Quang Vinh VHTT H. 2001 2,000  
50 50/3A-SPH Nhi đồng cười vui số 4 Vũ Quang Vinh VHTT H. 2001 2,500  
51 51/3A-SPH Thiếu niên tiền phong số 3 Phạm Thanh Long Tiền phong H. 2001 2,500  
52 52/3A-SPH Thiếu niên tiền phong Phạm Thanh Long Tiền phong H. 2001 2,500  
53 53/3A-SPH Cuộc chiến tranh giải phóng Hoàng Đức Long Thế giới H. 2008 45,000  
54 54/3A-SPH Búp bê xinh tập 8 Rikomiyagi Đà Nẵng Đà Nẵng 2004 5,000  
55 55/3A-SPH Búp bê xinh tập 11 Rikomiyagi Đà Nẵng Đà Nẵng 2004 5,000  
56 56/3A-SPH Búp bê xinh tập 16 Rikomiyagi Đà Nẵng Đà Nẵng 2004 5,000  
57 57/3A-SPH Thám tử lừng danh tập 62 Huyền Trang Kim Đồng H. 2009 12,000  
58 58/3A-SPH Conan T69 Huyền Trang Kim Đồng H. 2009 14,000  
59 59/3A-SPH Tiến sĩ…. Nguyễn Lận NXB Trẻ TP. HCM 2003 5,000  
60 60/3A-SPH Túy quyền T49 Triệu Nhữ Đức Phương Đông Cà Mau 2006 6,000  
61 61/3A-SPH Vua bóng ném T6 Tetsuhiro NXB Trẻ TP.HCM 2003 5,000  
62 62/3A-SPH Chinh phục vũ trụ T1 Yasushi Mỹ thuật H. 2014 18,000  
63 63/3A-SPH Hiệp sĩ hột mít T3 Hisuwashi Thanh Hóa Thanh Hóa 2007 7,500  
64 64/3A-SPH Cúc khuy vàng và 3 con gấu Bùi Thị Hương Dân trí H. 2008 6,000  
65 65/3A-SPH YAYA T5 Mai Trang VHTT H. 2008 6,000  
66 66/3A-SPH H2 T18 MitsusuAdachi NXB Trẻ TP.HCM 2008 11,500  
67 67/3A-SPH Khổng lồ bay T12    Đồng Nai Đồng Nai 2004 5,000  
68 68/3A-SPH Sôi động cầu trường T1   Kim Đồng H. 2004 7,800  
69 69/3A-SPH Giai thoại Việt Nam Văn Chương Kim Đồng H. 2009 15,000  
70 70/3A-SPH Thủ lĩnh lùn Lương Hà Thanh Hóa Thanh Hóa 2004 5,000  
71 71/3A-SPH Vũ điệu trên đấu trường T4 Thắng Vu Kim Đồng H. 2002 5,000  
72 72/3A-SPH Như Lai thần chưởng Hoàng Ngọc lang Phương Đông Cà Mau 2006 6,000  
73 73/3A-SPH Hoa tuyết T13 Choikyunagh Kim Đồng H. 2005 5,000  
74 74/3A-SPH Ánh đèn rực rỡ T9 Cẩm Tiên  Đà Nẵng Đà nẵng 2003 5,000  
75 75/3A-SPH Giỏ trái cây T12 Mai Trang Thanh Hóa Thanh Hóa 2007 8,000  
76 76/3A-SPH 109 truyện khôi hài Vân Anh Lao động H. 2010 30,000  
77 77/3A-SPH Thần rồng T3 Kiếm Kiều Phương Đông Cà Mau 2005 6,000  
78 78/3A-SPH Vua bóng ném Koshita NXB Trẻ TP.HCM 2003 5,000  
79 79/3A-SPH Cậu bé ba mắt T6 Tezuka Mỹ thuật H. 2003 5,000  
80 80/3A-SPH Học giỏi Toán 3   Giáo dục H. 2004 13,000  
81 81/3A-SPH Mười vạn câu hỏi vì sao   Mỹ thuật H. 2011 35,000  
82 82/3A-SPH Truyện kể Bác Hồ với … nhi đồng Vũ Thị Kim Tiến Hồng Bàng   2012 38,000  
83 83/3A-SPH Phụ nữ VN trong tình … Bác Hồ nhiều tác giả Văn học H. 2012 35,000  
84 84/3A-SPH Tấm huy hiệu của Bác hồ nhiều tác giả Văn học H. 2012 50,000  
85 85/3A-SPH Truyện cười dân gian Việt Nam Ngọc Hà Hồng Bàng   2013 30,000  
86 86/3A-SPH Toán tuổi thơ số 24/2002 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2002 2,500  
87 87/3A-SPH Toán tuổi thơ số 29 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2002 2,500  
88 88/3A-SPH Toán tuổi thơ số 33/2003 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2003 2,500  
89 89/3A-SPH Toán tuổi thơ số 38/2003 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2003 2,500  
90 90/3A-SPH Toán tuổi thơ số 43/2004 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
91 91/3A-SPH Toán tuổi thơ số 46/2006 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2006 2,500  
92 92/3A-SPH Toán tuổi thơ số 47/2004 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
93 93/3A-SPH Toán tuổi thơ số 49/2004 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
94 94/3A-SPH Toán tuổi thơ số 49/2004 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
95 95/3A-SPH Toán tuổi thơ số 47/2004 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
96 96/3A-SPH Toán tuổi thơ số 50/2004 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
97 97/3A-SPH Toán tuổi thơ số 51 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
98 98/3A-SPH Toán tuổi thơ số 52 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
99 99/3A-SPH Toán tuổi thơ số 53 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
100 100/3A-SPH Chăm học số 39 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2004 2,500  
101 101/3A-SPH Bài tập trắc nghiêm TV 3 Nguyễn Thị Hạnh Giáo dục H. 2007 17,500  
102 102/3A-SPH Bài tập trắc nghiêm TV 4 Nguyễn Thị Hạnh Giáo dục H. 2007 17,500  
103 103/3A-SPH Vở luyện tập làm văn lớp 3 Quang Ninh Giáo dục H. 2004 20,000  
104 104/3A-SPH Những bài văn mẫu 3 Trần Thị Thìn TP HCM TP.HCM 2012 24,000  
105 105/3A-SPH 100 bài văn hay lớp 3 Tuyết Mai Phương Đông Cà Mau 2006 19,000  
106 106/3A-SPH Vở bài tập nâng cao TV3 tập 2 Phương Liên  ĐHSP H. 2006 15,000  
107 107/3A-SPH Những bài toán hay của tuổi thơ Trung Hiệu Giáo dục H. 2004 12,000  
108 108/3A-SPH Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 TV Mạnh Hưởng Giáo dục H. 2009 18,000  
109 109/3A-SPH 10 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 4+5 Diên Hiển Giáo dục H. 2008 17,000  
110 110/3A-SPH Các bài toán phân số và tỷ số lớp 5 Đình Thực Giáo dục H. 2006 16,000  
111 111/3A-SPH Vở bài tập Toán nâng cao 4 tập 2 Đào Nãi  Đà Nẵng Đà nẵng 2007 17,500  
112 112/3A-SPH 207 đề và bài văn lớp 3  Đức Niềm  ĐHSP H. 2004 12,000  
113 113/3A-SPH Vở bài tập nâng cao TV3 tập 1 Phương Liên  Đà Nẵng Đà nẵng 2006 16,000  
114 114/3A-SPH Tuyển tập các bài toán hay và khó Huỳnh Thống Giáo dục H. 2005 13,000  
115 115/3A-SPH Giúp em học giỏi toán 4 Ngọc Lan     2005 21,000  
116 116/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 20 Ghosho.Aoyama Kim Đồng H. 2004 7,500  
117 117/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 23 Nguyễn Duy Thắng Kim Đồng H. 2009 16,000  
118 118/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 29 Nguyễn Duy Thắng Kim Đồng H. 2010 16,000  
119 119/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 32 Nguyễn Duy Thắng Kim Đồng H. 2010 16,000  
120 120/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 34 Nguyễn Duy Thắng Kim Đồng H. 2010 16,000  
121 121/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 35 Nguyễn Duy Thắng Kim Đồng H. 2010 16,000  
122 122/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 42 Nguyễn Duy Thắng Kim Đồng H. 2010 16,000  
123 123/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 44 Nguyễn Duy Thắng Kim Đồng H. 2010 16,000  
124 124/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 45 Nguyễn Duy Thắng Kim Đồng H. 2013 16,000  
125 125/3A-SPH Thám tử lừng danh co nan tập 61 Aoyama goshi Kim Đồng H. 2009 16,000  
126 126/3A-SPH Thám tử lừng danh Conan tập 66 Ghosho.Aoyama Kim Đồng H. 2009 14,000  
127 127/3A-SPH Thám tử lừng danh co nan tập 71 Aoyama goshi Kim Đồng H. 2010 16,000  
128 128/3A-SPH Ngọn lửa tập 13 Anzai Kim Đồng H. 2004 8,000  
129 129/3A-SPH Cậu bé rô bốt Tezuka Kim Đồng H. 2006 10,000  
130 130/3A-SPH Cậu bé rô bốt Tezuka Kim Đồng H. 2006 10,000  
131 131/3A-SPH Suba sa tập 19 Takama NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  
132 132/3A-SPH Ngọn lửa Recca tập 33 Nobu NXB Trẻ TP.HCM 2004 5,000  
133 133/3A-SPH Jin đô tập 10   Kim Đồng H. 2002 5,000  
134 134/3A-SPH Dragonba tập 42 truy lùng Araika Kim Đồng H. 2004 5,000  
135 135/3A-SPH Dragonba tập 54 Hy vọng cuối cùng Araika Kim Đồng H. 2004 5,000  
136 136/3A-SPH Jin đô tập 34   Kim Đồng H. 2002 5,000  
137 137/3A-SPH Thần thoại Hy Lạp T18   Kim Đồng H. 2006 4,500  
138 138/3A-SPH Bakega mon tập 5 Tamura Mitsuhisa Kim Đồng H. 2007 8,000  
139 139/3A-SPH Đô rê mon tập 21 Fujiko Kim Đồng H. 2008 16,000  
140 140/3A-SPH Ngọn lửa Recca tập 3 Anzai Nobuyuki Kim Đồng H. 2007 8,000  
141 141/3A-SPH Ngọn lửa Recca tập 5 Anzai Nobuyuki Kim Đồng H. 2007 8,000  
142 142/3A-SPH Truyện cổ tích hay nhất Nhân văn Thanh niên H. 2003 7,000  
143 143/3A-SPH Cậu bé siêu nhân tập 6 Fujiko Kim Đồng H. 2006 7,500  
144 144/3A-SPH Cậu bé mặt trời Hijioka Makoto Kim Đồng H. 2008 9,500  
145 145/3A-SPH Cuộc phiêu lưu của Croket Kashimoto Manabu Kim Đồng H. 2006 7,500  
146 146/3A-SPH Jin Đô tập 17 Motoki Monma Thông tin H. 2007 9,000  
147 147/3A-SPH Duel Masters tập 11 Matsumoto Shigenobu Kim Đồng H. 2007 8,000  
148 148/3A-SPH Duel Masters tập 13 Matsumoto Shigenobu Kim Đồng H. 2007 8,000  
149 149/3A-SPH Duel Masters tập 16 Matsumoto Shigenobu Kim Đồng H. 2007 8,000  
150 150/3A-SPH Bảy viên ngọc rồng tập 15 Akira Toriyama Thông tin H. 2007 8,500  
151 151/3A-SPH Ô long viện tập 5 AU, Yao – Hsing Kim Đồng H. 2011 19,500  
152 152/3A-SPH Mar tập 5 Anzai Nobuyuki Kim Đồng H. 2005 7,500  
153 153/3A-SPH Naruto tập 2 Kishimoto Masahi Thanh Hóa Thanh Hóa 2006 8,000  
154 154/3A-SPH Naruto tập 8 Kishimoto Masahi Thanh Hóa Thanh Hóa 2006 8,000  
155 155/3A-SPH Naruto tập 14 Kishimoto Masahi Thanh Hóa Thanh Hóa 2006 8,000  
156 156/3A-SPH Naruto tập 21 Kishimoto Masahi Thanh Hóa Thanh Hóa 2006 8,000  
157 157/3A-SPH Naruto tập 30 Kishimoto Masahi Thanh Hóa Thanh Hóa 2006 8,000  
158 158/3A-SPH Naruto tập 39 Kishimoto Masahi Thanh Hóa Thanh Hóa 2006 8,000  
159 159/3A-SPH Naruto tập 40 Kishimoto Masahi Thanh Hóa Thanh Hóa 2006 8,000  
160 160/3A-SPH Naruto tập 42 Kishimoto Masahi Thanh Hóa Thanh Hóa 2006 8,000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú   Nhà XB Nơi Năm     1 941PH Hồ thiên nga Văn hóa thông tin Hà Nội 2010 12.500   2 953PH Đeo chuông cho mèo Văn hóa...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, lớp 5 Tuổi A,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/5A-SPH Hoa bìm bìm NXB GD Việt Nam Hà Nội 2012 9.500   2. 02/5A-SPH Chuyến đi xa của chú chuột nhỏ NXB GD Việt Nam...Chi tiết