Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường Tiểu học Thụy Dũng, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 01/1B-TSPH Ỷ Lan Cô gái hái dâu Kim Đồng Hà Nội 2013 12.500  
2. 02/1B- TSPH Tranh truyện cổ tích Tấm Cám Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
3. 03/1B -TSPH Ai mua hành tôi Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
4 04/1B -TSPH Tranh truyện cổ tích Chú chuột Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8.000  
5 05/1B-TSPH Tranh truyện cổ tích Việt Nam Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000  
6 06/1B- TSPH Hãy lắng nghe NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá  
7 07/1B-TSPH Khám phá cơ thể NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá  
8 08/1B- TSPH Chơi thế nào cho đúng NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá  
9 09/1B-TSPH Khám phá cơ thể NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá  
10 10/1B-TSPH Su su sợ ma XB Trẻ Hà Nội 2007 4.200  
11 11/1B- TSPH Sọ dừa Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
12 12/1B- TSPH Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
13 13/1B-TSPH Sợi rơm vàng Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
14 14/1B-TSPH Nàng tiên cá Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
15 15/1B-TSPH Nàng tiên gạo Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
16 16/1B- TSPH Ba cô tiên Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
17 17/1B- TSPH Chiếc áo tàng hình XBGD Hà Nội 2008 13.000  
18 18/1B- TSPH CHàng học trò và con yêu tinh Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000  
19 19/1B-TSPH Sọ dừa Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
20 20/1B-TSPH Bánh chưng bánh dày Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
21 21/1B-TSPH Gà và vịt Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
22 22/1B-TSPH Nàng tiên cá Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
23 23/1B-TSPH Sự tích bánh trưng bánh dày Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
24 24/1B-TSPH Anh em mồ côi Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
25 25/1B-TSPH Ba cô tiên Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
26 26/1B-TSPH Nàng tiên gạo Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
27 27/1B-TSPH Cô bé quàng khăn đỏ Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
28 28/1B-TSPH Anh em mồ côi Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
29 29/1B-TSPH Mẹ kể con nghe tháng sáu Mỹ Thuật Hà Nội 2012 10.000  
30 30/1B-TSPH Người đẹp và quái vật Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
31 31/1B- TSPH Sọ dừa Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
32 32/1B-TSPH Mẹ gà con vịt Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
33 33/1B- TSPH Bánh chưng bánh dày Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
34 34/1B-TSPH Lưu Bình Dương Lễ Mỹ Thuật Hà Nội 2015 16.000  
35 35/1B- TSPH Ngoéo tay ếch con giúp bạn Hồng Đức Hà Nội 2012 12.000  
36 36/1B- TSPH Mỵ Châu – Trọng Thủy Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000  
37 37/1B- TSPH Cô bé quàng khăn đỏ Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000  
38 38/1B-TSPH Cô bé Lọ Lem Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
39 39/1B- TSPH Cô bé quàng khăn đỏ Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000  
40 40/1B – TSPH Nàng tiên cá Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
41 41/1B- TSPH Bầy thiên nga và nàng công Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000  
42 42/1B- TSPH Miếng trầu kỳ diệu Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
43 43/1B- TSPH Phù thủy sợ ma Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
44 44/1B- TSPH Nữ thần hộ mệnh T NXB trẻ Hà Nội 2003 5.000  
45 45/1B- TSPH Một ngày trong vương quốc Văn học Hà Nội 2015 Ko giá  
46 46/1B – TSPH Hãy lắng nghe Văn học Hà Nội 2015 Ko giá  
47 47/1B- TSPH Lộc ĐỈnh Ký Cà Mau TPHCM 2004 6.000  
48 48/1B- TSPH Tôi thích đi học Hội nhà văn Hà Nội 2009 54.000  
49 49/1B- TSPH Nữ sinh thời hiện đại Đã Nẵng Đã Nẵng 2005 5.000  
50 50/1B – TSPH Cô bé vui tươi Đà Nẵng Đã Nẵng 2005 5.000  
51 51/1B- TSPH Chinh phục vũ trụ Hồng Đức Hà Nội 2014    
52 52/1B- TSPH Cuộc phiêu lưu của CROKET T5 Kim Đồng Hà Nội 2006 7.500  
53 53/1B – TSPH Cuộc phiêu lưu của CROKET T3 Kim Đồng Hà Nội 2006 7.500  
54 54/1B – TSPH Hãy lắng nghe Văn học Hà Nội 2015    
55 55/1B – TSPH Chơi thế nào cho đúng Văn học Hà Nội 2015    
56 56/1B-TSPH Truyện tranh lịch sử Lê Lợi Trần Hưng Đạo Đồng Nai Đồng Nai 2009 5.000  
57 57/1B- TSPH Truyện lịch sử Nguyễn Trãi Quang Trung Đồng Nai Đồng Nai 2009 5.000  
58 58/1B- TSPH Huyền sử Đời Hùng Đồng Nai Đồng Nai 2009 13.000  
59 59/1B- TSPH Thần đồng Đất việt TPHCM TPHCM 2008 5.000  
60 60/1B- TSPH Sơn tinh – Thủy Tinh Mỹ thuật Hà Nội 2011 8.000  
61 61/1B- TSPH Ông Ba mươi Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
62 62/1B- TSPH Sự tích trầu cau Mỹ thuật Hà Nội 2011 7.000  
63 63/1B-TSPH Sự tích dưa hấu Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
64 64/1B-TSPH Nghêu sò ốc hến Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
65 65/1B- TSPH Sự tích bình vôi Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
66 66/1B- TSPH Aladanh và cây đền thần Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
67 67/1B-TSPH Miếng trầu kỳ diệu Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
68 68/1B- TSPH Anh em mồ côi Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
69 69/1B- TSPH Nàng Bạch Tuyết và Bẩy chú lùn Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
70 70/1B -TSPH Người thổi sáo ở thị trấn Ha Mê Lin Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
71 71/1B-TSPH Cáo mượn oai hùm Mỹ thuật Hà Nội 2011 6.500  
72 72/1B-TSPH Alibaba và 40 tên cướp Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
73 73/1B-TSPH Co Bé lọ lem Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
74 74/1B-TSPH Cong chúa ngủ trong rừng Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
75 75/1B-TSPH Có công mài sắc có ngày lên kim Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
76 76/1B- TSPH Ba cô tiên Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
77 77/1B-TSPH Chú mèo Đi Hia Mỹ thuật Hà Nội 2012 7.000  
78 78/1B- TSPH Éch ngồi đáy giếng GDVN Hà Nội 2012 6.5 00  
79 79/1B-TSPH Nguoi đẹp và quái vật Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
80 80/1B-TSPH 36 đề ôn luyện toán T1 GDVN Đà Nẵng 2013 17.000  
81 81/1B-TSPH 36 đề ôn luyện toán T1 GDVN Đà Nẵng 2013 17.000  
82 82/1B-TSPH 36 đề ôn luyện toán T2 GDVN Đà Nẵng 2013 17.500  
83 83/1B-TSPH 36 đề ôn luyện toán T2 GDVN Đà Nẵng 2013 17.500  
84 84/1B-TSPH Bồi dưỡng HSG Văn Tiếng Việt T.HợpTPHCM TPHCM 2013 36.000  
85 85/1B-TSPH Nàng Công chúa và bầy thiên nga Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
86 86/1B-TSPH Cóc kiện trời Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
87 87/1B-TSPH Chắp cánh thiên thần 1&2 NXB Hồng Đức Hà Nội 2015 Ko giá  
88 88/1B-TSPH Nền tảng GD trí thấy &tình thương trong gia đình và nhà trường NXB Hồng Đức Hà Nội 2015 Ko giá  
89 89/1B – TSPH Học Toán thật thích T2 Thời đại Hà Nội 2014 5.000  
90 90/1B – TSPH Học Toán thật thích T4 Thời đại Hà Nội 2014 5.000  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3 tuổi A3,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1.   903-2009/CXB/2-1685/GD TS.Trần Thị  Ngọc Trâm, TS Lê Thu Phương- TS Lê Ánh Tuyết: HD tổ chức Thực hiện chương trình GDMN, Mẫu giáo bé (...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, lớp 3 Tuổi A,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/3A-SPH Trí khôn của ta đây NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000   2. 02/3A-SPH  Thạch Sanh NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000   3....Chi tiết