Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thụy Dũng, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/4B-TSPH Túy quyền đại lễ phong trần tập 7 Phương Đông Đà Nẵng 2005 6.000
2 02/4B-TSPH Truyện tranh công chúa chuột NXB trẻ Hà Nội 2006 7.500
3. 03/4B-TSPH TĐĐV Kim cương vô dụng tập 84 Kim Đồng Hà Nội 2014 16.000
4 04/4B-TSPH Quyển sách kì bí T8 Kim Đồng Hà Nội 2008 10.000
5 05/4B-TSPH Đông du kí T3 NXB trẻ Hà Nội 2006 7.500
6 06/4B-TSPH Quà tặng cuộc sống Kim Đồng Hà Nội 2006 10.000
7 07/4B-TSPH Quyển sách kì bí T14 NXB trẻ Hà nội 2006 7.500
8 08/4B-TSPH Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
9 09/4B-TSPH Nàng tiên cá Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
10 10/4B-TSPH Sọ dừa Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
11 11/4B-TSPH Sự tích hồ Gươm Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
12 12/4B-TSPH Trí khôn của ta đây Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
13 13/4B-TSPH Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
14 14/4B-TSPH Kiến thức bách khoa bằng tranh T8 NXB TRẻ TPHCM 2001 7.200
15 15/4B-TSPH Vở bài tập nâng cao Toán 3 T2 ĐHSP TPHCM  2010 17.000
16 16/4B-TSPH Hướng dẫn học tốt môn Tập làm văn TPHCM Hà Nội 2015 38.000
17 17/4B-TSPH Quà tặng cuộc sống Kim Đồng Hà Nội 2006 10.000
18 18/4B-TSPH Vở bài tập nâng cao Toán 3 T1 TPHCM Hà Nội 2010 17.000
19 19/4B-TSPH Ôn luyện và nâng cao toán học ĐHQG HN Hà Nội 2014 38.000
20 20/4B-TSPH Nâng cao kĩ năng Tập làm văn ĐHQG HN Hà Nội 2014 17.000
21 21/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 153+154/2013 XBGDVN Hà Nội 2013 14.000
22 22/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 55/2013 XBGDVN Hà Nội 2014 7.000
23 23/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 158/2013 XBGDVN Hà Nội 2014 14.000
24 24/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 163+164/2014 XBGDVN Hà Nội 2014 14.000
25 25/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 161/2014 XBGDVN Hà Nội 2014 7.000
26 26/4B-TSPH Nhi đồng sô 95/2014
27 27/4B-TSPH Nhi đồng sô 90/2013
28 28/4B-TSPH Thiếu nhi dân tộc 2014
29 29/4B-TSPH Văn học tuổi trẻ 10.000
30 30/4B-TSPH 36 đề ôn luyện Toán 4 T1 GDVN Đà Nẵng 2011 21.000
31 31/4B-TSPH 36 đề ôn luyện Toán 4 T2 GDVN Đà Nẵng 2012 19.500
32 32/4B-TSPH Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
33 33/4B-TSPH Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
34 34/4B-TSPH Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng việt 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
35 35/4B-TSPH Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng việt 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
36 36/4B-TSPH Những câu chuyện dạy yêu lao động VHTT Hà Nội 2014 39.000
37 37/4B-TSPH Chú chó có nghĩa Mỹ thuật 7.000
38 38/4B-TSPH Alibaba và 40 tên cướp Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
39 39/4B-TSPH Chú sóc croquenoix Mỹ Thuật Hà Nội 2012 15.000
40 40/4B-TSPH Ngừoi đẹp và quái vật Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
41 41/4B-TSPH Nghêu sò ốc hến Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
42 42/4B-TSPH Viên ngọc ếch Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
43 43/4B-TSPH Thánh gióng Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
44 44/4B-TSPH Ngưu lang chúc nữ Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
45 45/4B-TSPH Cô bé chăm chỉ NXB trẻ Hà Nội
46 46/4B-TSPH Sự tích dưa hấu Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
47 47/4B-TSPH Nàng tiên cóc Mỹ Thuật Hà Nội 2012 12.000
48 48/4B-TSPH Công chúa chuột Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
49 49/4B-TSPH Sự tích núi ngũ hành sơn Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
50 50/4B-TSPH Ông ba mươi Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
51 51/4B-TSPH Alibaba và 40 tên cướp Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
52 52/4B-TSPH Chắp cánh thiên thần 1&2 NXB Hồng Đức Hà Nội 2015 Ko giá
53 53/4B-TSPH Nền tảng GD trí thấy &tình thương trong gia đình và nhà trường NXB Hồng Đức Hà Nội 2015 Ko giá
54 54/4B-TSPH 36 đề ôn luyện toán 4 tập 1 GDVN Đà Nẵng 2011 19.500
55 55/4B-TSPH 36 đề ôn luyện toán 4 tập 1 GDVN Đà Nẵng 2011 19.500
56 56/4B-TSPH 36 đề ôn luyện toán 4 tập 2 GDVN Đà Nẵng 2012 20.000
57 57/4B-TSPH 36 đề ôn luyện toán 4 tập 2 GDVN Đà Nẵng 2012 20.000
58 58/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn toán Lớp 4 GDVN Đà Nẵng 2013 25.000
59 59/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn toán Lớp 4 GDVN Đà Nẵng 2013 25.000
60 60/4B-TSPH

 

Bài tập cuối tuần Môn toán Lớp 4 GDVN Đà Nẵng 2013 25.000
61 61/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn TV Lớp 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
62 62/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn TV Lớp 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
63 63/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn TV Lớp 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
64 64/4B-TSPH  SGK Toán 4 GDVN Hà Nội 10.900
65 65/4B-TSPH SGK Toán 4 GDVN Hà Nội 10.900
66 66/4B-TSPH SGK Toán 4 GDVN Hà Nội 10.900
67 67/4B-TSPH SGK Toán 4 GDVN Hà Nội 10.900
68 68/4B-TSPH SGK Tiếng Việt 4 Tập 1 GDVN Hà Nội 13.200
69 69/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 1 GDVN Hà Nội 13.200
70 70/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 1 GDVN Hà Nội 13.200
71 71/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 1 GDVN Hà Nội 13.200
72 72/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 2 GDVN Hà Nội 12.600
73 73/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 2 GDVN Hà Nội 12.600
74 74/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 2 GDVN Hà Nội 12.600
75 75/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 2 GDVN Hà Nội 12.600
76 76/4B-TSPH Khoa học 4 GDVN Hà Nội 10.500
77 77/4B-TSPH Khoa học 4 GDVN Hà Nội 10.500
78 78/4B-TSPH Khoa học 4 GDVN Hà Nội 10.500
79 79/4B-TSPH Khoa học 4 GDVN Hà Nội 10.500
80 80/4B-TSPH Lịch sử địa lý 4 GDVN Hà Nội 11.600
81 81/4B-TSPH Lịch sử địa lý 4 GDVN Hà Nội 11.600
82 82/4B-TSPH Lịch sử địa lý 4 GDVN Hà Nội 11.600
83 83/4B-TSPH Lịch sử địa lý 4 GDVN Hà Nội 11.600
84 84/4B-TSPH Âm nhạc 4 GDVN Hà Nội 3.700
85 85/4B-TSPH Âm nhạc 4 GDVN Hà Nội 3.700
86 86/4B-TSPH Âm nhạc 4 GDVN Hà Nội 3.700
87 87/4B-TSPH Âm nhạc 4 GDVN Hà Nội 3.700
88 88/4B-TSPH Mỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 6.500
89 89/4B-TSPH Mỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 6.500
90 90/4B-TSPH Mỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 6.500
91 91/4B-TSPH Mỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 6.500
92 92/4B-TSPH Kỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 4.900
93 93/4B-TSPH Kỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 4.900
94 94/4B-TSPH Kỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 4.900
95 95/4B-TSPH Kỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 4.900
96 96/4B-TSPH Sách tin học 4 GDVN Hà Nội 21.000
97 97/4B-TSPH Sách tin học 4 GDVN Hà Nội 21.000
98 98/4B-TSPH Sách tin học 4 GDVN Hà Nội 21.000
99 99/4B-TSPH Sách tin học 4 GDVN Hà Nội 21.000
100 100/4B-TSPH Sách Tiếng Anh 4 GDVN Hà Nội 15.000
101 101/4B-TSPH Sách Tiếng Anh 4 GDVN Hà Nội 15.000
102 102/4B-TSPH Sách Tiếng Anh 4 GDVN Hà Nội 15.000
103 103/4B-TSPH Sách Tiếng Anh 4 GDVN Hà Nội 15.000
104 104/4B-TSPH Sách đạo đức GDVN Hà Nội 3.800
105 105/4B-TSPH Sách đạo đức GDVN Hà Nội 3.800
106 106/4B-TSPH Sách đạo đức GDVN Hà Nội 3.800
107 107/4B-TSPH Sách đạo đức GDVN Hà Nội 3.800
108 108/4B-TSPH

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, lớp 3 Tuổi B,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 176/QĐ-MT Sơn tinh Thuỷ tinh Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000 2. 11-36/VH Con hổ bội bạc Văn hoá thông tin Hà Nội 2007 7.000 3. 24/QĐ-MT...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT Tên sách Tác giả Nhà XB Giá bìa Sổ đk 1 Ô Long viện Nhiều tácgiả   21.500đ   2 Đội quân nhí nhố tập (25) Nhiều tácgiả   7.500đ   3 Nữ Hoàng Ai Cập tập (40) Nhiều tác giả   5.000đ   4 Nữ...Chi tiết