Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thụy Dũng, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/4B-TSPH Túy quyền đại lễ phong trần tập 7 Phương Đông Đà Nẵng 2005 6.000
2 02/4B-TSPH Truyện tranh công chúa chuột NXB trẻ Hà Nội 2006 7.500
3. 03/4B-TSPH TĐĐV Kim cương vô dụng tập 84 Kim Đồng Hà Nội 2014 16.000
4 04/4B-TSPH Quyển sách kì bí T8 Kim Đồng Hà Nội 2008 10.000
5 05/4B-TSPH Đông du kí T3 NXB trẻ Hà Nội 2006 7.500
6 06/4B-TSPH Quà tặng cuộc sống Kim Đồng Hà Nội 2006 10.000
7 07/4B-TSPH Quyển sách kì bí T14 NXB trẻ Hà nội 2006 7.500
8 08/4B-TSPH Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
9 09/4B-TSPH Nàng tiên cá Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
10 10/4B-TSPH Sọ dừa Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
11 11/4B-TSPH Sự tích hồ Gươm Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
12 12/4B-TSPH Trí khôn của ta đây Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
13 13/4B-TSPH Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
14 14/4B-TSPH Kiến thức bách khoa bằng tranh T8 NXB TRẻ TPHCM 2001 7.200
15 15/4B-TSPH Vở bài tập nâng cao Toán 3 T2 ĐHSP TPHCM  2010 17.000
16 16/4B-TSPH Hướng dẫn học tốt môn Tập làm văn TPHCM Hà Nội 2015 38.000
17 17/4B-TSPH Quà tặng cuộc sống Kim Đồng Hà Nội 2006 10.000
18 18/4B-TSPH Vở bài tập nâng cao Toán 3 T1 TPHCM Hà Nội 2010 17.000
19 19/4B-TSPH Ôn luyện và nâng cao toán học ĐHQG HN Hà Nội 2014 38.000
20 20/4B-TSPH Nâng cao kĩ năng Tập làm văn ĐHQG HN Hà Nội 2014 17.000
21 21/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 153+154/2013 XBGDVN Hà Nội 2013 14.000
22 22/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 55/2013 XBGDVN Hà Nội 2014 7.000
23 23/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 158/2013 XBGDVN Hà Nội 2014 14.000
24 24/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 163+164/2014 XBGDVN Hà Nội 2014 14.000
25 25/4B-TSPH Toán tuổi thơ 1 số 161/2014 XBGDVN Hà Nội 2014 7.000
26 26/4B-TSPH Nhi đồng sô 95/2014
27 27/4B-TSPH Nhi đồng sô 90/2013
28 28/4B-TSPH Thiếu nhi dân tộc 2014
29 29/4B-TSPH Văn học tuổi trẻ 10.000
30 30/4B-TSPH 36 đề ôn luyện Toán 4 T1 GDVN Đà Nẵng 2011 21.000
31 31/4B-TSPH 36 đề ôn luyện Toán 4 T2 GDVN Đà Nẵng 2012 19.500
32 32/4B-TSPH Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
33 33/4B-TSPH Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
34 34/4B-TSPH Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng việt 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
35 35/4B-TSPH Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng việt 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
36 36/4B-TSPH Những câu chuyện dạy yêu lao động VHTT Hà Nội 2014 39.000
37 37/4B-TSPH Chú chó có nghĩa Mỹ thuật 7.000
38 38/4B-TSPH Alibaba và 40 tên cướp Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
39 39/4B-TSPH Chú sóc croquenoix Mỹ Thuật Hà Nội 2012 15.000
40 40/4B-TSPH Ngừoi đẹp và quái vật Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
41 41/4B-TSPH Nghêu sò ốc hến Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
42 42/4B-TSPH Viên ngọc ếch Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
43 43/4B-TSPH Thánh gióng Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
44 44/4B-TSPH Ngưu lang chúc nữ Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
45 45/4B-TSPH Cô bé chăm chỉ NXB trẻ Hà Nội
46 46/4B-TSPH Sự tích dưa hấu Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
47 47/4B-TSPH Nàng tiên cóc Mỹ Thuật Hà Nội 2012 12.000
48 48/4B-TSPH Công chúa chuột Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
49 49/4B-TSPH Sự tích núi ngũ hành sơn Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
50 50/4B-TSPH Ông ba mươi Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
51 51/4B-TSPH Alibaba và 40 tên cướp Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
52 52/4B-TSPH Chắp cánh thiên thần 1&2 NXB Hồng Đức Hà Nội 2015 Ko giá
53 53/4B-TSPH Nền tảng GD trí thấy &tình thương trong gia đình và nhà trường NXB Hồng Đức Hà Nội 2015 Ko giá
54 54/4B-TSPH 36 đề ôn luyện toán 4 tập 1 GDVN Đà Nẵng 2011 19.500
55 55/4B-TSPH 36 đề ôn luyện toán 4 tập 1 GDVN Đà Nẵng 2011 19.500
56 56/4B-TSPH 36 đề ôn luyện toán 4 tập 2 GDVN Đà Nẵng 2012 20.000
57 57/4B-TSPH 36 đề ôn luyện toán 4 tập 2 GDVN Đà Nẵng 2012 20.000
58 58/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn toán Lớp 4 GDVN Đà Nẵng 2013 25.000
59 59/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn toán Lớp 4 GDVN Đà Nẵng 2013 25.000
60 60/4B-TSPH

 

Bài tập cuối tuần Môn toán Lớp 4 GDVN Đà Nẵng 2013 25.000
61 61/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn TV Lớp 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
62 62/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn TV Lớp 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
63 63/4B-TSPH Bài tập cuối tuần Môn TV Lớp 4 GDVN Hà Nội 2013 25.000
64 64/4B-TSPH  SGK Toán 4 GDVN Hà Nội 10.900
65 65/4B-TSPH SGK Toán 4 GDVN Hà Nội 10.900
66 66/4B-TSPH SGK Toán 4 GDVN Hà Nội 10.900
67 67/4B-TSPH SGK Toán 4 GDVN Hà Nội 10.900
68 68/4B-TSPH SGK Tiếng Việt 4 Tập 1 GDVN Hà Nội 13.200
69 69/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 1 GDVN Hà Nội 13.200
70 70/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 1 GDVN Hà Nội 13.200
71 71/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 1 GDVN Hà Nội 13.200
72 72/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 2 GDVN Hà Nội 12.600
73 73/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 2 GDVN Hà Nội 12.600
74 74/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 2 GDVN Hà Nội 12.600
75 75/4B-TSPH Tiếng Việt 4 Tập 2 GDVN Hà Nội 12.600
76 76/4B-TSPH Khoa học 4 GDVN Hà Nội 10.500
77 77/4B-TSPH Khoa học 4 GDVN Hà Nội 10.500
78 78/4B-TSPH Khoa học 4 GDVN Hà Nội 10.500
79 79/4B-TSPH Khoa học 4 GDVN Hà Nội 10.500
80 80/4B-TSPH Lịch sử địa lý 4 GDVN Hà Nội 11.600
81 81/4B-TSPH Lịch sử địa lý 4 GDVN Hà Nội 11.600
82 82/4B-TSPH Lịch sử địa lý 4 GDVN Hà Nội 11.600
83 83/4B-TSPH Lịch sử địa lý 4 GDVN Hà Nội 11.600
84 84/4B-TSPH Âm nhạc 4 GDVN Hà Nội 3.700
85 85/4B-TSPH Âm nhạc 4 GDVN Hà Nội 3.700
86 86/4B-TSPH Âm nhạc 4 GDVN Hà Nội 3.700
87 87/4B-TSPH Âm nhạc 4 GDVN Hà Nội 3.700
88 88/4B-TSPH Mỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 6.500
89 89/4B-TSPH Mỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 6.500
90 90/4B-TSPH Mỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 6.500
91 91/4B-TSPH Mỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 6.500
92 92/4B-TSPH Kỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 4.900
93 93/4B-TSPH Kỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 4.900
94 94/4B-TSPH Kỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 4.900
95 95/4B-TSPH Kỹ thuật 4 GDVN Hà Nội 4.900
96 96/4B-TSPH Sách tin học 4 GDVN Hà Nội 21.000
97 97/4B-TSPH Sách tin học 4 GDVN Hà Nội 21.000
98 98/4B-TSPH Sách tin học 4 GDVN Hà Nội 21.000
99 99/4B-TSPH Sách tin học 4 GDVN Hà Nội 21.000
100 100/4B-TSPH Sách Tiếng Anh 4 GDVN Hà Nội 15.000
101 101/4B-TSPH Sách Tiếng Anh 4 GDVN Hà Nội 15.000
102 102/4B-TSPH Sách Tiếng Anh 4 GDVN Hà Nội 15.000
103 103/4B-TSPH Sách Tiếng Anh 4 GDVN Hà Nội 15.000
104 104/4B-TSPH Sách đạo đức GDVN Hà Nội 3.800
105 105/4B-TSPH Sách đạo đức GDVN Hà Nội 3.800
106 106/4B-TSPH Sách đạo đức GDVN Hà Nội 3.800
107 107/4B-TSPH Sách đạo đức GDVN Hà Nội 3.800
108 108/4B-TSPH

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, lớp 13 – 24...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 253-45/GD Đoàn tàu màu xanh GDVN Hà Nội 2015 13.800 2. 235-45/GD Hội thi tài GDVN Hà Nội 2015 7.700 3. 43-433/GD Một số trò chơi dân...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5 tuổi B,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền đ Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 978.604.78.0509.7 Viên Ngọc ếch – Hoàng Khắc Huyên Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000 5quyển 2 978.604.78.0668.3 Sự tích bánh trưng bánh dày – Trần...Chi tiết