Tủ sách phụ huynh, Lớp 1A, Trường Tiểu học Thụy Hà, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 001/ 1A – SPH Đôremon Xuất bản trẻ Hà nội 2009 14.000
2. 002/ 1A – SPH Mái trường vui nhộn Xuất bản trẻ Hà nội 2006 7.500
3. 003/ 1A – SPH Cóc kiện trời Đà Nẵng Đà Nẵng 2004 5.000
4. 004/ 1A – SPH Truyện tranh Xuất bản trẻ Hà Nội 2006 7.500
5. 005/ 1A – SPH TruyÖn tranh Kim Đồng Hà Nội 2007 8.000
6. 006/ 1A – SPH Những ng­ười bạn tốt VH thông tin Hà Nội 2008 5.000
7. 007/ 1A – SPH Hoàng tử sông Nile XB trẻ Hà Nội 2002 5.000
8. 008/ 1A – SPH Ng­ười đi tìm quá khứ XB Thanh Niên Hà Nội 2002 15.000
9. 009/ 1A – SPH Đôrêmon NXB Văn học Hà Nội 2014 Ko giá
10. 010/ 1A – SPH Đôrêmon XB Lao động Hà Nội 2013 Ko giá
11. 011/ 1A – SPH Bé và hình khối Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
12. 012/ 1A – SPH Tí quậy Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
13. 013/ 1A – SPH Tí quậy Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
14. 014/ 1A – SPH Phía tr­ước giông bão Mỹ Thuật Hà Nội 2014 12.000
15. 015/ 1A – SPH Cầu thủ trong mơ Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
16. 016/ 1A – SPH 100 truyện đạo đức hay nhất Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
17. 017/ 1A – SPH Truyện thiếu nhi Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
18. 018/ 1A – SPH Truyện thiếu nhi Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
19. 019/ 1A – SPH Truyện cổ tích Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
20. 020/ 1A – SPH CÇu thñ trong m¬ Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
21. 021/ 1A – SPH Đội quân Đô rê mon Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
22. 022/ 1A – SPH Đứa con thất lạc Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
23. 023/ 1A – SPH Mèo khoang Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
24. 024/ 1A – SPH Toán TT Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
25. 025/ 1A – SPH Truyện cổ tích Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
26. 026/ 1A – SPH Truyện thiếu nhi Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
27. 027/ 1A – SPH Truyện c­ười Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8.000
28. 028/ 1A – SPH Truyện cư­ời Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
29. 029/ 1A – SPH Truyện tranh Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
30. 030/ 1A – SPH Đô re mon Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
31. 490/ 1A – SPH Tích chu Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000
32. 491/ 1A – SPH Tích chu Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000
33. 492/ 1A – SPH Ba sợi tóc vàng của con quỷ Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000
34. 493/ 1A – SPH Ba sợi tóc vàng của con quỷ Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000
35. 494/ 1A – SPH Khỉ và cá sấu Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000
36. 495/ 1A – SPH Khỉ và cá sấu Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000
37. 496/ 1A – SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
38. 497/ 1A – SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
39. 498/ 1A – SPH Thánh gióng Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
40. 499/ 1A – SPH Thánh gióng Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
41. 500/ 1A – SPH Cậu bé thông minh Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
42. 501/ 1A – SPH Cậu bé thông minh Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
43. 502/ 1A – SPH Thánh tản viên Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000
44. 503/ 1A – SPH Thánh tản viên Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000
45. 706/ 1A – SPH Chủ đề động vật: Cún con Dân trí Hà Nội 2013 8,000
46. 707/ 1A – SPH Chủ đề động vật: Cún con Dân trí Hà Nội 2013 8,000
47. 708/ 1A – SPH Chủ đề thực vật: Quả cam Dân trí Hà Nội 2013 8,000
48. 709/ 1A – SPH Chủ đề thực vật: Quả cam Dân trí Hà Nội 2013 8,000
49. 710/ 1A – SPH Chủ đề quê hương: Quả còn năm sắc Dân trí Hà Nội 2013 8,000
50. 711/ 1A – SPH Chủ đề quê hương: Quả còn năm sắc Dân trí Hà Nội 2013 8,000
51. 712/ 1A – SPH Chủ đề nghề nghiệp: Cảnh sát rừng xanh Dân trí Hà Nội 2013 8,000
52. 713/ 1A – SPH Chủ đề nghề nghiệp: Cảnh sát rừng xanh Dân trí Hà Nội 2013 8,000
53. 714/ 1A – SPH Chủ đề trường tiểu học: Chuyện Bo và Bi Dân trí Hà Nội 2013 8,000
54. 715/ 1A – SPH Chủ đề trường tiểu học: Chuyện Bo và Bi Dân trí Hà Nội 2013 8,000
55. 716/ 1A – SPH NCCC: Cô bé bán diêm Văn học Hà Nội 2010 8,500
56. 717/ 1A – SPH NCCC: Cô bé bán diêm Văn học Hà Nội 2010 8,500
57. 718/ 1A – SPH NCCC: Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8,500
58. 719/ 1A – SPH NCCC: Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8,500
59. 720/ 1A – SPH NCCC: Nàng tiên cá Văn học Hà Nội 2010 8,500
60. 721/ 1A – SPH NCCC: Nàng tiên cá Văn học Hà Nội 2010 8,500
61. 722/ 1A – SPH NCCC: Phù thuỷ xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8,500
62. 723/ 1A – SPH NCCC: Phù thuỷ xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8,500
63. 724/ 1A – SPH NCCC: Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8,500
64. 725 1A – SPH NCCC: Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8,500
65. 726/ 1A – SPH NCCC: Cáo ranh mãnh và gà mái đỏ Văn học Hà Nội 2010 8,500
66. 727/ 1A – SPH NCCC: Cáo ranh mãnh và gà mái đỏ Văn học Hà Nội 2010 8,500
67. 728/ 1A – SPH NCCC: Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8,500
68. 729/ 1A – SPH NCCC: Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8,500
69. 730/ 1A – SPH NCCC: Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8,500
70. 731/ 1A – SPH NCCC: Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8,500
71. 732/ 1A – SPH NCCC: Vịt con xấu xí Văn học Hà Nội 2010 8,500
72. 733/ 1A – SPH NCCC: Vịt con xấu xí Văn học Hà Nội 2010 8,500
73. 734/ 1A – SPH NCCC: Gilliver lạc đến xứ khổng lồ Văn học Hà Nội 2010 10,000
74. 735 1A – SPH NCCC: Gilliver lạc đến xứ khổng lồ Văn học Hà Nội 2010 10,000

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, lớp 4 Tuổi A,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/4A-SPH Trí khôn của ta đây NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000   2 02/4A-SPH Cây tre trăm đốt NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2014...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/2A-SPH Sao có thủy triều? NXB Trẻ NXBT 2008 4000  1q 2 02/2A-SPH Sao có sấm chớp? NXB Trẻ NXBT 2008 4000 1q 3 03/2A-SPH...Chi tiết