Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường Tiểu học Thụy Hà, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 031/ 1B – SPH Chiến cơ siêu hạng Kim Đồng Hà Nội 2013 12.500
2. 032/ 1B – SPH Nữ hoàng Ai cập Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
3. 033/ 1B – SPH Văn tuổi thơ Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
4. 034/ 1B – SPH Mái trường mến yêu Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8.000
5. 035/ 1B – SPH Cô bé chăm chỉ Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
6. 036/ 1B – SPH Văn tuổi thơ NXB GD Hà Nội 2015 7.000
7. 037/ 1B – SPH Chúng em tìm hiểu khoa học NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá
8. 038/ 1B – SPH Văn tuổi thơ NXB GD Hà Nội 2015 7.000
9. 039/ 1B – SPH Lớp học ven đường NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá
10. 040/ 1B – SPH Truyện Đra cu la XB Trẻ Hà Nội 2007 4.200
11. 041/ 1B – SPH Truyện cổ tích Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
12. 042/ 1B – SPH Cười ra vàng Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
13. 043/ 1B – SPH Lưu Bình Dường Lễ Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
14. 044/ 1B – SPH Hai anh em sinh đôi Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
15. 045/ 1B – SPH Cậu bé kinh không Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
16. 046 1B – SPH Đô rê mon Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
17. 047/ 1B – SPH Hai Bà Trưng XBGD Hà Nội 2008 13.000
18. 048/ 1B – SPH Thế giới trong mắt em Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000
19. 049/ 1B – SPH Chiến cơ siêu hạng Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
20. 050/ 1B – SPH Sôn gô cu Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
21. 051/ 1B – SPH Bảy viên ngọc rồng Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
22. 052/ 1B – SPH Đô rê mon Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
23. 053/ 1B – SPH Đô rê mon Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
24. 054/ 1B – SPH Đô rê mon Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000
25.
26. 504/ 1B – SPH Tích chu Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000
27. 505/ 1B – SPH Tích chu Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000
28. 506/ 1B – SPH Ba sợi tóc vàng của con quỷ Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000
29. 507/ 1B – SPH Ba sợi tóc vàng của con quỷ Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000
30. 508/ 1B – SPH Khỉ và cá sấu Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000
31. 509/ 1B – SPH Khỉ và cá sấu Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000
32. 510/ 1B – SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
33. 511/ 1B – SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
34. 512/ 1B – SPH Thánh gióng Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
35. 513/ 1B – SPH Thánh gióng Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
36. 514/ 1B – SPH Cậu bé thông minh Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
37. 515/ 1B – SPH Cậu bé thông minh Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000
38. 516/ 1B – SPH Thánh tản viên Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000
39. 517/ 1B – SPH Thánh tản viên Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000
40. 729/ 1B – SPH Chủ đề động vật: Cún con Dân trí Hà Nội 2013 8,000
41. 730/ 1B – SPH Chủ đề động vật: Cún con Dân trí Hà Nội 2013 8,000
42. 731/ 1B – SPH Chủ đề thực vật: Quả cam Dân trí Hà Nội 2013 8,000
43. 732/ 1B – SPH Chủ đề thực vật: Quả cam Dân trí Hà Nội 2013 8,000
44. 733/ 1B – SPH Chủ đề quê hương: Quả còn năm sắc Dân trí Hà Nội 2013 8,000
45. 734/ 1B – SPH Chủ đề quê hương: Quả còn năm sắc Dân trí Hà Nội 2013 8,000
46. 735/ 1B – SPH Chủ đề nghề nghiệp: Cảnh sát rừng xanh Dân trí Hà Nội 2013 8,000
47. 736/ 1B – SPH Chủ đề nghề nghiệp: Cảnh sát rừng xanh Dân trí Hà Nội 2013 8,000
48. 737/ 1B – SPH Chủ đề trường tiểu học: Chuyện Bo và Bi Dân trí Hà Nội 2013 8,000
49. 738/ 1B – SPH Chủ đề trường tiểu học: Chuyện Bo và Bi Dân trí Hà Nội 2013 8,000
50. 739/ 1B – SPH NCCC: Cô bé bán diêm Văn học Hà Nội 2010 8,500
51. 740/ 1B – SPH NCCC: Cô bé bán diêm Văn học Hà Nội 2010 8,500
52. 741/ 1B – SPH NCCC: Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8,500
53. 742/ 1B – SPH NCCC: Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8,500
54. 743/ 1B – SPH NCCC: Nàng tiên cá Văn học Hà Nội 2010 8,500
55. 744/ 1B – SPH NCCC: Nàng tiên cá Văn học Hà Nội 2010 8,500
56. 745/ 1B – SPH NCCC: Phù thuỷ xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8,500
57. 746/ 1B – SPH NCCC: Phù thuỷ xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8,500
58. 747/ 1B – SPH NCCC: Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8,500
59. 748/ 1B – SPH NCCC: Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8,500
60. 749/ 1B – SPH NCCC: Cáo ranh mãnh và gà mái đỏ Văn học Hà Nội 2010 8,500
61. 750/ 1B – SPH NCCC: Cáo ranh mãnh và gà mái đỏ Văn học Hà Nội 2010 8,500
62. 751/ 1B – SPH NCCC: Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8,500
63. 752/ 1B – SPH NCCC: Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8,500
64. 753/ 1B – SPH NCCC: Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8,500
65. 754/ 1B – SPH NCCC: Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8,500
66. 755/ 1B – SPH NCCC: Vịt con xấu xí Văn học Hà Nội 2010 8,500
67. 756/ 1B – SPH NCCC: Vịt con xấu xí Văn học Hà Nội 2010 8,500
68. 757/ 1B – SPH NCCC: Gilliver lạc đến xứ khổng lồ Văn học Hà Nội 2010 10,000
69. 758/ 1B – SPH NCCC: Gilliver lạc đến xứ khổng lồ Văn học Hà Nội 2010 10,000
70. 365,121.2

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/2B-TSPH Sự tích bình vôi Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000   2. 02/2B-TSPH Mẹ gà con vịt Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4D, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       STT Số đăng kí Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú  Nhà XB Nơi XB Năm XB 1   Trí khôn của ta đây XBT   2009 8.000   2   Công và Quạ Đồng nai   2008 8.000   3...Chi tiết