Tủ sách phụ huynh, Lớp 1C, Trường Tiểu học Thụy Hà, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 055/ 1C – SPH Lạc Long Quân Kim Đồng Hà Nội 2013 12.500  
2. 056/ 1C – SPH Phân xử tài tình Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
3. 057/ 1C – SPH Nàng tiên cá Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
4. 058/ 1C – SPH Conan Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8.000  
5. 059/ 1C – SPH Mái trường thân yêu Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000  
6. 060/ 1C – SPH Bác Mẫu nuôi gà NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá  
7. 061/ 1C – SPH Lão nhà giàu và người thợ da NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá  
8. 062/ 1C – SPH Nàng tiên cá NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá  
9. 063/ 1C – SPH Thánh Gióng NXB VH Hà Nội 2015 Ko giá  
10. 064/ 1C – SPH Đô rê mon XB Trẻ Hà Nội 2007 4.200  
11. 065/ 1C – SPH Cậu bé ba mắt Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
12. 066/ 1C – SPH Đôi cánh phượng Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
13. 067/ 1C – SPH Kiện ngành đa Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
14. 068/ 1C – SPH Tích Chu Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
15. 069/ 1C – SPH Ngày tết của Trâu xa Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
16. 070/ 1C – SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
17. 071/ 1C – SPH Đô rê mon XBGD Hà Nội 2008 13.000  
18. 072 1C – SPH Từ Thức gặp tiên Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8.000  
19. 073/ 1C – SPH Hoàng cung Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
20. 074/ 1C – SPH Mái trường vui nhộn Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8.000  
21. 075/ 1C – SPH Sói và dê con Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000  
22. 518/ 1C – SPH Tích chu Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000  
23. 519/ 1C – SPH Tích chu Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000  
24. 520/ 1C – SPH Ba sợi tóc vàng của con quỷ Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000  
25. 521/ 1C – SPH Ba sợi tóc vàng của con quỷ Mĩ thuật Hà Nội 2013 8,000  
26. 522/ 1C – SPH Khỉ và cá sấu Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000  
27. 523/ 1C – SPH Khỉ và cá sấu Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000  
28. 524/ 1C – SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000  
29. 525/ 1C – SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000  
30. 526/ 1C – SPH Thánh gióng Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000  
31. 527/ 1C – SPH Thánh gióng Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000  
32. 528/ 1C – SPH Cậu bé thông minh Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000  
33. 529/ 1C – SPH Cậu bé thông minh Mĩ thuật Hà Nội 2014 8,000  
34. 530/ 1C – SPH Thánh tản viên Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000  
35. 531/ 1C – SPH Thánh tản viên Mĩ thuật Hà Nội 2012 8,000  
36. 759/ 1C – SPH Chủ đề động vật: Cún con Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
37. 760/ 1C – SPH Chủ đề động vật: Cún con Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
38. 761/ 1C – SPH Chủ đề thực vật: Quả cam Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
39. 762/ 1C – SPH Chủ đề thực vật: Quả cam Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
40. 763/ 1C – SPH Chủ đề quê hương: Quả còn năm sắc Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
41. 764/ 1C – SPH Chủ đề quê hương: Quả còn năm sắc Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
42. 765/ 1C – SPH Chủ đề nghề nghiệp: Cảnh sát rừng xanh Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
43. 766/ 1C – SPH Chủ đề nghề nghiệp: Cảnh sát rừng xanh Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
44. 767/ 1C – SPH Chủ đề trường tiểu học: Chuyện Bo và Bi Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
45. 768/ 1C – SPH Chủ đề trường tiểu học: Chuyện Bo và Bi Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
46. 769/ 1C – SPH NCCC: Cô bé bán diêm Văn học Hà Nội 2010 8,500  
47. 770/ 1C – SPH NCCC: Cô bé bán diêm Văn học Hà Nội 2010 8,500  
48. 771/ 1C – SPH NCCC: Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8,500  
49. 772/ 1C – SPH NCCC: Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8,500  
50. 773/ 1C – SPH NCCC: Nàng tiên cá Văn học Hà Nội 2010 8,500  
51. 774/ 1C – SPH NCCC: Nàng tiên cá Văn học Hà Nội 2010 8,500  
52. 775/ 1C – SPH NCCC: Phù thuỷ xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8,500  
53. 776/ 1C – SPH NCCC: Phù thuỷ xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8,500  
54. 777/ 1C – SPH NCCC: Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8,500  
55. 778/ 1C – SPH NCCC: Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8,500  
56. 779/ 1C – SPH NCCC: Cáo ranh mãnh và gà mái đỏ Văn học Hà Nội 2010 8,500  
57. 780/ 1C – SPH NCCC: Cáo ranh mãnh và gà mái đỏ Văn học Hà Nội 2010 8,500  
58. 781/ 1C – SPH NCCC: Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8,500  
59. 782/ 1C – SPH NCCC: Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8,500  
60. 783/ 1C – SPH NCCC: Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8,500  
61. 784/ 1C – SPH NCCC: Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8,500  
62. 785/ 1C – SPH NCCC: Vịt con xấu xí Văn học Hà Nội 2010 8,500  
63. 786/ 1C – SPH NCCC: Vịt con xấu xí Văn học Hà Nội 2010 8,500  
64. 787/ 1C – SPH NCCC: Gilliver lạc đến xứ khổng lồ Văn học Hà Nội 2010 10,000  
65. 788/ 1C – SPH NCCC: Gilliver lạc đến xứ khổng lồ Văn học Hà Nội 2010 10,000  
66.           365,097.2  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Nhóm 25-36 tháng...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền đ Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 5102404050002 Rau củ – Hiểu Minh Kim Đồng T.p.HCM 2014 26.000 3 quyển 2 5102404660004 Từ điển hình ảnh cho bé ” ĐỒ dùng” Kim...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/1A-SPH Sự tích bánh trưng bánh dày Mỹ thuật Hà nội 2010 7.000   2 02/1A-SPH Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Mỹ thuật Hà...Chi tiết