Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường Tiểu học Thụy Hà, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 124/ 2A – SPH Nôbita và hành tinh muông thú Kim Đồng Hà Nội 2014 8.000  
2. 125/ 2A – SPH Mái trường vui nhộn Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000  
3. 126/ 2A – SPH Sói đâu rồi Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
4. 127/ 2A – SPH Nôbita và những pháp sư gió bí ẩn Kim Đồng Hà Nội 2014 8.000  
5. 128/ 2A – SPH Tấm Cám Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000  
6. 129/ 2A – SPH Những con vật ngộ nghĩnh Mỹ thuật Hà Nội 2015 9.000  
7. 130/ 2A – SPH Bí mật dòng họ Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
8. 131/ 2A – SPH Li Na Mỹ thuật Hà Nội 2013 8.000  
9. 132/ 2A – SPH Su Ba Sa Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
10. 133/ 2A – SPH Đội quân Đô rê mon Kim Đồng Hà Nội 2014 8.000  
11. 134/ 2A – SPH Đội quân Đô rê mon Kim Đồng Hà Nội 2014 8.000  
12. 135/ 2A – SPH Nôbita và hiệp sĩ rồng Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
13. 136/ 2A – SPH Đô rê mon Kim Đồng Hà Nội 2015 8.000  
14. 137/ 2A – SPH Những con vật ngộ nghĩnh Mỹ thuật Hà Nội 2015 16.000  
15. 138/ 2A – SPH Đôrê mon Kim Đồng Hà Nội 2014 8.000  
16. 139/ 2A – SPH Đôrê mon Kim Đồng Hà Nội 2014 8.000  
17. 140/ 2A – SPH Kitarô Mỹ thuật Hà Nội 2015 16.000  
18. 141/ 2A – SPH Cô bé hay quậy Mỹ thuật Hà Nội 2015 16.000  
19. 142/ 2A – SPH Nàng tiên cóc Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
20. 143/ 2A – SPH Đất việt Kim Đồng Hà Nội 2012 21.500  
21. 144/ 2A – SPH Chi bi Kim Đồng Hà Nội 2012 8.000  
22. 145/ 2A – SPH Nàng tiên cóc Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
23. 146/ 2A – SPH Thám tử Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000  
24. 147/ 2A – SPH Đẻ đất đẻ nước Mỹ thuật Hà Nội 2012 12.000  
25. 148/ 2A – SPH Su ba sa Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
26. 149/ 2A – SPH HP đặc biệt Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000  
27. 546/ 2A – SPH Tích chu Mỹ thuật Hà Nội 2013 8,000  
28. 547/ 2A – SPH Tích chu Mỹ thuật Hà Nội 2013 8,000  
29. 548/ 2A – SPH Ba sợi tóc vàng của con qủy Mỹ thuật Hà Nội 2013 8,000  
30. 549/ 2A – SPH Ba sợi tóc vàng của con qủy Mỹ thuật Hà Nội 2013 8,000  
31. 550/ 2A – SPH Khỉ và cá sấu Mỹ thuật Hà Nội 2012 8,000  
32. 551/ 2A – SPH Khỉ và cá sấu Mỹ thuật Hà Nội 2012 8,000  
33. 552/ 2A – SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mỹ thuật Hà Nội 2014 8,000  
34. 553/ 2A – SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mỹ thuật Hà Nội 2014 8,000  
35. 554/ 2A – SPH Thánh gióng Mỹ thuật Hà Nội 2014 8,000  
36. 555/ 2A – SPH Thánh gióng Mỹ thuật Hà Nội 2014 8,000  
37. 556/ 2A – SPH Cậu bé thông minh Mỹ thuật Hà Nội 2014 8,000  
38. 557/ 2A – SPH Cậu bé thông minh Mỹ thuật Hà Nội 2014 8,000  
39. 558/ 2A – SPH Thánh tản viên Mỹ thuật Hà Nội 2012 8,000  
40. 559/ 2A – SPH Thánh tản viên Mỹ thuật Hà Nội 2012 8,000  
41. 560/ 2A – SPH Giúp em giải toán 2 GD Hà Nội 2011 25,000  
42. 561/ 2A – SPH Giúp em giải toán 2 GD Hà Nội 2011 25,000  
43. 562/ 2A – SPH 155 đề văn và TV 2 §HSP Hà Nội 2011 25,000  
44. 563/ 2A – SPH 155 đề văn và TV 2 §HSP Hà Nội 2011 25,000  
45. 789/ 2A – SPH Chủ đề động vật: Cún con Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
46. 790/ 2A- SPH Chủ đề động vật: Cún con Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
47. 791/ 2A – SPH Chủ đề thực vật: Quả cam Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
48. 792/ 2A – SPH Chủ đề thực vật: Quả cam Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
49. 793/ 2A – SPH Chủ đề quê hương: Quả còn năm sắc Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
50. 794/ 2A – SPH Chủ đề quê hương: Quả còn năm sắc Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
51. 795/ 2A – SPH Chủ đề nghề nghiệp: Cảnh sát rừng xanh Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
52. 796/ 2A- SPH Chủ đề nghề nghiệp: Cảnh sát rừng xanh Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
53. 797/ 2A – SPH Chủ đề trường tiểu học: Chuyện Bo và Bi Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
54. 798/ 2A – SPH Chủ đề trường tiểu học: Chuyện Bo và Bi Dân trí Hà Nội 2013 8,000  
55. 799/ 2A – SPH NCCC: Cô bé bán diêm Văn học Hà Nội 2010 8,500  
56. 800/ 2A – SPH NCCC: Cô bé bán diêm Văn học Hà Nội 2010 8,500  
57. 801/ 2A – SPH NCCC: Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8,500  
58. 802/ 2A – SPH NCCC: Cô bé lọ lem Văn học Hà Nội 2010 8,500  
59. 803/ 2A – SPH NCCC: Nàng tiên cá Văn học Hà Nội 2010 8,500  
60. 804/ 2A – SPH NCCC: Nàng tiên cá Văn học Hà Nội 2010 8,500  
61. 805/ 2A – SPH NCCC: Phù thuỷ xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8,500  
62. 806/ 2A – SPH NCCC: Phù thuỷ xứ OZ Văn học Hà Nội 2010 8,500  
63. 807/ 2A- SPH NCCC: Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8,500  
64. 808/ 2A- SPH NCCC: Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Văn học Hà Nội 2010 8,500  
65. 809/ 2A – SPH NCCC: Cáo ranh mãnh và gà mái đỏ Văn học Hà Nội 2010 8,500  
66. 810/ 2A – SPH NCCC: Cáo ranh mãnh và gà mái đỏ Văn học Hà Nội 2010 8,500  
67. 811/ 2A – SPH NCCC: Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8,500  
68. 812/ 2A – SPH NCCC: Cậu bé bánh gừng Văn học Hà Nội 2010 8,500  
69. 813/ 2A – SPH NCCC: Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8,500  
70. 814/ 2A – SPH NCCC: Chú mèo đi hia Văn học Hà Nội 2010 8,500  
71. 815/ 2A – SPH NCCC: Vịt con xấu xí Văn học Hà Nội 2010 8,500  
72. 816/ 2A – SPH NCCC: Vịt con xấu xí Văn học Hà Nội 2010 8,500  
73. 817/ 2A – SPH NCCC: Gilliver lạc đến xứ khổng lồ Văn học Hà Nội 2010 10,000  
74. 818/ 2A – SPH NCCC: Gilliver lạc đến xứ khổng lồ Văn học Hà Nội 2010 10,000  
75. 819/ 2A – SPH TTLSVN: Phùng H­ưng Lao Động Hà Nội 2012 15,000  
76. 820/ 2A – SPH TTLSVN: Phùng H­ưng Lao Động Hà Nội 2012 15,000  
77. 821/ 2A – SPH TTLSVN: Chiến thắng sông Như­ Nguyệt Lao Động Hà Nội 2012 15,000  
78. 822/ 2A – SPH TTLSVN: Chiến thắng sông Như­ Nguyệt Lao Động Hà Nội 2012 15,000  
79. 823/ 2A – SPH TTLSVN: Lê Hoàn lên ngôi Lao Động Hà Nội 2012 15,000  
80. 824/ 2A – SPH TTLSVN: Lê Hoàn lên ngôi Lao Động Hà Nội 2012 15,000  
81. 825/ 2A – SPH TTLSVN: Lý Thái Tông hoàng đế Lao Động Hà Nội 2012 15,000  
82. 826/ 2A – SPH TTLSVN: Lý Thái Tông hoàng đế Lao Động Hà Nội 2012 15,000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, lớp 3 tuổi A,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 257/116-CXB Hai bà trưng NXB Trẻ HCM 2002 5.000đ   2   Hãy lắng nghe NXBVH     11.000đ   3 187-2014/CXB/70-09/VHTT Gấu con tìm bạn Văn...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, lớp 5 Tuổi...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/5tuoi B Cây táo thần Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000   2.   Mỵ châu , trọng thủy Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000  ...Chi tiết