Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường Tiểu học Thụy Hưng, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1        /2A-SPH Nguyên Phi ỷ lan Lao động     15.000  
2        /2A-SPH Lý thường Kiệt đánh tống phá sung khâm Lao động     15.000  
3        /2A-SPH Để học tốt Tiếng anh L2 ĐHQG     18.000  
4        /2A-SPH Đề kiểm tra học kỳ tiếng việt- toán L2 ĐHSP     25.000  
5        /2A-SPH Ôn luyện tiếng việt (theo chuẩn kỹ năng L2) GD     25.000  
6        /2A-SPH Ôn luyện tiếng việt (theo chuẩn kỹ năng L2) GD     25.000  
7        /2A-SPH Ôn luyện toán  (theo chuẩn kỹ năng L2) GD     25.000  
8        /2A-SPH Ôn luyện toán (theo chuẩn kỹ năng L2) GD     25.000  
9        /2A-SPH Ánh sáng khoa học kỹ thuật Lao động     22.000  
10        /2A-SPH Thần đồng đát việt khoa học Văn hóa     7.000  
11        /2A-SPH Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Bác Hồ Văn hóa     7.000  
12        /2A-SPH Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em Quốc Gia     7.000  
13        /2A-SPH Lịch sử Đảng Bộ xã Thụy Hưng THÁI THỤY   2010    
14        /2A-SPH 60 bộ đè kiểm tra và đề thi L1,2 TRẺ     27.000  
15        /2A-SPH 60 Đề kiểm tra toán lớp 2 Trẻ     31.000  
16        /2A-SPH Đề kiểm tra học kỳ tiếng việt – toán L2 Trẻ     25.000  
17        /2A-SPH Câu đố Việt nam Văn Hóa     22.000  
            321.000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 50/4B-SPH Bồi dưỡng học sinh giỏi 4 GD HN 2014 25.000   2 52/4B-SPH Rèn kỹ năng tiếng việt 4 GD HN 2013 21.500  ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT Sổ đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà xuất bản Nơi Năm 55 01/1B – SPH Hồng hài Nhi  Văn hóa Hà Nội 2004 5,000   56 02/1B – SPH Chú quỷ nhỏ và nhà buôn  Văn hóa Hà...Chi tiết