Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường Tiểu học Thụy Liên, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


 

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 001/2B/SPH Cổ tích – Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
2 002/2B/SPH Cổ tích – Bầy thiên nga và nàng công chúa Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
3 003/2B/SPH Cổ tích – Chú mèo đi hia Mỹ Thuật Hà Nội 2011 8000  
4 004/2B/SPH Cổ tích – Cây khế Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
5 005/2B/SPH Cổ tích – Trí khôn của ta đây Mỹ Thuật Hà Nội 2012 6000  
6 006/2B/SPH Cổ tích –  Nàng tiên cá Mỹ Thuật Hà Nội 2010 8000  
7 010/2B/SPH Hoàng Khắc Nguyên – Cây tre trăm đốt Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
8 008/2B/SPH Cổ tích – Nàng tiên cá Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8000  
9 009/2B/SPH Cổ tích – Cây khế Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8000  
10 010/2B/SPH Hoàng Khắc Nguyên – Cây tre trăm đốt Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8000  
11 011/2B/SPH Cổ tích – Sói và chú dê con Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
12 012/2B/SPH Cổ tích – Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8000  
13 013/2B/SPH Cổ tích – Sợi rơm vàng Mỹ Thuật Hà Nội 2010 8000  
14 014/2B/SPH Hoàng Khắc Nguyên – Cây tre trăm đốt Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
15 015/2B/SPH Cổ tích – Quả bầu tiên Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8000  
16 016/2B/SPH Cổ tích – Món quà của cô giáo Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8000  
17 017/2B/SPH Cổ tích – Thạch Sanh Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
18 018/2B/SPH Cổ tích – Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
19 019/2B/SPH Cổ tích – Vịt con tốt bụng VH- thông tin TPHCM 2006 12500  
20 020/2B/SPH Cổ tích – Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8000  
21 021/2B/SPH Khám phá cơ thể Văn Học Hà Nội 2015 6000  
22 022/2B/SPH Cổ tích – Thạch Sanh Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8000  
23 023/2B/SPH Giúp ít kinh nghiệm Thanh Hóa Thanh Hóa 2009 16000  
24 024/2B/SPH Cổ tích – Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
25 025/2B/SPH Cổ tích – Bầy thiên nga và nàng công chúa Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
26 026/2B/SPH Cổ tích – Chú mèo đi hia Mỹ Thuật Hà Nội 2011 8000  
27 027/2B/SPH Cổ tích – Cây khế Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
28 028/2B/SPH Cổ tích – Trí khôn của ta đây Mỹ Thuật Hà Nội 2012 6000  
29 029/2B/SPH Cổ tích – Nàng tiên cá Mỹ Thuật Hà Nội 2010 8000  
30 030/2B/SPH Hoàng Khắc Nguyên – Cây tre trăm đốt Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
31 031/2B/SPH Cổ tích – Nàng tiên cá Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8000  
32 032/2B/SPH Cổ tích – Cây khế Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8000  
33 033/2B/SPH Hoàng Khắc Nguyên – Cây tre trăm đốt Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
34 034/2B/SPH Cổ tích – Sói và chú dê con Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
35 035/2B/SPH Cổ tích – Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2019 8000  
36 036/2B/SPH Cổ tích – Cô bé lọ lem Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
37 037/2B/SPH Truyện dân gian – Viên ngọc ếch Dân trí Hà Nội 2005 8000  
38 038/2B/SPH Hồng Oanh- Bài học làm người Kim Đồng Hà Nội 2010 6000  
39 039/2B/SPH Ngọc Linh – Kể chuyện cho bé Văn học Hà Nội 2014 12500  
40 040/2B/SPH Ngọc Linh – Kể chuyện cho bé Văn học Hà Nội 2015 12500  
41 041/2B/SPH Ngêu Sò Ốc hến Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8000  
42 042/2B/SPH Cổ tích – Công chúa chuột Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8000  
43 043/2B/SPH Cổ tích – Chú bé tí hon Mỹ Thuật Hà Nội 2014 4500  
44 044/2B/SPH Cổ tích – Anh chàng nhanh trí Mỹ Thuật Hà Nội 2005 7000  
45 045/2B/SPH Cổ tích – Sọ Dừa Mỹ Thuật Hà Nội 2010 7000  
46 046/2B/SPH Cổ tích – Tấm Cám Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
47 047/2B/SPH Cổ tích – Cô bé quàng khăn đỏ Mỹ Thuật Hà Nội 2015 7000  
48 048/2B/SPH Cổ tích – Mỵ Châu Trọng Thủy Mỹ Thuật Hà Nội 2013 8000  
49 049/2B/SPH Cổ tích – Cây tre trăm đốt Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8000  
50 050/2B/SPH Cổ tích – Sự tích trầu cau Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
51 051/2B/SPH Cổ tích – My Châu Trọng Thủy Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8000  
52 052/2B/SPH Đôi Mắt nói điều gì? Giáo dục Hà Nội 2010 9500  
53 053/2B/SPH Cổ tích – Nàng tiên cóc Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
54 054/2B/SPH Cổ tích – Công Chúa chuột Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8000  
55 055/2B/SPH Cổ tích – Khỉ con dành được Thông tin TPHCM 2013 7000  
56 056/2B/SPH Cổ tích – Thạch Sanh Mỹ Thuật Hà Nội 2012 8000  
57 057/2B/SPH Cổ tích – Cây tre trăm đốt Mỹ Thuật Hà Nội 2010 8000  
5 058/2B/SPH Ali ba ba và bốn mươi tên cướp Mỹ Thuật Hà Nội 2014 8000  
59 059/2B/SPH Đô rê mon Kim đồng Hà Nội 2006 16000  
60 060/2B/SPH Kẻ đồng hành Thanh Hóa Thanh Hóa 2013 7000  
61 061/2B/SPH Cỏ dại Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
62 062/2B/SPH Cổ tích – Cô chủ Thanh Hóa Thanh Hóa 2013 8000  
63 063/2B/SPH Đô rê mon Kim đồng Hà Nội 2006 16000  
64 064/2B/SPH Cổ tích – Tính già hóa non Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 8000  
65 065/2B/SPH Cổ tích – Thiên sứ NXB trẻ TPHCM 2013 7500  
66 066/2B/SPH Cậu bé kinh kông Thông tin TPHCM 2013 5000  
67 067/2B/SPH Tiếng chuông khai báo Cà Mau Cà Mau 2009 5000  
68 068/2B/SPH Cổ tích – Công tử nhà nghèo Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
69 069/2B/SPH Chị em gái Xuất bản trẻ TPHCM 2009 5000  
70 070/2B/SPH Hoàng tử hồng trà Xuất bản trẻ TPHCM 2011 8000  
71 07`1/2B/SPH Kami ngỗ nghịch Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 8000  
72 0722B/SPH Rai Xuất bản trẻ TPHCM 2010 5000  
73 073/2B/SPH Chị em gái Xuất bản trẻ TPHCM 2011 5000  
74 074/2B/SPH Hai chị em Cà Mau Cà Mau 2009 5000  
75 075/2B/SPH Chuyến tàu tuổi trẻ Đồng Nai Đồng Nai 2010 5000  
76 076/2B/SPH Cuộc truy lùng kho báu Xuất bản trẻ TPHCM 2006 4000  
77 077/2B/SPH Tuổi học trò Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
78 078/2B/SPH Cổ tích – Cô bé thần kì Thanh hóa Thanh Hóa 2013 5000  
79 079/2B/SPH Vua bánh ngọt Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
80 080/2B/SPH Cổ tích – Chúa tể bầu trời Xuất bản trẻ TPHCM 2013 5000  
81 091/2B/SPH Cậu bé thần giáo Đồng Nai Đồng Nai 2010 4000  
82 082/2B/SPH Chi Bi quyết đấu Thông tin TPHCM 2013 5000  
83 083/2B/SPH Cuộc truy lùng kho báu Xuất bản trẻ TPHCM 2007 4000  
84 084/2B/SPH Cô bé vui tươi Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
85 085/2B/SPH Đội bóng kì tích Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 6000  
86 086/2B/SPH Bạn của loài người Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
87 087/2B/SPH Bạn của loài người Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
88 088/2B/SPH Người da đỏ lang thang Xuất bản trẻ TPHCM 2006 5000  
89 089/2B/SPH Người da đỏ lang thang Xuất bản trẻ TPHCM 2013 5000  
90 090/2B/SPH Ngôi nhà yêu thương Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
91 091/2B/SPH Đâu bếp siêu đẳng Cà Mau Cà Mau 2009 5000  
92 092/2B/SPH Vua pháp thuật Kim Đồng Hà Nội 2010 5000  
93 093/2B/SPH Ko ta Ro Xuất bản trẻ TPHCM 2011 5000  
94 094/2B/SPH Hiệp khách giang hồ Kim Đồng Hà Nội 2009 5000  
95 095/2B/SPH Hiệp khách giang hồ Kim Đồng Hà Nội 2006 5000  
96 096/2B/SPH Nữ cảnh sát Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
97 097/2B/SPH Áo giáp vàng Thanh Hóa Thanh Hóa 2013 5000  
98 098/2B/SPH Sao ước mơ Đà Nẵng Đà Nẵng 2009 8000  
99 099/2B/SPH Cô bé vui tươi Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
100 100/2B/SPH Mảnh gương cổ Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 5000  
101 1012B/SPH Vườn hoa địa cầu Đà Nẵng Đà Nẵng 2010 5000  
102 1022B/SPH Nữ thần hộ mệnh Xuất bản trẻ TPHCM 2010 5000  
103 103/2B/SPH Cậu bé khôn ngoan Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5000  
104 104/2B/SPH Cậu bé vô song Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 5000  
105 105/2B/SPH Thần điêu đại hiệp Cà Mau Cà Mau 2009 5000  
106 106/2B/SPH Ten Chi hậu đậu Xuất bản trẻ TPHCM 2011 5000  
107 107/2B/SPH Giấc mơ thần tiên Thông tin TPHCM 2013 5000  
108 108/2B/SPH Đâu bếp siêu đẳng Cà Mau Cà Mau 2009 5000  
109 109/2B/SPH Song long đại dương Cà Mau Cà Mau 2009 6000  
110 110/2B/SPH Thành cổ hoang Thông tin TPHCM 2010 5000  
111 111/2B/SPH Thanh kiếm biến hình Kim Đồng Hà Nội 2006 5000  
112 112/2B/SPH Sôi động cầu trường Kim Đồng Hà Nội 2007 5000  
113 113B/SPH Ruraumi Kenshin Xuất bản trẻ TPHCM 2011 5000  
114 114/2B/SPH Giấc mơ thần tiên Thông tin TPHCM 2013 5000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1C, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 201/1C-SPH Bồi dưỡng năng lực tự học tập 1 ĐHQGHCM Hưng Phú 2014 22.000   2 205/1C-SPH Phát triển và nâng cao toán tập...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB GIÁ BÌA SỐ ĐĂNG KÝ 01 Từ điển Tiếng việt (dành cho HS)   Thanh niên 60.000 001/2A – SPH 02 Từ điển Chính tả so sánh Nguyễn Thế Long Văn hóa thông tin 32.000 002/2A – SPH 03  100...Chi tiết