Tủ sách phụ huynh, Lớp 2C, Trường Tiểu học Thụy Liên, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 001/2C-SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mĩ thuật             8,000  
2 002/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             8,000  
3 003/2C-SPH Vua heo Mĩ thuật             8,000  
4 004/2C-SPH cóc kiện trời Văn hóa – thông tin             8,000  
5 005/2C-SPH Sự tích trầu cau Mĩ thuật             8,000  
6 006/2C-SPH Chàng trai anh trăng Thời đại           14,000  
7 007/2C-SPH Nghêu sò ốc hến Mĩ thuật             8,000  
8 008/2C-SPH Nàng tiên cóc Mĩ thuật             8,000  
9 009/2C-SPH Thánh Gióng Kim Đồng             8,000  
10 010/2C-SPH Chân mệnh thiên tử Thanh Hóa             7,000  
11 011/2C-SPH Tích chu Mĩ thuật             8,000  
12 012/2C-SPH Sọ Dừa Kim Đồng             8,000  
13 013/2C-SPH Lãng Tử Thanh Hóa             8,000  
14 014/2C-SPH Sứ mạng của rồng Trẻ             6,000  
15 015/2C-SPH Cô gái hài hước Đồng Nai           12,000  
16 016/2C-SPH Voi ngà vàng Kim Đồng             8,000  
17 017/2C-SPH Tình yêu và thù hận Cà Mau             6,000  
18 018/2C-SPH Tấm Cám Mĩ thuật             8,000  
19 019/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             8,000  
20 020/2C-SPH Năm chiếc lá Kim Đồng             8,500  
21 021/2C-SPH Chồng cười vợ cùng cười Thông tin           18,000  
22 022/2C-SPH ba cô tiên Mĩ thuật             8,000  
23 023/2C-SPH Tích chu Mĩ thuật             8,000  
24 024/2C-SPH Nhát kiếm bất lực Phương Đông             6,000  
25 025/2C-SPH Nghêu sò ốc hến Mĩ thuật             8,000  
26 026/2C-SPH Ông lão đánh cá và con cá vàng Mĩ thuật             8,000  
27 027/2C-SPH Đặc sác văn chương Thanh niên             8,000  
28 028/2C-SPH Khúc huyền ảo Văn hóa – thông tin             8,000  
29 029/2C-SPH TRí khôn của ta đây Mĩ thuật             8,000  
30 030/2C-SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mĩ thuật             8,000  
31 031/2C-SPH Bầy thiên nga và nàng công chúa Mĩ thuật             8,000  
32 032/2C-SPH Sự tích cây nêu ngày tết Mĩ thuật             9,000  
33 033/2C-SPH Chiến binh du hành Đồng Nai             9,000  
34 034/2C-SPH Đặc sác văn chương Thanh niên           27,000  
35 035/2C-SPH Khúc huyền ảo Văn hóa – thông tin             8,000  
36 036/2C-SPH Thánh Gióng Kim Đồng             8,000  
37 037/2C-SPH Tích chu Mĩ thuật             8,000  
38 038/2C-SPH Harry Potter NXB Trẻ             4,500  
39 039/2C-SPH Nũ hoàng Ai Cập Kim Đồng             5,000  
40 040/2C-SPH Doraemon ( T27) Kim Đồng           16,000  
41 041/2C-SPH Trạng Quỳnh Đồng Nai             8,000  
42 042/2C-SPH Thám tử lừng danh Kim Đồng           12,000  
43 043/2C-SPH Quả bầu tiên NXB Văn học           11,000  
44 044/2C-SPH Cáo, thỏ và gà trống NXB Văn học           11,000  
45 045/2C-SPH Doraemon ( T38) Kim Đồng           13,000  
46 046/2C-SPH Văn học và tuổi trẻ NXB Giáo dục Việt Nam             7,000  
47 047/2C-SPH Cô bé bán diêm Mĩ thuật             8,000  
48 048/2C-SPH Sơn Tinh – Thủy Tinh Mĩ thuật             8,000  
49 049/2C-SPH Nàng tiên cá Mĩ thuật             8,000  
50 050/2C-SPH Ngựa vằn con lười biếng Văn học           12,500  
51 051/2C-SPH Bí mật ở hồ câu Kim Đồng           10,000  
52 052/2C-SPH Hoàng tử và chim én Mĩ thuật           16,000  
53 053/2C-SPH Hậu nghệ bắn mặt trời Kim Đồng      10,000  
54 054/2C-SPH Cô bé lọ lem Mĩ thuật             8,000  
55 055/2C-SPH Ngêu Sò Ốc Hến Mĩ thuật             7,000  
56 056/2C-SPH Nàng tiên cá Mĩ thuật             8,000  
57 057/2C-SPH Mị Châu – Trọng Thủy Mĩ thuật             8,000  
58 058/2C-SPH Cô bé quàng khăn đỏ Mĩ thuật             8,000  
59 059/2C-SPH Tấm Cám Mĩ thuật             8,000  
60 060/2C-SPH Hậu Ngô Vương Mĩ thuật           10,000  
61 061/2C-SPH Mẹ gà con vịt Mĩ thuật             8,000  
62 062/2C-SPH Đôi mắt nói điều gì NXB Giáo dục Việt Nam             9,500  
63 063/2C-SPH Thạch sanh Mĩ thuật             8,000  
64 064/2C-SPH Sụ tích trầu cau Mĩ thuật             8,000  
65 065/2C-SPH Ngêu Sò Ốc Hến Mĩ thuật             8,000  
66 066/2C-SPH Nàng công chúa và bầy thiên nga Mĩ thuật             8,000  
67 067/2C-SPH Sự tích bánh trưng bánh dày Mĩ thuật             8,000  
68 068/2C-SPH Alibaba và 40 tên cướp Mĩ thuật             8,000  
69 069/2C-SPH Chú quạ thông minh Đồng Nai             8,000  
70 070/2C-SPH Nàng công chúa ngủ trong rừng Mĩ thuật             8,000  
71 071/2C-SPH Nàng tiên cá Mĩ thuật             8,000  
72 072/2C-SPH Cóc kiện trời Mĩ thuật             7,000  
73 073/2C-SPH Cầu thủ trong mỏ Văn hóa – thông tin             5,000  
74 074/2C-SPH Người da đỏ lanh thang XB trẻ             5,000  
75 075/2C-SPH Truyện trạng lợn Hải Phòng             7,000  
76 076/2C-SPH Khúc huyền ảo Văn hóa – thông tin             8,000  
77 077/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             6,000  
78 078/2C-SPH Chàng trai ánh trăng Thời Đại           14,000  
79 079/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             6,000  
80 080/2C-SPH Duyên kỳ ngộ Trẻ           13,000  
81 081/2C-SPH Ba Sa ra (t9) XB trẻ             5,000  
82 082/2C-SPH Chân mênh thiên tử Thanh Hóa             7,000  
83 083/2C-SPH Đứa con của mặt trăng Thanh Hóa             8,000  
84 084/2C-SPH Sọ Dừa Kim Đồng           10,000  
85 085/2C-SPH Quyển sách ước Văn hóa – thông tin             5,000  
86 086/2C-SPH Sứ mạng của rồng Trẻ             6,000  
87 087/2C-SPH Cô gái hài ước Đồng Nai           12,000  
88 088/2C-SPH Giang hồ đạo kiếm tiêu Phương Đông             6,000  
89 089/2C-SPH Tình yêu và thù hận Cà Mau             6,000  
90 090/2C-SPH Sao trái đất (T2) Kim Đồng             5,000  
91 091/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             6,000  
92 092/2C-SPH Năm chiếc lá Kim Đồng             8,500  
93 093/2C-SPH Đôi mắt kỳ diệu (T2) Đồng Nai             5,000  
94 094/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             6,000  
95 095/2C-SPH Cha con phá án (T12) Cà Mau             5,000  
96 096/2C-SPH Những tà áo trắng Đà Nẵng             5,000  
97 097/2C-SPH Tiếu ngạo giang hồ (16) Cà Mau             5,000  
98 098/2C-SPH Chiến binh du hành Đồng Nai             9,000  
99 099/2C-SPH Đặc sắc văn chương Thanh Niên           27,000  
100 100/2C-SPH Khúc huyền ảo Văn hóa – thông tin             8,000  
101 101/2C-SPH Thám tử lùng danh Kim Đồng           16,000  
102 102/2C-SPH Búp bê xinh Đà Nẵng             5,000  
103 103/2C-SPH Thám tử lùng danh Kim Đồng           16,000  
104 104/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             6,000  
105 105/2C-SPH Một tình yêu đẹp Thanh Hóa             8,000  
106 106/2C-SPH Khúc huyền ảo Văn hóa – thông tin             8,000  
107 107/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             6,000  
108 108/2C-SPH Chàng trai ánh trăng Thời Đại           14,000  
109 109/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             6,000  
110 110/2C-SPH Duyên kỳ ngộ Trẻ           13,000  
111 111/2C-SPH Trường học của những ngôi sao Kim Đồng             7,500  
112 112/2C-SPH Chân mệnh thiên tử Thanh hóa             7,000  
113 113/2C-SPH Nhật ký cô bé Đà Nẵng             5,000  
114 114/2C-SPH Sọ Dừa Kim Đồng           10,000  
115 115/2C-SPH Lãng tử Thanh hóa             8,000  
116 116/2C-SPH Sứ mạng của rồng Trẻ             6,000  
117 117/2C-SPH Cô gái hài ước Đồng Nai           12,000  
118 118/2C-SPH Gia đình ma cà rồng (T10) Văn hóa – thông tin           12,000  
119 119/2C-SPH Tình yêu và thù hận Ca mau             6,000  
120 120/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             6,000  
121 121/2C-SPH Khúc nhạc trời xanh Đà Nẵng             5,000  
122 122/2C-SPH Năm chiếc lá Kim Đồng             8,500  
123 123/2C-SPH Chim sẻ tóc xù Đà Nẵng             5,000  
124 124/2C-SPH Thiên long bát bộ Mũi Cà Mau             6,000  
125 125/2C-SPH Sân cỏ ước mơ Kim Đồng             7,500  
126 126/2C-SPH Ong vò vẽ Ca mau             5,000  
127 127/2C-SPH Cô bé Vân Dung Đà Nẵng             5,000  
128 128/2C-SPH Cô bé gan dạ Đà Nẵng             5,000  
129 129/2C-SPH Rối xiếc kỳ ỏ (T7) Thanh Niên             5,000  
130 130/2C-SPH Cô bé thỏ con Đà Nẵng             8,000  
131 131/2C-SPH Cô bé ba mắt Đà Nẵng             5,000  
132 132/2C-SPH Sao trái đất ( T3) Kim Đồng             5,000  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B (P2),...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     407   186 /1B-SPH Nanpei Yamada Hoàng tử hồng trà 12 XBtrẻ TPHCM 2013         5,000   408   187 /1B-SPH Lan Phương Nhóc siêu quậy 30 Văn hoá Hà Nội 2010       12,000   409   188 /1B-SPH Fujiko Đôrêmon 21 Kim Đồng Hà Nội...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 041/4B-SPH Người đưa thư của lãnh chúa Dân Trí Hà Nội 2008 9 600 2 042/4B-SPH Sư tử đá VHTT Hà Nội 2012 8 700...Chi tiết