Tủ sách phụ huynh, Lớp 4C, Trường Tiểu học Thụy Liên, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/4B-SPH Liễu KỷVân-Kẻ săn tiền (tập 10) NXB Kim Đồng Hà Nội 2001 11 000  
2 02/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK(tập 7) NXB mĩ thuật Đồng Nai 2015 8000  
3 03/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK(tập 8) NXBGD Hà Nội 2013 13000  
4 04/4B-SPH Hoàng Quyền – Thần khí vương(tập 5) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
5 05/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Kẻ săn tiền(tập 4) NXB mĩ thuật Đà Nẵng 2014 8000  
6 06/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Kẻ săn tiền(tập 5) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
7 07/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Kẻ săn tiền(tập 6) NXB GD Hà Nội 2014 6000  
8 08/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Mặt nạ thủy tinh NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
9 09/4B-SPH Phúc Nguyên – Cụ bộ Vĩ Cầm NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
10 10/4B-SPH Hoàng Quyền – Nhành cỏ hoang NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
11 11/4B-SPH Kim Dung –  4 anh tài NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
12 12/4B-SPH Kim Dung – Alibaba và 40 tên cướp NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
13 13/4B-SPH Ngọc Liên- Sự tích Hồ Gươm NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
14 14/4B-SPH Minh Khôi – Sự tích bánh trưng bánh dày NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
15 15/4B-SPH Minh Khôi – Cóc kiện trời NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
16 16/4B-SPH Minh Khôi – Cây tre trăm đốt NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
17 17/4B-SPH Aoyamagosho – Thánh Gióng NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
18 18/4B-SPH Aoyamagosho – Quả bầu tiên NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
19 19/4B-SPH Lá cờ thêu sáu chữ vàng NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
20 20/4B-SPH Tuổi trẻ ước mơ NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
21 21/4B-SPH Tay trong tay(tập 4) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
22 22/4B-SPH Kẻ săn tiền(tập 7) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
23 23/4B-SPH Kẻ săn tiền(tập 8) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
24 24/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK(tập 4) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
25 25/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK(tập 5) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
26 26/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK(tập 6) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
27 27/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Kẻ săn tiền(tập 9) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
28 28/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Kẻ săn tiền(tập 10) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
29 29/4B-SPH Ngọc Linh – RAGNAROK(tập 7) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
30 30/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK(tập 8) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
31 31/4B-SPH Huy Tiến – Thần khí vương(tập 5) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
32 32/4B-SPH Trần Bạch Đằng – -Kẻ săn tiền(tập 4) NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
33 33/4B-SPH Thủy Tiên – Alibaba và 40 tên cướp NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
34 34/4B-SPH Kim Dung – Sự tích Hồ Gươm NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
35 35/4B-SPH Kim Dung – Sự tích bánh trưng bánh dày NXB mĩ thuật Hà Nội 2014 8000  
36 36/4B-SPH Thủy Tiên – Hoa hồng xứ núi NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 5.000  
37 37/4B-SPH Kim Dung – Rối xiếc kỳ ảo NXB thanh niên Hà Nội 2013 5.000  
38 38/4B-SPH Hương Linh – Nữ đặc nhiệm NXB Đồng Nai   2011 5.000  
39 39/4B-SPH Thủy Tiên – Câu chuyện Hoàng Gia NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 5.000  
40 40/4B-SPH Thủy Tiên – Trưởng học nụ cười NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2014 5.000  
41 41/4B-SPH Lan Phương – Miền đất khô cằn NXB Kim Đồng Hà Nội 2015 5.000  
42 42/4B-SPH Lan Phương – Truy tìm FNDDIMI ÔN NXB Kim Đồng Hà Nội 2013 5.000  
43 43/4B-SPH Hương Linh – Thám tử Tiểu hòa thượng NXB Đồng Nai Đồng Nai 2011 5.000  
44 44/4B-SPH Hương Linh – Lục đạo tiên thư NXB Đồng Nai Đồng Nai 2012 5.000  
45 45/4B-SPH Jujiko.F.Fujio – Thành phố sương mù NXB Đà Nẵng   2014 5.000  
46 46/4B-SPH Lan Phương – Cô gái đến từ quá khứ NXB Kim Đồng Hà Nội 2015 5.000  
47 47/4B-SPH Huy Quang – Cậu em quý báu NXB Đồng Nai Đồng Nai 2013 5.000  
48 48/4B-SPH Lan Phương –  Cô gái đến từ quá khứ NXB Kim Đồng Hà Nội 2011 7000  
49 49/4B-SPH Hoàng Lan – Lớp học tình thương NXB thanh niên Hà Nội 2012 7000  
50 50/4B-SPH Jujiko.F.Fujio-Công chúa mộng mơ NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2014 7000  
51 51/4B-SPH Chí Bảo-Tuổi thần tiên NXBVHTT Hà Nội 2015 7000  
52 52/4B-SPH Hoàng Lan-Thần hành Thái Bảo NXB thanh niên Hà Nội 2013 7000  
53 53/4B-SPH Jujiko.F.Fujio-Cửa hàng bánh kem NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 7000  
54 54/4B-SPH Huy Quang – Chàng trai dũng mãnh NXB Đồng Nai Đồng Nai 2012 8000  
55 55/4B-SPH Lan Phương – Truy tìm FNDDIMI ÔN NXB Kim Đồng Hà Nội 2014 8000  
56 56/4B-SPH Jujiko.F.Fujio – Cô bé làm thuê NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 8000  
57 57/4B-SPH Jujiko.F.Fujio – Thiên thần nhỏ bé NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2013 8000  
58 58/4B-SPH Chí Bảo-Cậu bé KING  Kông NXB thông tin   2011 10000  
59 59/4B-SPH Jujiko.F.Fujio-Thế giới vàng son NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 7000  
60 60/4B-SPH Vũ Khúc Hồng-Bầy chim thiên nga NXBvăn hóa Hà Nội 2014 7000  
61 61/4B-SPH Ai Morinaga Pre sents – Ánh nắng thanh xuân NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 7000  
62 62/4B-SPH Chí Bảo – Thiên Tử truyền kỳ NXB Đồng Nai Đồng Nai 2013 7000  
63 63/4B-SPH Ai Morinaga Pre sents-Hoàng Tử thân yêu NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 7000  
64 64/4B-SPH Ai Morinaga Pre sentsMột nửa RAN MA NXB trẻ Hà Nội 2012 7000  
65 65/4B-SPH Ai Morinaga Pre sents-Giỏ trái cây NXB trẻ Hà Nội 2014 8000  
66 66/4B-SPH Huy Quang – Thanh chiên thiên sứ NXB Đồng Nai Đồng Nai 2015 8000  
67 67/4B-SPH Ai Morinaga Pre sents-Chuyện học đường NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2013 8000  
68 68/4B-SPH Ai Morinaga Pre sents-Cô bé mất tích NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 8000  
69 69/4B-SPH Ai Morinaga Pre sents-Chim Sẻ tóc xù NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 9000  
70 70/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Ngày đầu tiên đến trường NXB trẻ Hà Nội 2014 10000  
71 71/4B-SPH Ai Morinaga Pre sents-Cô bé thiên thần NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 6000  
72 72/4B-SPH Ai Morinaga Pre sents-Công chúa mến thương NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2013 11000  
73 73/4B-SPH Đặng Tấn Hướng – Cậu bé ba mắt NXB mĩ thuật Hà Nội 2011 8000  
74 74/4B-SPH Gia đình yêu thương NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 9000  
75 75/4B-SPH Lan Phương – Fin Đô Đi Nhô NXB Kim Đồng Hà Nội 2014 10000  
76 76/4B-SPH Huy Quang – Điệu múa phi thiên NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 6000  
77 77/4B-SPH Nguyễn Thị Tâm – Trái tim rực rỡ NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2013 11000  
78 78/4B-SPH Con rồng pha lê NXB thanh niên Hà Nội 2011 8000  
79 79/4B-SPH Cô gái nước trời NXB Đồng Nai Đồng Nai 2012 9000  
80 80/4B-SPH Nguyễn Thị Tâm – Cô bé ba mắt NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2014 10000  
81 81/4B-SPH Nguyễn Thị Tâm – Ngôi nhà yêu thương NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 6000  
82 82/4B-SPH Lan Phương – Hội mắt nai NXB Kim Đồng Hà Nội 2013 11000  
83 83/4B-SPH Lan Phương – A SA RI tinh nghịch NXB Kim Đồng Hà Nội 2011 8000  
84 84/4B-SPH Ngọc Linh – RAI NXB Đồng Nai Đồng Nai 2012 9000  
85 85/4B-SPH Ngọc Linh – KI TA RO và ZA N SA NXB Đồng Nai Đồng Nai 2014 10000  
86 86/4B-SPH Hoàng Lan-Túy quyền NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 6000  
87 87/4B-SPH Lan Phư­¬ng – Vùng đất giá cát NXB Kim Đồng Hà Nội 2013 11000  
88 88/4B-SPH Ngọc Linh – Thần đồng Đất Việt NXB Đồng Nai Đồng Nai 2011 8000  
89 89/4B-SPH Ngọc Linh – Thần đồng Đất Việt NXB Kim Đồng Hà Nội 2012 9000  
90 90/4B-SPH Thần khí vương(tập 5) NXB thanh niên Đồng Nai 2014 10000  
91 91/4B-SPH Huy Tiến – Kẻ săn tiền(tập 4) NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 6000  
92 92/4B-SPH Huy Tiến – Kẻ săn tiền(tập 5) NXBVHTT Hà Nội 2013 11000  
93 93/4B-SPH Kẻ săn tiền(tập 6) NXB thanh niên Hà Nội 2011 8000  
94 94/4B-SPH Mặt nạ thủy tinh NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 9000  
95 95/4B-SPH Ngọc Linh – Cô bé Vĩ Cầm NXB Đồng Nai Đồng Nai 2014 10000  
96 96/4B-SPH Nhánh cỏ hoang NXB Kim Đồng Hà Nội 2015 6000  
97 97/4B-SPH Kiếm Kiểu – Bờm và Cuội NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2013 11000  
98 98/4B-SPH Kiếm Kiểu – Cây khế NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 8000  
99 99/4B-SPH Kiếm Kiểu – Sọ Dừa NXB thông tin Hà Nội 2012 9000  
100 100/4BSPH Thủy Tiên – Công và Quạ NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2014 10000  
101 101/4B-SPH Thủy Tiên – 4 anh tài NXBvăn hóa Hà Nội 2015 6000  
102 102/4B-SPH Thủy Tiên – Alibaba và 40 tên cướp NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2013 7000  
103 103/4B-SPH Kim Dung – Sự tích Hồ Gươm NXB Đồng Nai Đồng Nai 2011 7000  
104 104/4B-SPH Kim Dung – Sự tích bánh trưng bánh dày NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 7000  
105 105/4B-SPH Thủy Tiên – Hoa hồng xứ núi NXB trẻ Hà Nội 2014 7000  
106 106/4B-SPH Kim Dung – Rối xiếc kỳ ảo NXB trẻ Hà Nội 2015 7000  
107 107/4B-SPH Hương Linh – Nữ đặc nhiệm NXB Đồng Nai Đồng Nai 2013 7000  
108 108/4B-SPH Thủy Tiên – Câu chuyện Hoàng Gia NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 8000  
109 109/4B-SPH Thủy Tiên – Trưởng học nụ cười NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 8000  
110 110/4B-SPH Lan Phương -Miền đất khô cằn NXB trẻ Đà Nẵng 2014 8000  
111 111/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Kẻ săn tiền(tập 5) NXB trẻ Hà Nội 2015 8000  
112 112/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Kẻ săn tiền(tập 6) NXB trẻ Đà Nẵng 2013 8000  
113 113/4B-SPH Mặt nạ thủy tinh NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 8000  
114 114/4B-SPH Fujiko. F. Fujio-Cô bé Vĩ Cầm NXB mĩ thuật Hà Nội 2012 8000  
115 115/4B-SPH Lâm Viên – Nhánh cỏ hoang NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2014 10000  
116 116/4B-SPH Natsuki – Takaja – Lá cờ thêu sáu chữ vàng NXB Kim Đồng Hà Nội 2015 6000  
117 117/4B-SPH Lâm Viên – Tuổi trẻ ước mơ NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2013 11000  
118 118/4B-SPH Ngọc Linh – Tay trong tay (tập 4) NXB Đồng Nai Đồng Nai 2011 10000  
119 119/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Kẻ săn tiền (tập 7) NXBVHTT Hà Nội 2012 6000  
120 120/4B-SPH Trần Bạch Đằng – Kẻ săn tiền (tập 8) NXBVHTT Hà Nội 2014 11000  
121 121/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK(tập 4) NXB mĩ thuật Hà Nội 2015 10000  
122 122/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK(tập 5) NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2013 6000  
123 123/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK(tập 6) NXB thanh niên Hà Nội 2011 11000  
124 124/4B-SPH Ngọc Linh – Kẻ săn tiền(tập 9) NXB Đồng Nai Đồng Nai 2012 10000  
125 125/4B-SPH Ngọc Linh – Kẻ săn tiền(tập 10) NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2014 6000  
126 126/4B-SPH RAGNAROK(tập 7) NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 11000  
127 127/4B-SPH RAGNAROK(tập 8) NXB Kim Đồng Hà Nội 2013 10000  
128 128/4B-SPH Ngọc Diệp – Thần khí vương(tập 5) NXB Kim Đồng Hà Nội 2011 6000  
129 129/4B-SPH Ngọc Linh – Kẻ săn tiền(tập 4) NXB Đồng Nai Đồng Nai 2012 11000  
130 130/4B-SPH Ngọc Linh – Kẻ săn tiền(tập 5) NXB Đồng Nai Đồng Nai 2014 10000  
131 131/4B-SPH Ngọc Linh – Kẻ săn tiền(tập 6) NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 6000  
132 132/4B-SPH Ngọc Diệp – Mặt nạ thủy tinh NXB Kim Đồng Hà Nội 2013 11000  
133 133/4B-SPH Ngọc Linh – Cô bé Vĩ Cầm NXB Đồng Nai Đồng Nai 2011 10000  
134 134/4B-SPH Ngọc Diệp – Nhánh cỏ hoang NXB Kim Đồng Hà Nội 2012 6000  
135 135/4B-SPH Liễu Kỷ Vân – Lá cờ thêu sáu chữ vàng NXB thanh niên Hà Nội 2014 11000  
136 136/4B-SPH Hoàng Quyền – Tuổi trẻ ước mơ NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2015 10000  
137 137/4B-SPH Ngọc Diệp – Tay trong tay (tập 4) NXBVHTT Hà Nội 2013 6000  
138 138/4B-SPH Liễu Kỷ Vân – Kẻ săn tiền (tập 7) NXB thanh niên Hà Nội 2011 11000  
139 139/4B-SPH Liễu Kỷ Vân – Kẻ săn tiền (tập 8) NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 10000  
140 140/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK (tập 4) NXB Đồng Nai Đồng Nai 2014 6000  
141 141/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK (tập 5) NXB Kim Đồng Hà Nội 2015 11000  
142 142/4B-SPH Huy Tiến – RAGNAROK (tập 6) NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2013 10000  
143 143/4B-SPH Liễu Kỷ Vân – Kẻ săn tiền (tập 9) NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 6000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, lớp 4 tuổi khu...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/3T SPH Cây tre trăm đốt Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 2q 2.   Tiếng sáo và con rắn Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/1B-SPH Kit ro và za nsa NXB trẻ Hà Nội 2008 5.000   2 02/1B-SPH Giấc mơ màu bạc Đà Nẵng Đà Nẵng 2007 5.000...Chi tiết