Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường Tiểu học Thụy Ninh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 202/1B-SPH Bồi dưỡng năng lực tự học tập 1 ĐHQGHCM Hưng Phú 2014 22.000
2 206/1B-SPH Phát triển và nâng cao toán tập 1 GDVN KHCNHN 2014 16.000
3 209/1B-SPH Bồi dưỡng toán hay và khó lớp 1 HCM Thịnh Đức 2014 35.000
4 212/1B-SPH 36 Đề ôn luyện toán tập 1 GDVN Q.Nam 2014 17.500
5 215/1B-SPH HD giải Violympic toán 1 tập 1 ĐHQGHN HN 2014 34.000
6 218/1B-SPH Bài tập toán nâng cao tập 1 ĐHSP Việt Cường 2013 21.500
7 221/1B-SPH Bài tập toán nâng cao tập 2 ĐHSP Việt Cường 2013 21.500
8 224/1B-SPH Bồi dưỡng kỹ năng toán 1 ĐHQGHCM HCM 2014 20.000
9 227/1B-SPH HD giải bài toán hay Violympic tập 1 GDVN BQP 2014 25.000
10 230/1B-SPH 36 Đề ôn luyện toán tập 2 GDVN Q.Nam 2014 17.000
11 233/1B-SPH Bồi dưỡng học sinh giỏi văn – tiếng việt 1 HCM Thịnh Đức 2014 36.000
12 236/1B-SPH Giúp em luyện chữ đẹp tập 1 GDVN BTTM 2014 12.000
13 237/1B-SPH Giúp em luyện chữ đẹp tập 1 GDVN BTTM 2014 12.000
14 241/1B-SPH 35 Đề ôn luyện tiếng việt lớp1 GDVN PHS 2014 29.000
15 243/1B-SPH Luyện đọc 1 hỗ trợ học vần ĐHQGHN TCCS 2014 15.000
16        /1B-SPH Bài tập cuối tuần tập 1 GDVN HN 2012 42.000
17        /1B-SPH Bài tập cuối tuần tập 2 GDVN HN 2014 15.000
18        /1B-SPH Bài tập viết nét cơ bản ĐHQGHN HN 2014 15.000
19        /1B-SPH Trò chơi học âm vần tiếng việt GDVN HN 2014 14.000
20        /1B-SPH Ôn luyên tiếng việt 1 GDVN HN 2014 24.600
21        /1B-SPH Kỹ năng giao tiếp VHTT HN 2013 20.000
22        /1B-SPH Nhìn hình đoán chữ ĐHQGHN HN 2013 35.000
499.100đ

 

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2C, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/2C-SPH Cây tre trăm đốt Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000   2 02/2C-SPH Alibaba và 40 tên cướp Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       TT Số Đăng ký Tên sách Tác giả Xuất bản  Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 59 Cô bé hiếu động Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ TPHCM 2002      5,000   2 61 Giải thưởng lớn Lê Hoàng NXB Trẻ TPHCM 2002...Chi tiết