Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường Tiểu học Thụy Ninh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 161/2A-SPH 199 Bài và đoạn văn hay ĐHQGHCM Song Nguyên 2014 18.000  
2 163/2A-SPH 60 đề kiểm tra HSG T.V 2 HCM Văn Lang 2011 27.000  
3 166/2A-SPH Ôn luyên tiếng việt 1 GDVN T.Nguyên 2014 25.000  
4 170/2A-SPH 25 đề kiểm tra HSG tiếng việt 1,2 GDVN Hải Dương 2015 19.000  
5 172/2A-SPH 35 đề ôn luyện tiếng việt 2 GDVN Song Nguyên 2014 19.000  
6 176/2A-SPH 270 Bài và đề văn hay ĐHQGHCM Song Nguyên 2014 19.000  
7 182/2A-SPH Thực hành viết đúng, viết chữ đẹp tập 2 GDVN HN 2014 8.000  
8 192/2A-SPH HD giải bài toán hay Violympic tập 1L2 GDVN Sài Gòn 2013 31.000  
9 280/2A-SPH Đề kiểm tra định kì TV & T lớp 2 HCM 2015 16.000  
10       /2A-SPH BD toán hay và khó lớp 2 HCM HCM 2014 24.000  
11       /2A-SPH Kỹ năng sống thực tế VHTT HN 2013 24.000  
12       /2A-SPH Nét chữ nét người Dân trí HN 2013 38.000  
13       /2A-SPH Ô n luyện toán 2 (chuẩn kỹ năng) GDVN HVM 2014 17.000  
14       /2A-SPH Tự luyện Viôlympic toán 2 tập 1 GDVN HN 2014 16.000  
15       /2A-SPH Tự luyện Viôlympic toán 2 tập 2 GDVN HN 2015 16.000  
16       /2A-SPH Vở luyện tập và nâng cao TV 2 t2 GDVN HCN 2013 17.000  
17       /2A-SPH Học tốt tiếng anh 2 ĐHQGHN HN 2013 18.000  
18       /2A-SPH Toán phát triển thông minh 2 HCM HCM 2014 18.000  
19       /2A-SPH 155 Bài làm văn 2 ĐHSP HN 2013 28.000  
20       /2A-SPH BT và bài học tiếng việt 2 Dân trí HN 2013 25.000  
21       /2A-SPH Tuyển tập BT làm văn đạt điểm cao 2 VHTAN HCM 2014 36.000  
            459.000đ  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     STT SỐ ĐĂNG KÝ  TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH XUẤT BẢN GIÁ TIỀN Ghi chú NHÀ XB NƠI NĂM 759 1 /3B-SPH Thành Yến Từ điển tiếng việt VH-TT Hà Nội 2014       27,000 760 2 /3B-SPH Khắc Huyên Ba sợi tóc vàng của con quỷ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/4B-SPH Văn miêu tả ĐHQuốc gia Hà Nội 2000 20000   2. 02/4B-SPH BT toán cơ bản toán 4 ĐHSP Hà Nội   27000  ...Chi tiết