Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường Tiểu học Thụy Ninh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 162/2B-SPH 199 Bài và đoạn văn hay ĐHQGHCM Song Nguyên 2014 18.000  
2 164/2B-SPH 60 đề kiểm tra HSG T.V 2 HCM Văn Lang 2011 27.000  
3 167/2B-SPH Ôn luyên tiếng việt 2 GDVN T.Nguyên 2014 25.000  
4 160/2B-SPH 25 đề kiểm tra HSG tiếng việt 1,2 GDVN Hải Dương 2015 19.000  
5 173/2B-SPH 35 đề ôn luyện tiếng việt 2 GDVN Song Nguyên 2014 19.000  
6 175/2B-SPH 270 Bài và đề văn hay ĐHQGHCM Song Nguyên 2014 19.000  
7 179/2B-SPH Thực hành viết đúng, viết chữ đẹp tập 2 GDVN HN 2014 8.000  
8 193/2B-SPH HD giải bài toán hay Violympic tập 1L2 GDVN Sài Gòn 2013 31.000  
9 185 /2B-SPH Đề kiểm tra định kì TV & T lớp 2 HCM 2015 16.000  
10       /2B-SPH BD toán hay và khó lớp 2 HCM HCM 2014 24.000  
11       /2B-SPH Kỹ năng sống thực tế VHTT HN 2013 24.000  
12       /2B-SPH Nét chữ nét người Dân trí HN 2013 38.000  
13 187/2B-SPH Ô n luyện toán 2 (chuẩn kỹ năng) GDVN HVM 2014 17.000  
14 190 /2B-SPH 60 đề kiểm tra HSG toán 2 HCM HCM 2013 31.000  
15 278/2B-SPH Tự luyện Viôlympic toán 2 tập 2 GDVN HN 2015 16.000  
16 196 /2B-SPH 35 đề ôn luyện và phát triển toán 2 GDVN Thương Mại 2014 31.000  
17  181/2B-SPH Thực hành viết đúng, viết chữ đẹp tập 2 GDVN HN 2014 8.000  
18       /2B-SPH Giúp em luyện chữ đẹp L2 tập 2 GDVN HN 2009 6.000  
19       /2B-SPH Nét chữ nét người Dân Trí Phong Phụ 2011 38.000  
20       /2B-SPH Kỹ năng giao tiếp VHTT Sao Việt 2014 55.000  
21       /2B-SPH 155 Bài làm văn 2 ĐHSP HN 2013 28.000  
            498.000đ  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/23B-SPH Pháp luận đại pháp VH HN 2014 30.000 M 2 02/3B-SPH Văn học và tuổi thơ GD HN 2015 5.000 M 3 03/3B-SPH Toán tuổi...Chi tiết