Tủ sách phụ huynh, Lớp 2C, Trường Tiểu học Thụy Ninh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 160/2C-SPH 199 Bài và đoạn văn hay ĐHQGHCM Song Nguyên 2014 18.000  
2 165/2C-SPH 60 đề kiểm tra HSG T.V 2 HCM Văn Lang 2011 27.000  
3 168/2C-SPH Ôn luyên tiếng việt 2 GDVN T.Nguyên 2014 25.000  
4 160/2C-SPH 25 đề kiểm tra HSG tiếng việt 1,2 GDVN Hải Dương 2015 19.000  
5 174/2C-SPH 35 đề ôn luyện tiếng việt 2 GDVN Song Nguyên 2014 19.000  
6 177/2C-SPH 270 Bài và đề văn hay ĐHQGHCM Song Nguyên 2014 19.000  
7 179/2C-SPH Thực hành viết đúng, viết chữ đẹp tập 2 GDVN HN 2014 8.000  
8 193/2C-SPH HD giải bài toán hay Violympic tập 1L2 GDVN Sài Gòn 2013 31.000  
9 186 /2C-SPH Đề kiểm tra định kì TV & T lớp 2 HCM 2015 16.000  
10       /2C-SPH BD toán hay và khó lớp 2 HCM HCM 2014 24.000  
11       /2C-SPH Kỹ năng sống thực tế VHTT HN 2013 24.000  
12       /2C-SPH Nét chữ nét người Dân trí HN 2013 38.000  
13 188/2C-SPH Ô n luyện toán 2 (chuẩn kỹ năng) GDVN HVM 2014 17.000  
14       /2C-SPH 60 đề kiểm tra HSG toán 2 HCM HCM 2013 31.000  
15       /2C-SPH Tự luyện Viôlympic toán 2 tập 2 GDVN HN 2015 16.000  
16       /2C-SPH 35 đề ôn luyện và phát triển toán 2 GDVN Thương Mại 2014 31.000  
17       /2A-SPH Thực hành viết đúng, viết chữ đẹp tập 2 GDVN HN 2014 8.000  
18       /2C-SPH Giúp em luyện chữ đẹp L2 tập 2 GDVN HN 2009 6.000  
19       /2C-SPH Học tốt tiếng anh 2 ĐHQGHN HN 2013 18.000  
20       /2C-SPH Vở luyện tập và nâng cao TV 2 t2 GDVN HCN 2013 17.000  
            412.000đ  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú   Nhà XB Nơi Năm     1 941PH Hồ thiên nga Văn hóa thông tin Hà Nội 2010 12.500   2 953PH Đeo chuông cho mèo Văn hóa...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Gía tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/5A-SPH Chú chuột nhiều sáng kiến KĐ HN 2015 10.000 M 2 02/5A-SPH Rùa và thỏ KĐ HN 2015 9.000 M 3 03/5A-SPH Tấm cám...Chi tiết