Tủ sách phụ huynh, Lớp 2C, Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01.2C.SPH Hai Bà Trưng – Kim Khánh Đồng Nai HN 2014 35.000  
2 02. 2C.SPH Truyện cổ tích VN – Minh Lâm Minh Lâm HN 2014 109.000  
 3 03. 2C.SPH Cha con phá án T16 – Huy Quang Cà Mau CM 2014 5.000  
 4 04. 2C.SPH Cha con phá án T18 – Huy Quang Cà Mau CM 2014 5.000  
 5 05. 2C.SPH Cha con phá án T19 – Huy Quang Cà Mau CM 2014 5.000  
 6 06. 2C.SPH Sự tích chim tu hú – Phạm Tuấn Dân trí HN 2014 7.500  
 7 07. 2C.SPH Sự tích bánh trưng bánh giầy – Hoàng Khắc Huyên Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
 8 08. 2C.SPH Sự tích đầm mực – Phạm Tuấn Dân trí HN 2014 7.500  
 9 09. 2C.SPH Sự tích đầm mực – Hoàng Khắc Huyên Mỹ thuật HN 2014 7.000  
10 10. 2C.SPH Bộ quần áo mới của hoàng đế – Nhiều tác giả Mỹ thuật HN 2014 7.000  
11 11. 2C.SPH Bộ quần áo mới của hoàng đế – Nhiều tác giả Mỹ thuật HN 2014 7.000  
12 12. 2C.SPH Hoàng đế hạnh phuc – Ngô Minh Vân Dân trí HN 2014 11.000  
13 13. 2C.SPH Hoàng tử gấu trắng – Ngô Mih Vân Dân trí HN 2014 11.000  
14 14. 2C.SPH Đức vua trẻ tuổi – Ngô Minh Vân Dân trí HN 2014 11.000  
15 15. 2C.SPH Nhật ký nai – Chaeanna Đồng Nai HN 2014 11.000  
16 16. 2C.SPH Long hổ môn – Hoàng Ngọc Long Phương Đông HN 2014 6.000  
17 17. 2C.SPH Nhiệt độ trái tim – Ngọc Tiên Đà Nẵng HN 2014 8.000  
18 18. 2C.SPH Natura – Mina Kim Đồng HN 2014 8.000  
19 19. 2C.SPH DDoorremon – Nước ngoài Kim Đồng HN 2014 8.000  
20 20. 2C.SPH Giang hồ bá đạo kỳ – Choimir Kim Đồng HN 2014 5.000  
21 21. 2C.SPH Quyền vương giấc mộng – Tư đồ kiếm kiều Cà Mau HN 2014 6.000  
22 22. 2C.SPH Quan thế âm – Tôn Huy Quân Phương Đông HN 2014 6.000  
23 23. 2C.SPH Pho tượng – Fuyumisouryo Thông Tin HN 2014 5.000  
24 24. 2C.SPH Hoàng tử hoa – Riocositou Thanh Hòa HN 2014 8.000  
25 25. 2C.SPH Alixo pử xứ sở diệu kỳ – Bùi Thị Hương Đông Á HN 2014 6.000  
26 26. 2C.SPH Lục  đạo vô thư – Lưu định kiên Thông Tin HN 2014 10.000  
27 27. 2C.SPH Ước mơ tuổi 16 – Ngọc Tiên Đà Nẵng HN 2014 6.000  
28 28. 2C.SPH Ước mơ xanh – Minh Nhật Thông tin HN 2014 5.000  
29 29. 2C.SPH Cô bé vĩ cầm Đà Nẵng HN 2014 5.000  
30 30. 2C.SPH Pho tượng cổ VHTT HN 2014 5.000  
31 31. 2C.SPH Cô bé dỗi hờn Đà Nẵng HN 2014 26.000  
32 32. 2C.SPH Quân hung hiệp nghĩa – Cổ Long Phương Đông HN 2014 6.000  
33 33. 2C.SPH Vô địch thần đạo – Phùng Chí Minh Phương Đông HN 2014 6.000  
34 34. 2C.SPH Truyện kiếm hiệp – nước ngoài Phương Đông HN 2014 6.000  
35 35. 2C.SPH Bí mật của rừng – Nguyễn Đức Ninh Kim Đồng HN 2014 6.200  
36 36. 2C.SPH Tại sao các núi lửa lại phun – Nhật Tân Trẻ HN 2014 4.000  
37 37. 2C.SPH Đại tướng dưới thời Lý Nhân Tông – Nhiều tác giả Trẻ HN 2014 7.000  
38 38. 2C.SPH Ba chàng hoàng tử – Ngô Minh Vân Dân trí HN 2014 11.000  
39 39. 2C.SPH Cá – Huy Lan Trẻ HN 2014 6.600  
40 40. 2C.SPH TRuyện tranh và sơ đồ địa lý VN – Kim Thanh Trẻ HN 2014 35.000  
41 41. 2C.SPH Khuyên dạy con- Thiên Giang Đồng Nai HN 2014 5.000  
42 42. 2C.SPH Bộ quần áo mới của hoàng đế – Nhiều tac sgiar Đồng Tháp HN 2014 7.000  
43 43. 2C.SPH Chăm học số 4-2011 – Ngọc Tuấn Mĩ Thuật HN 2014 7.000  
44 44. 2C.SPH Chăm học số 5+6-2010 – Ngọc Tuấn Quà dầu khí HN 2014 7.000  
45 45. 2C.SPH Chăm học số 21-20110– Ngọc Tuấn Quà dầu khí HN 2014 7.000  
46 46. 2C.SPH Chăm học số 15-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
47 47. 2C.SPH Chăm học số 36-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
48 48. 2C.SPH Chăm học số52-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
49 49. 2C.SPH Chăm học số 26-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
50 50. 2C.SPH Chăm học số 22+23-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
51 51. 2C.SPH Chăm học số 33+34-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
52 52. 2C.SPH Chăm học số 19-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
53 53. 2C.SPH Chăm học số 37-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
54 54. 2C.SPH Chăm học số 11-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
55 55. 2C.SPH Chăm học số 12-2010 – Ngọc Tuấn Quà tặng HN 2014 7.000  
56 56. 2C.SPH Toán tuổi thơ – Kim Đồng  Giáo Dục HN 2014 10.000  
57 57. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 93-94 – Nguyễn Xuân Phú Giáo Dục HN 2014 5.000  
58 58. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 52 – Ngô Trần Ái Giáo Dục HN 2014 5.000  
59 59. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 43 – Vũ Dương Thụy Giáo Dục HN 2014 5.000  
60 60. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 92-93 – Nguyễn Quý Thao Giáo Dục HN 2014 5.000  
61 61. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 49 – Vũ Dương Thụy Giáo Dục HN 2014 5.000  
62 62. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 18 – Vũ Quốc Chung Giáo Dục HN 2014 5.000  
63 63. 2C.SPH Thần thoại Hy lạp – Phan Thanh Tú Giáo Dục HN 2014 5.000  
64 64. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 43 – Vũ Dương Thụ Giáo Dục HN 2014 5.000  
65 65. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 69-70 – Nguyễn Quý Thạo Giáo Dục HN 2014 5.000  
66 66. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 89 – Nguyễn Quý Thao Giáo Dục HN 2014 5.000  
67 67. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 34 – Vũ Dương Thụ Giáo Dục HN 2014 5.000  
68 68. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 37 – Vũ Dương Thụ Giáo Dục HN 2014 5.000  
69 69. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 114 – Trương Công Thành Giáo Dục HN 2014 19.000  
70 70. 2C.SPH Toán tuổi thơ số 121 – Ngô Trần Ái Giáo Dục HN 2014 20.000  
71 71. 2C.SPH Văn học và tuổi tư – Trần Phương Thúy Giáo Dục HN 2014 23.000  
72 72. 2C.SPH Văn học và tuổi tư – Nguyễn Văn Tùng Giáo Dục HN 2014 23.000  
73 73. 2C.SPH Văn học và tuổi tư – Lê Hữu Tỉnh Giáo Dục HN 2014 10.000  
74 74. 2C.SPH Thơ – Lưu Trọng Lư NXB Kim Đồng ĐN 2014 50.000  
75 75. 2C.SPH Sự tích chim tu hú – Vũ Hà Dân trí HN 2014 10.000  
76 76. 2C.SPH Toán tuổi thơ – Minh Vân Giáo Dục HN 2014 4.000  
77 77. 2C.SPH 45 đề văn hay – Vũ Thành Tân NXB Tư HN 2014 4.000  
78 78. 2C.SPH An toàn giao thong lớp 2 – Vũ Dương Thụy Giáo Dục HN 2014 5.000  
79 79. 2C.SPH Thực hành MT 2 – Nguyễn Quốc Toán Giáo Dục HN 2014 6.800  
80 80. 2C.SPH Ánh sáng pha lê – Huyền Thoại Cà Mau Cà Mau 2014 6.800  
81 81. 2C.SPH THế giới trong ta –Nhiều tác giả NXB Đồng Nai Đà Nẵng 2014 9.000  
82 82. 2C.SPH Toán tuổi thơ – Ngô Trần ÁI NXB Kim Đồng Đà Nẵng 2014 25.000  
83 83. 2C.SPH GD tiểu hoc – Nhiều tác giả NXB Kim Đồng Đà Nẵng 2014 26.000  
84 84. 2C.SPH GD tiểu hoc – Nhiều tác giả NXB Mĩ Thuật Đà Nẵng 2014 29.000  
85 85. 2C.SPH Toán Tiểu thơ 91/92 NXB Mĩ Thuật Đà Nẵng 2014 5.000  
86 86.2C.SPH Toán Tiểu thơ 96 NXB Mĩ Thuật Đà Nẵng 2014 9.000  
87 87.2C.SPH Toán Tiểu thơ 41 NXB Mĩ Thuật Đà Nẵng 2014 10.000  
88 88. 2C.SPH Toán Tiểu thơ 83 NXB trẻ Đà Nẵng 2014 5.000  
89 89. 2C.SPH Toán Tiểu thơ 84 NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2014 5.000  
90 90. 2C.SPH Toán Tiểu thơ 85 NXB HCM Đà Nẵng 2014 10.000  
91 91. 2C.SPH Toán Tiểu thơ 86 Đông Tây HN HN 2014 22.000  
92 92. 2C.SPH Giúp em học tốt tập làm văn – Lê Ngọc Khanh Đông Tây HN HN 2014 5.000  
93 93. 2C.SPH Những bài làm văn mẫu lớp 2 – Trần Thìn Đông Tây HN HN 2014 7.000  
94 94. 2C.SPH Vở BT nâng cao TV T1 – Lê Phương Liên Đông Tây HN HN 2014 5.000  
95 95. 2C.SPH Tuyển chọn 400 bài tập Toán 2 – Huỳnh Bảo Châu Đông Tây HN HN 2014 10.000  
96 96. 2C.SPH Thế giới trong ta 71+72 – Nhiều tác giả Đông Tây HN HN 2014 10.000  
97 97. 2C.SPH Truyện cổ grim – Hữu Ngọc NXB Mĩ Thuật HN 2014 5.000  
98 98. 2C.SPH Công chúa ngủ trong rừng – Khánh Phương NXB Mĩ Thuật HN 2014 4.000  
99 99. 2C.SPH Mùi trộm giống tro người – Kim Khánh NXB Mĩ Thuật HN 2014 8.000  
100 100. 2C.SPH Sửu làm cỏ chuộc tội – Kim Khánh NXB Mĩ Thuật NXB Đông Tây 2014 5.000  
101 101.2C.SPH Ba chú mèo con  Thu Thủy NXB Mĩ Thuật HN 2014 6.800  
102 102. 2C.SPH Cô mặt trời đi gẶT – Chu Huy NXB Mĩ Thuật HN 2014 7.000  
103 103. 2C.SPH Ống xe phun nước – Chu Huy NXB Mĩ Thuật HN 2014 8.000  
104 104. 2C.SPH Sự tích cây nêu ngày tết – Chu Huy NXB Mĩ Thuật HN 2014 20.000  
105 105. 2C.SPH Truyện cổ tích VN hay nhất – Ngọc Hà NXB Mĩ Thuật HN 2014 16.000  
106 106. 2C.SPH 35 đề ôn và phương thức Toán lớp 2 – Nguyễn Áng Kim Đồng HN 2014 10.500  
107 107. 2C.SPH 101 truyện mẹ kể bé nghe – Ngô Tiên Chiêm Kim Đồng HN 2014 18.000  
108 108. 2C.SPH Cô gái trồng khoai – Phan Mi Kim Đồng HN 2014 10.000  
109 109. 2C.SPH Nàng bạch tuyết – Nguyễn Phan Hách Kim Đồng HN 2014 5.000  
110 110. 2C.SPH Cô bé lọ lem – Nhiều tác giả Cà Mau HN 2014 8.000  
111 111. 2C.SPH Ngưu lang chúc mỹ – Phan Mi Phương Đông HN 2014 8.000  
112 112. 2C.SPH Đôi giầy thần – Phan Mi Thông Tin HN 2014 5.000  
113 113. 2C.SPH Chú mèo đihia – Khánh Phương Thanh Hòa HN 2014 10.000  
114 114. 2C.SPH Động vật vùng savan – Nhiều tác giả Đông Á HN 2014 8.000  
115 115. 2C.SPH Cô bé bán diêm – Nhiều tác giả Thông Tin HN 2014 8.000  
116 116. 2C.SPH Con mèo sợ chuột – Nhiều tác giả Đà Nẵng HN 2014 16.000  
117 117. 2C.SPH Con chó tham lam – Pham Mi Thông tin HN 2014 10.000  
118 118. 2C.SPH 4 anh tài – Nhiều tác giả Đà Nẵng HN 2014 5.000  
119 119. 2C.SPH 4 anh tai – Nhiều tác giả VHTT HN 2014 5.000  
120 120. 2C.SPH Cô bé bán diêm – Văn học Đà Nẵng HN 2014 5.000  
121 121. 2C.SPH Sơn tinh thủ tinh – Mỹ Thuật Phương Đông TPHCM 2014 7.000  
122 122. 2C.SPH Thân con khỉ anh lợi – Kim Khanh Phương Đông TPHCM 2014 4.000  
123 123. 2C.SPH Con chó tham ăn – Thu Thủy Phương Đông TPHCM 2014 8.000  
124 124. 2C.SPH Mượn ông cái kính – Bình an Kim Đồng TPHCM 2014 15.000  
125 125. 2C.SPH Con mèo sợ chuột – Bích Hằng Trẻ HN 2014 15.000  
126 126. 2C.SPH Trạng Quỳnh – Kim Khanh Trẻ HN 2014 8.000  
127 127. 2C.SPH B avuwowng quốc – Hiền Mai Chi Dân trí HN 2014 9.500  
128 128. 2C.SPH Đrrôemon – Nước ngoài Lao động HN 2015 5.000  
129 129. 2C.SPH Truyện kể về các loài cây – Nhiều tác giả Lao động HN 2015 38.000  
130 130. 2C.SPH Gánh hát xui xẻo – Lê Linh Sài Gòn HN 2015 6.000  
131 131. 2C.SPH Thạch Sanh – Nhiều tác giả Mỹ Thuật HN 2015 16.000  
132 132.2C.SPH Hạ gục thầy đồ – Nhiều tác giả Thông Tin HN 2015 5.000  
133 133. 2C.SPH Thám tử lừng danh cô nan – Goyama góho Trẻ HN 2015 4.200  
134 134. 2C.SPH Núi ấm tình người – Nguyễn Long Kim Đồng HN 2015 16.000  
135 135. 2C.SPH Lửa Trắng – Võ Hà Sa Hội Nhà văn HN 2015 20.000  
136 136. 2C.SPH Cô mặt trời đi gặt – Chu Huy Lao động HN 2015 40.000  
137 137. 2C.SPH Đôremon truyện dài – Nhật Bản GDVN HN 2015 6.800  
138 138. 2C.SPH Nàng bạch tuyết và bay chú lùn – Phạm Trường Tam Đồng Nai HN 2015 10.000  
139 139. 2C.SPH Sự tivhs ăn khế trả vàng – Kì Duyên Đồng Nai HN 2015 22.000  
140 140. 2C.SPH Alibaba và 40 tên cướp – Kim Oánh Đồng Nai HN 2015 25.000  
141 141. 2C.SPH 556 câu đố rèn luyện thông minh – Gia Mạnh Mỹ Thuật HN 2015 25.000  
142 142. 2C.SPH Hoàng tử út và nàng út ống tre – Phạm Trường Tam Thời Đại HN 2015 7.000  
143 143. 2C.SPH Sự tích con óc là cậu ông trời – Kì Duyên Đồng Nai HN 2015 26.000  
144 144. 2C.SPH Sự tích cây nêu ngày tết – Kì Duyên Đồng Nai HN 2015 15.000  
145 145. 2C.SPH Chàng ngốc được kiện – Nguyễn Hồng Liên Đồng Nai HN 2015 24.000  
146 146. 2C.SPH Tích Chu – Nguyễn Hồng Liên Mĩ Thuật HN 2015 25.000  
147 147. 2C.SPH Đôremon – Nhật Bản Mĩ Thuật HN 2015 25.000  
148 148. 2C.SPH Doremon – Fujiko fujio Kim Đồng HN 2015 30.000  
149 149. 2C.SPH Thìn mượn sừng của gà – Kim Khánh Đồng Nai HN 2015 30.000  
150 150. 2C.SPH Ngõ thiên mã mất cánh – Kim Khánh Đồng Nai HN 2015 10.000  
151 151. 2C.SPH Ô long viện – Au, yoo, Hsing Kim Đồng HN 2015 10.000  
152 152. 2C.SPH Doremon – Fujiko fujio Kim Đồng HN 2015 15.000  
153 153. 2C.SPH 10 vạn câu hỏi vì sao – Nguyễn Minh Châu Văn Hóa HN 2015 15.000  
154 154. 2C.SPH Tài hoa trẻ – Ngọc Phượng Thông tin HN 2015 10.000  
155 155. 2C.SPH Truyện Cổ Tích VN – Ngọc Hà Văn hóa HN 2015 10.000  
156 156. 2C.SPH Quần hùng hiệp nghĩa Tập 6 – Cổ Long Phương Đông HN 2015 10.000  
157 157. 2C.SPH Quần hùng hiệp nghĩa Tập 2 – Cổ Long Phương Đông HN 2015 19.000  
158 158.2C.SPH Slamdak 15 – Phù Long Kim Đồng HN 2015 13.000  
159 159. 2C.SPH Thần đồng đất việt – Phan Thi Kim Đồng HN 2015 25.000  
160 160. 2C.SPH Gia tộc rồng – Narikusahawa Kim Đồng HN 2015 49.000  
161 161. 2C.SPH Slamdak 6 – Phù Long Kim Đồng HN 2015 61.000  
162 162. 2C.SPH Chinh phục vũ trụ 1 – Duy Ngọc Kim Đồng HN 2015 63.000  
163 163. 2C.SPH Hoa hồng xứ núi – Lê Hồng Đà Nẵng HN 2015 13.500  
164 164. 2C.SPH Thám thử lừng danh CoNan 80 –  Gosho Aoyama Kim Đồng HN 2015 8.000  
165 165. 2C.SPH Doremon tập 16 – Fujiko fujio Kim Đồng HN 2015 4.000  
166 166. 2C.SPH Thế giới những điều kỳ thú – Luy Ly Trẻ HN 2015 8.000  
167 167. 2C.SPH Từ vựng Tiếng Anh – Nhiều tác giả ĐH Sư phạm HN 2015 12.000  
168 168. 2C.SPH Thám thử lừng danh CoNan 46 –  Gosho Aoyama Kim Đồng HN 2015 5.000  
169 169. 2C.SPH Kun – Kim Khánh Kim Đồng HN 2015 10.000  
170 170. 2C.SPH Chinh phục vũ trụ 3 -Duy Ngọc Kim Đồng HN 2015 9.000  
171 171. 2C.SPH Cừu vui vẻ và xói sám – Quang Vinh Kim Đồng HN 2015 8.000  
172 172. 2C.SPH Doremon tập 16 – Fujiko fujio Kim Đồng HN 2015 15.000  
173 173. 2C.SPH Kỳ thủ cờ vây – Quang Vinh Kim Đồng HN 2015 25.000  
174 174. 2C.SPH Doremon tập 21 – Fujiko fujio Kim Đồng HN 2015 15.000  
175 175. 2C.SPH Conan 32 – Gosho Aoyama Kim Đồng HN 2015 6.000  
176 176. 2C.SPH Người đẹp và quái vật – Tuấn Việt Mỹ thuật HN 2015 10.000  
177 177. 2C.SPH Lơn con  lễ phép – Định Vị Văn hóa HN 2015 10.000  
178 178.2C.SPH Dr-Slump 6 – Thế Bỉnh Hải Phòng HN 2015 9.500  
179 179.2C.SPH Bàn tay thần sầu – Hoa Liên Trẻ Hn 2015 10.000  
180 180.2C.SPH Conan 4- Gosho Aoyama Kim Đồng TPHCM 2015 5.000  
181 181.2C.SPH Chinh phục vũ trụ – Huy Thắng Kim Đồng TPHCM 2015 6.000  
182 182.2C.SPH Doremon – Fujiko fujio Lao động HN 2015 4.200  
183 183.2C.SPH Dr-Slump 8 – Thế Bỉnh Kim Đồng TPHCM 2015 5.000  
184 184.2C.SPH Chinh phục vũ trụ – Huy Thắng Kim Đồng TPHCM 2015 8.000  
185 185.2C.SPH Nàng tien cá – Lê Minh Phương Hà Nội HN 2015 8.000  
186 186.2C.SPH Aladanh và cây đèn thần – Trần Quý Tuấn Việt Giáo dục HN 2015 8.000  
187 187.2C.SPH Cô bé quàng khan đỏ – Hoàng Khắc Huyên Mỹ Thuật HN 2015 8.000  
188 188.2C.SPH Văn tuổi thơ – nhiều tác giả Hội Nhà văn HN 2015 8.000  
189 189.2C.SPH Zetman – Huy Tiến Kim Đồng HN 2015 12.000  
190 190.2C.SPH Shin – Cậu bé bút chì – Phạm Quang Vinh Kim Đồng HN 2015 16.000  
191 191.2C.SPH Thủy thần gặp họa – Thanh Nhàn Mỹ thuật HN 2015 5.000  
192 192.2C.SPH Công chúa tóc vàng – Bùi Thị Hương Đà Nẵng HN 2015 11.000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT Tên sách Tác giả Nhà XB Giá bìa Sổ đăng kí 1 Niu tơn Phạm Quang Vinh XBKĐ 5.000 001/5/SPH 2 Thám tử lừng danh Phạm Quang Vinh XBKĐ 8.000 002/5/SPH 3 Tài năng thiếu nữ Đặng Thu Nguyệt XBKĐ 18.000 003/5/SPH 4 Truyện tranh Phạm...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3C, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 102/3C-SPH 10 chuyên đề văn – T.Việt 3 ĐHQGHN HCM 2013 49.000   2 105/3C-SPH Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn – t.việt 3...Chi tiết