Tủ sách phụ huynh, Lớp 3A, Trường Tiểu học Thụy Thanh, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 01.3A.SPH Sự tích núi ngũ hành – Hoàng Khắc Nguyên NXB Mĩ Thuật HN 2013 6.000
2. 02.3A.SPH Sự tich ông Ba Mươi – Quang Huy NXB Mĩ Thuật HN 2013 6.000
 3 03.3A.SPH Con Hải Ly – Quảng Lợi NXB Văn học HN 2013 6000
 4 04.3A.SPH Truyện đọc lớp 3 – Trần Mạnh Hưởng NXB Giáo dục HN 2013 6.000
 5 05.3A.SPH Chuyên đề sức khỏe NXB Thời đại HN 2013 6.000
 6 06.3A.SPH Chuyên đề sức khỏe NXB Thời đại HN 2013 6.000
 7 07.3A.SPH An ninh xã hội NXB Thời đại HN 2013 7.500
 8 08.3A.SPH Nguyệt san Thái Bình NXB Thời đại HN 2013 7.000
 9 09.3A.SPH Toán nâng cao lớp 3 GDVN HN 2013 17.000
10 10.3A.SPH Tiếng Việt nâng cao lớp 2 – Trần Đức Niềm GDVN HN 2013 20.000
11 11.3A.SPH Gia tộc rồng Kim Đồng HN 2013 11.500
12 12.3A.SPH Chuyện Tào Tháo 14 Đồng Nai HN 2013 5.000
13 13.3A.SPH Chuyện Tào Tháo 7 Đồng Nai HN 2013 5.000
14 14.3A.SPH Trò chơi cho trẻ- Viện khoa học Hà Nội HN 2013 5.000
15 15.3A.SPH Bông hồng dễ thương – Cẩm Tiên Đồng Nai HN 2013 5.000
16 16.3A.SPH Trung Hoa anh hung – Minh Lợi Giáo Dục HN 2014 6.000
17 17.3A.SPH Mái trường thân yêu 6 Đồng Nai HN 2014 5.000
18 18.3A.SPH Dế mèn phiêu lưu kí –  Tô Hoài Văn học HN 2014 14.000
19 19.3A.SPH Vũ khúc thiên nga Kim Đồng HN 2014 5.000
20 20.3A.SPH Giấc mơ hồng 15 Văn hóa thông tin HN 2014 5.000
21 21.3A.SPH Khung trời tuổi thơ Văn hóa thông tin HN 2014 12.000
22 22.3A.SPH Lời thần rùa Lao động HN 2014 12.000
23 23.3A.SPH Chú bé người gỗ Mĩ thuật HN 2014 12.000
24 24.3A.SPH Những câu chuyện cổ: Cáo NXB Văn học HN 2014    6.000
25 25.3A.SPH Những câu chuyện cô: Chú mèo… NXB Văn học HN 2014    6.000
26 26.3A.SPH Số không tinh nghịch NXB Kim Đồng HN 2014    6.000
27 27.3A.SPH Chàng chăn cừu và cây sáo Báo Nhi Đồng HN 2014    6.000
28 28.3A.SPH Hỏi đáp cho lứa tuổi nhi đồng – Phạm Văn Thiếu Báo Nhi Đồng HN 2014    6.000
29 29.3A.SPH Bồi dưỡng toán Tiều học 3 – Lê Hải Châu Báo Nhi Đồng HN 2014    6.000
30 30.3A.SPH Bánh chưng- Bánh giầy NXB GD HN 2014 2.000
31 31.3A.SPH Truyện cổ NXB GDVN HN 2014 46.000
32 32.3A.SPH Huyền thoại Hy Lạp NXB LĐ HN 2014 54.000
33 33.3A.SPH Tuyệt thế vô song 8 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2014 6.000
34 34.3A.SPH Tuyệt thế vô song 49 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2014 6.000
35 35.3A.SPH Tuyệt thế vô song 30 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2014 6.000
36 36.3A.SPH Tuyệt thế vô song 46 – Hà Chí Văn N Phương Đông HN 2014 6.000
37 37.3A.SPH Tuyệt thế vô song 26 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2014 6.000
38 38.3A.SPH Tuyệt thế vô song 43 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2014 6.000
39 39.3A.SPH Tuyệt thế vô song 37 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2014    6.000
40 40.3A.SPH Tuyệt thế vô song 21 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2013    6.000
41 41.3A.SPH Tuyệt thế vô song 25 – Hà Chí Văn NXB Mĩ Thuật HN 2013    6.000
42 42.3A.SPH Tuyệt thế vô song 33 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2013    6.000
43 43.3A.SPH Tuyệt thế vô song 44 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2013    6.000
44 44.3A.SPH Tuyệt thế vô song 13 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2013 6.000
45 45.3A.SPH Tuyệt thế vô song 11 – Hà Chí Văn Phương Đông HN 2013 6.000
46 46.3A.SPH Song Hùng kì hiệp 64 Phương Đông HN 2013 6.000
47 47.3A.SPH Song Hùng kì hiệp 64 Phương Đông HN 2013 6.000
48 48.3A.SPH Song Hùng kì hiệp 64 Phương Đông HN 2013 6.000
49 49.3A.SPH Song Hùng kì hiệp 64 Phương Đông HN 2013 6.000
50 50.3A.SPH Song Hùng kì hiệp 64 Phương Đông HN 2013 6.000
51 51.3A.SPH Song Hùng kì hiệp 64 Phương Đông HN 2013 6.000
52 52.3A.SPH Quần hung nghĩa hiệp 2 Phương Đông HN 2013 6.000
53 53.3A.SPH Quần hung nghĩa hiệp 13 Phương Đông HN 2013 6.000
54 54.3A.SPH Quần hung nghĩa hiệp 5 Phương Đông HN 2013 6.000
55 55.3A.SPH Quần hung nghĩa hiệp 2 1 Phương Đông HN 2013 6.000
56 56.3A.SPH Quần hung nghĩa hiệp 2 2 Phương Đông HN 2013 6.000
57 57.3A.SPH Quần hung nghĩa hiệp 19 Phương Đông HN 2013 6.000
58 58.3A.SPH Quần hung nghĩa hiệp 22 Phương Đông HN 2013 6.000
59 59.3A.SPH Hiệp khách hành 1– Kim Dung NXB Cà Mau HN 2013 6.000
60 60.3A.SPH Hiệp khách hành 5 – Kim Dung NXB Cà Mau HN 2013 6.000
61 61.A.SPH Hiệp khách hành 7– Kim Dung NXB Cà Mau HN 2013 6.000
62 62.3A.SPH Giấc mơ hồng 18 Đông Tây HN HN 2013 5000
63 63.3A.SPH Lục Tiểu Phụng 2 Đông Tây HN HN 2013 6.500
64 64.3A.SPH Vua trò chơi Đông Tây HN HN 2013 5.500
65 65.3A.SPH Trung hoa anh hùng 7- Mã Vinh Thành Đông Tây HN HN 2013 6.000
66 66.3A.SPH Thanh kiếm biến hình 14 Đông Tây HN HN 2013 5.000
67 67.3A.SPH Thanh kiếm biến hình 6 Đông Tây HN HN 2013 5.000
68 68.3A.SPH Doremon 11 Kim Đồng HN 2013 16.000
69 69.3A.SPH Túy Quyền 44 – Triệu Nhũ Đức Đông Tây HN HN 2013 6.000
70 70.3A.SPH Thám tử Kindaighi 18 Đông Tây HN HN 2013 5.000
71 71.3A.SPH Thám tử lừng danh Conan 33 Đông Tây HN HN 2013 16.000
72 72.3A.SPH Thám tử lừng danh Conan 62 Đông Tây HN HN 2013 16.800
73 73.3A.SPH Long hổ môn 23 – Hoàng Ngọc Lang Đông Tây HN HN 2013 6.000
74 74.3A.SPH Long hổ môn 26 – Hoàng Ngọc Lang Đông Tây HN HN 2013 6.000
75 75.3A.SPH Anh chàng nhút nhát Đông Tây HN HN 2013 5.000
76 76.3A.SPH Nữ thần hộ mệnh Đông Tây HN HN 2013 5000
77 77.3A.SPH Dr. Slump Đông Tây HN HN 2013 8.000
78 78.3A.SPH Hoa học trò 749 NXB Hải Phòng HN 2013 3.000
79 79.3A.SPH Hoa học trò 794 NXB Hải Phòng HN 2013 3.000
80 80.3A.SPH Hoa học trò 893 NXB Hải Phòng HN 2013 3.000
81 81.3A.SPH Hoa học trò 741 NXB Hải Phòng HN 2013 3.000
82 82.3A.SPH Hoa học trò 44 NXB Hải Phòng HN 2013 3.000
83 83.3A.SPH Hoa học trò 38 NXB Hải Phòng HN 2013 3.000
84 84.3A.SPH Hoa học trò 39 NXB Hải Phòng HN 2013 3.000
85 85.3A.SPH Hoa học trò 52 NXB Hải Phòng HN 2013 3.000
86 86.3A.SPH Thế giới động vật có gì lạ – Gia Khánh NXB Mỹ Thuật HN 2013 32.000
87 87.3A.SPH Lạc Long Quân và Âu Cơ – Phạm Ngọc Tuấn NXB Mỹ Thuật HN 2013 8.000
88 88.3A.SPH Sự tích cây nêu ngày tết NXB Mỹ Thuật HN 2013 7.500
89 89.3A.SPH Bộ quần áo mới của hoàng đế NXB Mỹ Thuật HN 2013 7.000
90 90.3A.SPH Trí khôn NXB Mỹ Thuật HN 2013 5.500
91 91.3A.SPH Truyện cười dân gian Việt Nam NXB GD HN 2013 11.000
92 92.3A.SPH Giai thoại về Trạng Quỳnh NXB ĐH SP HN 2013 22.000
93 93.3A.SPH Chúng em tìm hiểu kiến thức khoa học Thanh Niên HN 2013 20.000
94 94.3A.SPH Truyện cười khoác lác Báo Tuổi Trẻ HN 2013 32.000
95 95.3A.SPH Hỏi đáp nhanh trí – Đức Trí NXB Phương Đông HN 2013 14.000
96 96.3A.SPH 100 truyện cho bé – Thanh Huyền NXB Kim Đồng HN 2013 33.000
97 97.3A.SPH 101 truyện mẹ kể con nghe – Nguyễn Thùy Linh Văn Học HN 2013 42000
98 98.3A.SPH Đồng dao hát ru – Lê Van Hùng NXB Phương Đông HN 2013 35000
99 99.3A.SPH Câu đố Việt Nam NXB Kim Đồng HN 2013 22000
100 100.3A.SPH Kho tang truyện tiếu lâm Việt Nam – Nguyễn Cừ NXB Đồng Nai HN 2013 42.000
101 101.3A.SPH 100 truyện cổ tích Việt Nam hay nhất – Nguyễn Cừ NXB Mỹ Thuật HN 2013 50.000
102 102.3A.SPH Truyện cười Việt Nam hiện đại – Nguyễn Cừ NXB Mỹ Thuật HN 2013 42.000
103 103.3A.SPH Truyện ngụ ngôn thế giới VH – Thông Tin HN 2013 45.000
104 104.3A.SPH 10 vạn câu hỏi vì sao NXB Mỹ Thuật HN 2013 30.000
105 105.3A.SPH Dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe – Ngô ánh Hồng NXB Mỹ Thuật HN 2013 40.000
106 106.3A.SPH Phát triển tư duy học toán 3 NXB Mỹ Thuật HN 2013 32.000
107 107.3A.SPH Rèn kĩ năng Tiếng Việt NXB Mỹ Thuật HN 2013 16.500
108 108.3A.SPH 60 đề kiểm tra toán – Võ Thị Hoài Tâm NXB TPHCM HN 2013 30.000
109 109.3A.SPH 60 đề kiểm tra tiếng Việt – Võ Thị Hoài Tâm NXB TPHCM HN 2013 31.000
110 110.3A.SPH SLamdunk 12 Thời đại HN 2013 5.000
111 111.3A.SPH Doremon – Giang Hồng Kim Đồng HN 2013 16.000
112 112.3A.SPH SLamdunk 33 Đồng Nai HN 2013 5.000
113 113.3A.SPH SLamdunk 5 Thomas Nguyên HN 2013 5.000
114 114.3A.SPH Conan – Nguyễn Hương Giang Đồng Nai HN 2013 16.000
115 115.3A.SPH Vô Thiên đồng tử – Thái Hồng Chung Thời đại HN 2013 8.000
116 116.3A.SPH Chinh phục vũ trụ 2 Đồng Nai HN 2013 7.500
117 117.3A.SPH Chinh phục vũ trụ 2 Hồng Đức HN 2013 7.500
118 118.3A.SPH Báu vật Mỹ Thuật HN 2013 75.00
119 119.3A.SPH Sự tích con dã tràng Mỹ Thuật HN 2013 8.000
120 120.3A.SPH Thần Hổ – Phan Mi Mỹ Thuật HN 2013 5.000
121 121.3A.SPH Cây ớt dung cảm Mỹ Thuật HN 2013 8.500
122 122.3A.SPH Sơn tinh, thủy tinh Mỹ Thuật HN 2013 8.000
123 123.3A.SPH Tấm Cám VH Thông Tin HN 2013 8.000
124 124.3A.SPH Cô mướp và bác vạn tuế LĐ XH HN 2013 8.000
125 125.3A.SPH Nàng công chúa ếch Thăng Long HN 2013 15.000
126 126.3A.SPH Sự tích bánh chưng bánh giày Dân trí HN 2013 8.000
127 127.3A.SPH Tích chu NXB Trẻ HN 2013 7.000
128 128.3A.SPH Tấm Cám Dân trí HN 2013 8.000
129 129.3A.SPH Sinh tố dih dưỡng – Ánh Hồng NXB Văn Hóa HN 2013 32000
130 130.3A.SPH SLamdunk 7 NXB Đà Nẵng HN 2013 5000
131 131.3A.SPH SLamdunk 1 NXB TPHCM HN 2013 5.000
132 132.3A.SPH Cô chủ nhỏ bé – Quế Nam NXB Mĩ Thuật HN 2013 5.000
133 133.3A.SPH Tấm lòng Vàng – Ngọc Tiên VH – Thông tin HN 2013 5.000
134 134.3A.SPH Nàng tiên cá NXB Văn học HN 2013 10.000
135 135.3A.SPH Tài tiên tri NXB Văn học HN 2013 5000
136 136.3A.SPH Cô bé Quỳnh Thanh 14 NXB Văn học HN 2013 5000
137 137.3A.SPH Bác gấu đen và 2 chú thỏ NXB Hồng Đức HN 2013 8000
138 138.3A.SPH Giấc mơ đọc đáo NXB trẻ HN 2013 4.500
139 139.3A.SPH Alibaba và 40 tên cướp NXB Kim Đồng HN 2013 8.000
140 140.3A.SPH Cô bé quỳnh Thanh 5 NXB Đà Nẵng HN 2013 5.000
141 141.3A.SPH Dấu ấn Thiên Tử NXB VHTT HN 2013 4000
142 142.3A.SPH Hỏi đáp nhanh trí – Đúc Trí NXB Mĩ Thuật HN 2013 14.000
143 143.3A.SPH Thiếu nữ tóc dài NXB Dân Trí HN 2013 8000
144 144.3A.SPH Ôm cây đợi thỏ NXB Mĩ Thuật HN 2013 7.000
145 145.3A.SPH Hoa học trò số 863 NXB trẻ HN 2013 4.500
146 146.3A.SPH Hoa học trò số 859 NXB Đồng Nai HN 2013 4.500
147 147.3A.SPH Hoa học trò số 889 NXB Mĩ Thuật HN 2013 4.500
148 148.3A.SPH Hoa học trò số 910 NXB VHNT HN 2013 4.500
149 149.3A.SPH Hiệp sĩ lợn NXB Mĩ Thuật HN 2013 3.000
150 150.3A.SPH Sự tích trầu cau NXB Mĩ Thuật HN 2013 2.000
151 151.3A.SPH Sổ tay nông dược NXB Mĩ Thuật HN 2013 0
152 152.3A.SPH Các bài toán vui NXB Kim Đồng HN 2013 16.500
153 153.3A.SPH 100 bài thơ về sức khỏe NXB Văn học HN 2013 0
154 154.3A.SPH Nhật kí của Himawari NXB Mĩ Thuật HN 2013 0
155 155.3A.SPH Giải vở bài tập toán 3 – tập 2 Thanh Niên HN 2013 17.000
156 156.3A.SPH Ôn luyện toán 3 NXB Văn học HN 2013 21.000
157 157.3A.SPH Người đẹp và quái vật NXB Mĩ Thuật HN 2013 8.000
158

 

158.3A.SPH Người đẹp ngủ trong rừng NXB Mĩ Thuật HN 2013 4000
159 159.3A.SPH Tiểu thư lộ nguyệt Thanh Niên HN 2013 5000
160 160.3A.SPH Nàng bach tuyết và bảy chú lùn NXB Mĩ Thuật HN 2013 10.000
161 161.3A.SPH Vương Quốc Chuột NXB Văn học HN 2013 2000
162 162.3A.SPH Nụ hôn hoàng tử NXB Văn học HN 2013 14000
163 163.3A.SPH Những sự cố NXB Kim Đồng HN 2013 5000
164 164.3A.SPH Gieo niềm tin cuộc sống NXB Văn học HN 2013 24000
165 165.3A.SPH Sam Sam đến đây ăn nào – Cố mạn NXB Mĩ Thuật HN 2013 90000
166 166.3A.SPH Sự tích quả dưa hấu – Nguyễn Hồng Liên NXB Văn học HN 2013 30000
167 167.3A.SPH Những việc học sinh tiểu học phải làm – Thommas Nguyễn NXB Mĩ Thuật HN 2013 45000
168 168.3A.SPH Những thói quen học sinh tiểu học phải rèn – Thommas Nguyễn NXB Mĩ Thuật HN 2013 45000
169 169.3A.SPH Sự tích ăn khe trả vàng- Kỳ Duyên NXB Mĩ Thuật HN 2013 25000
170 170.3A.SPH Sự tích con cóc là cậu ôn trời – Kỳ Duyên NXB Văn học HN 2013 25000
171 171.3A.SPH 101 truyện cổ tích Việt Nam – Đỗ Văn NXB Kim Đồng HN 2013 26000
172 172.3A.SPH Làm ác gặp ác – Thiện quang NXB Văn học HN 2013 25000
173 173.3A.SPH Con rồng cháu tiên – Phạm Trường Tam NXB Kim Đồng HN 2013 24000
174 174.3A.SPH Hoàng tử và nàng út ống tre– Phạm Trường Tam NXB Văn học HN 2013 24000
175 175.3A.SPH Ca dao Việt Nam – Nguyễn Thu Giang NXB Kim Đồng HN 2013 33000
176 176.3A.SPH Dế mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài HN 2013 25000
177 177.3A.SPH Con cá vàng NXB Kim Đồng HN 2013 10000
178 178.3A.SPH Cậu bé bánh gừng NXB Mĩ Thuật HN 2013 8.500
179 179.3A.SPH Hai anh em NXB Kim Đồng HN 2013 10000
180 180.3A.SPH Đề kiểm tra Tiếng anh NXB Kim Đồng HN 2013 28000
181 181.3A.SPH Cùng con rèn thói quen tốt NXB Mĩ Thuật HN 2013 19000
182 182.3A.SPH Những tấm gương hiếu thảo ngày nay NXB Kim Đồng HN 2013 47000
183 183.3A.SPH Vươn lên – Giang Văn Toàn NXB Văn học HN 2013 65000
184 184.3A.SPH Tự lập – Nguyễn Khắc Khoải NXB Kim Đồng HN 2013 68000
185 185.3A.SPH 199 bài và đoạn văn hay lớp 3 NXB Kim Đồng HN 2013 34000
186 186.3A.SPH Hoàng tử thiên cung NXB Kim Đồng HN 2013 5000
187 187.3A.SPH Con chó bốn mắt NXB Văn học HN 2013 4000
188 188.3A.SPH Hãy lắng nghe NXB Kim Đồng HN 2013 0
189 189.3A.SPH Thế giới ngôi sao NXB Mĩ Thuật HN 2013 5000
190 190.3A.SPH Chú nhóc từ trên trời NXB Kim Đồng HN 2013 5000
191 191.3A.SPH Vương quốc vui vẻ NXB Văn học HN 2013 0
192 192.3A.SPH Thần đồng đất việt NXB Kim Đồng HN 2013 10000
193 193.3A.SPH Nàng công chúa tai lừa NXB Mĩ Thuật HN 2013 5000
194 194.3A.SPH Công chúa ngủ trong rừng NXB Kim Đồng HN 2013 18000
195 195.3A.SPH Nhà vua có đôi tai lừa NXB Văn học HN 2013 6.500
196 196.3A.SPH Tài hoa trẻ NXB Kim Đồng HN 2013 0
197 197.3A.SPH Ngôi nhà yêu thương NXB Mĩ Thuật HN 2013 5000
198 198.3A.SPH Thần đồng đất Việt NXB Văn học HN 2013 5000
199 199.3A.SPH Cánh hoa kì diệu NXB Văn học HN 2013 0
200 200.3A.SPH Đôi giày thần NXB Kim Đồng HN 2013 5000
201 201.3A.SPH Người máy vệ sĩ NXB Văn học HN 2013 5000
202 202.3A.SPH Tôm chú bé ngón tay NXB Kim Đồng HN 2013 5000
203 203.3A.SPH Tiếng Việt nâng cao NXB Văn học HN 2013 14000
204 204.3A.SPH Tôm bụng phệ NXB Mĩ Thuật HN 2013 15000
205 205.3A.SPH Vương quốc vui vẻ NXB Kim Đồng HN 2013 0
206 206.3A.SPH Doremon NXB Kim Đồng HN 2013 16000
207 207.3A.SPH Shin- cậu bé bút chì NXB Mĩ Thuật HN 2013 16000
208 208.3A.SPH Cảm thụ văn học NXB Kim Đồng HN 2013 35000
209 209.3A.SPH Trạng quỳnh NXB Văn học HN 2013 6000
210 210.3A.SPH Thần đồng đất Việt NXB Văn học HN 2013 10000
211 211.3A.SPH Thơ ( quê hương) NXB Kim Đồng HN 2013 0
212 212.3A.SPH Những đề toán hay của toán tuổi thơ NXB Mĩ Thuật HN 2013 12000
213 213.3A.SPH Buổi dạ tiệc hoàng cung NXB Kim Đồng HN 2013 12000
214 214.3A.SPH Cây táo thần NXB Kim Đồng HN 2013 9000
215 215.3A.SPH Chuột nhắt đi khám bệnh NXB Mĩ Thuật HN 2013 5000
216 216.3A.SPH Sự tích bánh trưng, bánh dày NXB Kim Đồng HN 2013 8000
217 217.3A.SPH Cóc kiện trời. NXB Mĩ Thuật HN 2013 8000

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, nhóm lớp 25-36A,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 187-2014/CXB/70-09/VHTT Gấu con tìm bạn Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ   2 187-2014/CXB/70-09/VHTT Bài học đầu tiên Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT Tên sách Tác giả Nhà XB Giá bìa Sổ đăng kí 1 Niu tơn Phạm Quang Vinh XBKĐ 5.000 001/5/SPH 2 Thám tử lừng danh Phạm Quang Vinh XBKĐ 8.000 002/5/SPH 3 Tài năng thiếu nữ Đặng Thu Nguyệt XBKĐ 18.000 003/5/SPH 4 Truyện tranh Phạm...Chi tiết