các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH         Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01.5B.SPH Toán nâng cao lớp 5 t1 – Vũ Dương Thụy Giáo dục HN 2014 14.500   2 02. 5B.SPH Toán nâng cao...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH         STT SỐ ĐĂNG KÝ TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH XUẤT BẢN  GIÁ TIỀN  GHI CHÚ NHÀ XUẤT BẢN NƠI NĂM 217       1 /1B-SPH Mai Chi Sọ dừa Mĩ thuật Hà Nội 2011       10,000 218       2 /1B-SPH Mai Chi Sọ dừa Mĩ...Chi tiết