các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB GIÁ BÌA SỐ ĐĂNG KÝ 01 Lưu bình Dương Lễ: Truyện cổ tích   Hồng đức 21.000 001/1B -SPH 02 Phép trừ   Hồng đức 15.000 002/1B – SPH 03 Nhận biết thực vật   Mỹ thuật 6000 003/1B – SPH...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/5A-SPH Thám tử lừng danh NXB Kim Đồng Hà Nội 2013 16.000   2 02/5A-SPH Hoàng tử tiểu nạp NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2003...Chi tiết