các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     STT SỐ ĐĂNG KÝ  TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH XUẤT BẢN GIÁ TIỀN Ghi chú NHÀ XB NƠI NĂM 1037 1 /4B-SPH Đặng Ngọc Dấu hỏi biến hóa (Phát minh) Dân trí Hà Nội 2011       10,000 1038 2 /4B-SPH Đặng Ngọc Dấu hỏi biến hóa...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5 Tuổi A,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. Lớp 5 tuổi A Nguyễn Thị Hòa- Tấm Cám Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8000 x 2   2. Lớp 5 tuổi A Lê Minh Phương...Chi tiết