các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01,02/4B-SPH Câu chuyện ở ykohama Trẻ TP HCM 2004 5000   2 03/4B-SPH Bóng nắng trong mưa Đà Nẵng Đà Nẵng 2004 9000   3 04/4B-SPH...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 1292PH Bài tập tiếng Anh 4 DHSP Hà Nội 2010 26.000   2 1274PH Bài tập trắc nghiệm tiếng Việt 4 DHSP Hà Nội...Chi tiết