các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3C, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/3C-SPH Mời bạn đến chơi nhà Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.600   2 02/ 3C SPH Cây táo thần Mỹ thuật Hà Nội 2014...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       STT Số đăng kí Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú     Nhà XB Nơi XB   Năm XB   1   Trí khôn của ta đây XBT   2009 8.000   2   Công và Quạ Đồng nai  ...Chi tiết