các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01,02/4B-SPH Câu chuyện ở ykohama Trẻ TP HCM 2004 5000   2 03/4B-SPH Bóng nắng trong mưa Đà Nẵng Đà Nẵng 2004 9000   3 04/4B-SPH...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01.2A.SPH Giáo dục và thời đại BGD – ĐĐ HN 2014 7900   2. 02.2A.SPH Văn học và tuổi trẻ. BGD – ĐĐ HN...Chi tiết