các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3D, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       STT Số đăng kí Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi XB Năm XB 1 Nữ hoàng ai cập Phan Thi 2010 8.000 2 Đàn bò chết hụt Đà nẵng 2003 8.000 3 Đạo đức làm người trong...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT Số Đăng ký Tên sách Tác giả Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T1 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000   2 02/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T2 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa...Chi tiết