các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     STT SỐ ĐĂNG KÝ  TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH XUẤT BẢN GIÁ TIỀN Ghi chú NHÀ XB NƠI NĂM 759 1 /3B-SPH Thành Yến Từ điển tiếng việt VH-TT Hà Nội 2014       27,000 760 2 /3B-SPH Khắc Huyên Ba sợi tóc vàng của con quỷ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 1220PH Bồi dưỡng và nâng cao toán 3 ĐHSP TPHCM 2010 21.500   2 60PH Học và ôn luyện tiếng Việt lớp 3 –...Chi tiết