TÓM LƯỢC CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH SÁCH HÓA NÔNG THÔN VIỆT NAM


  1. Từ 1997-2007: nghiên cứu lý thuyết để thiết kế các loại tủ sách, thiết kế chiến lược truyền thông, vận động chính sách và gây quỹ. Tất cả các đầu việc được thực hiện bằng tài chính của cá nhân theo phương thức vừa đi làm cho PMU85, Bộ GTVT để kiếm sống và nghiên cứu lý thuyết.
  2. Từ 2007-2015:

Từ 3/2007-7/2009:  xây dựng 28 tủ sách dòng họ ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa,  Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương bằng tiền cá nhân, sách cũ xin được và một ít kinh phí do bạn bè ủng hộ. Tôi chuyển sang làm việc cho World Vision ở Hà Nội từ tháng 6/2008, vừa có tiền sinh sống, làm tủ sách vừa tìm hiểu hệ thống gây quỹ để tính đường dài cho SHNT.

Từ 9/2009-8/2011: Nghỉ việc ở World Vision vào tháng 7/2009 để dành toàn thời gian chuẩn hóa Tủ sách Dòng họ ở Thái Bình thông qua khoản hỗ trợ 400 triệu đồng dành được từ cuộc thi Sáng kiến phục vụ cộng đồng và lập ra TT Hỗ trợ tri thức & PT cộng đồng. Tôi đã khởi động Tủ sách Phụ huynh vào tháng 5/2010.

 

Từ tháng 9-10/2011 đến nay: Tháng 8/2011, hết thời hạn dự án 400 triệu, tôi làm việc cho Quỹ Toàn  cầu với mức lương gồm bảo hiểm là 18.000.000 đồng/tháng.  Dự định trích 2 triệu đồng/tháng để nhân rộng các loại tủ sách, thế nhưng khi tiếp xúc với số liệu người bị nhiễm HIV/AIDS và nghiện ma túy từ dự án, tôi đã trăn trở rất nhiều và quyết định nghỉ việc ở Quỹ toàn cầu và đưa ra mô hình gây quỹ ‘Mỗi người Việt góp 20.000 đồng/tháng vì sách cho nông thôn’. Tôi nhận mức lương 8.000.000 đồng/tháng từ  tiền kêu gọi được để dành toàn thời gian tăng tốc SHNT.  Mặc dù gặp nhiều khó khăn kinh tế cho cá nhân, nhưng từ 11/2011 đến nay, SHNT đã tạo cơ hội cho khoảng 200.000 học sinh nông thôn đọc sách như con nhà khá giả của Hà Nội và những tác động xã hội tích cực khác.

Do nguồn lực hạn chế, 8,5 năm qua, tôi phải làm các việc vừa đi xây dựng tủ sách, vừa truyền thông vận động chính sách, vừa gây quỹ, vừa đi xe máy và đi bộ Hà Nội-Sài Gòn…Từ nay, tôi sẽ tuyển thêm người để tăng tốc chương trình.

 

Nguyễn Quang Thạch

các tin khác

Hướng dẫn xây dựng Tủ sách Phụ...

Tủ sách dòng họ và Tủ sách phụ huynh thuộc Chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam