Tủ sách phụ huynh, lớp 3 Tuổi B, Trường Mầm non Thái Hưng, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/3TB-SPH Tuyến chọn GA 3-4 tuổi lĩnh vực PTTCKNXHTM ĐHGGTPHCM HCM 2008 23.000  
2 02/3TB-SPH Tuyến chọn GA 3-4 tuổi lĩnh vực PTTM GDVN HN 2013 14.500  
3 03/3TB-SPH HD tổ chức thực hiện các hoạt động GD trong Trường MN theo chủ đề ( 3-4 tuổi ) GDVN HN 2015 35.000  
4 04/3TB-SPH HD tổ chức thực hiện CTGDMN 3-4T GDVN HN 2009 31.000  
5 05/3TB-SPH Tuyền  chọn trò chơi bài hát thơ ca truyện kể câu đố GDVN HN 2015 41.000  
6 06/3TB-SPH Cây tre trăm đốt NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
7 07/3TB-SPH Anh chàng nhanh trí NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
8 08/3TB-SPH Tấm cám NXB Mỹ Thuật HN 2015 8.000  
9 09/3TB-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
10 10/3TB-SPH Cây tre trăm đốt NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
11 11/3TB-SPH Gà và vịt NXB Mỹ Thuật HN 2015 8.000  
12 12/3TB-SPH Anh chàng nhanh trí NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
13 13/3TB-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
14 01/3TB-SPH Gà và vịt NXB Mỹ Thuật HN 2015 8.000  
15 02/3TB-SPH Aladanh và cây đền thần NXBVN -HCM HCM 2014 8.000  
16 03/3TB-SPH Người bán mũ NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
17 04/3TB-SPH Tấm cám NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
18 05/3TB-SPH Nàng công chúa ngủ trong rừng NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
19 06/3TB-SPH Cóc kiện trời NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 202/1B-SPH Bồi dưỡng năng lực tự học tập 1 ĐHQGHCM Hưng Phú 2014 22.000 2 206/1B-SPH Phát triển và nâng cao toán tập 1 GDVN...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 056/5B-SPH Toán lớp 5 Giáo dục Hà Nội 2008 26000   2 057/5B-SPH Từ điển Anh Việt dành cho học sinh  Thanh Niên Hà Nội...Chi tiết