Tủ sách phụ huynh, lớp 3 Tuổi B, Trường Mầm non Thái Hưng, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/3TB-SPH Tuyến chọn GA 3-4 tuổi lĩnh vực PTTCKNXHTM ĐHGGTPHCM HCM 2008 23.000  
2 02/3TB-SPH Tuyến chọn GA 3-4 tuổi lĩnh vực PTTM GDVN HN 2013 14.500  
3 03/3TB-SPH HD tổ chức thực hiện các hoạt động GD trong Trường MN theo chủ đề ( 3-4 tuổi ) GDVN HN 2015 35.000  
4 04/3TB-SPH HD tổ chức thực hiện CTGDMN 3-4T GDVN HN 2009 31.000  
5 05/3TB-SPH Tuyền  chọn trò chơi bài hát thơ ca truyện kể câu đố GDVN HN 2015 41.000  
6 06/3TB-SPH Cây tre trăm đốt NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
7 07/3TB-SPH Anh chàng nhanh trí NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
8 08/3TB-SPH Tấm cám NXB Mỹ Thuật HN 2015 8.000  
9 09/3TB-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
10 10/3TB-SPH Cây tre trăm đốt NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
11 11/3TB-SPH Gà và vịt NXB Mỹ Thuật HN 2015 8.000  
12 12/3TB-SPH Anh chàng nhanh trí NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
13 13/3TB-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
14 01/3TB-SPH Gà và vịt NXB Mỹ Thuật HN 2015 8.000  
15 02/3TB-SPH Aladanh và cây đền thần NXBVN -HCM HCM 2014 8.000  
16 03/3TB-SPH Người bán mũ NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
17 04/3TB-SPH Tấm cám NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
18 05/3TB-SPH Nàng công chúa ngủ trong rừng NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  
19 06/3TB-SPH Cóc kiện trời NXB Mỹ Thuật HN 2014 8.000  

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/4A-SPH Đô rê mon Kim Đồng HN 2008 12.000 2. 02/4A-SPH Đô rê mon Kim Đồng HN 2008 49.000 3. 03/4A-SPH Những câu chuyện về g­ương...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 19 – 24...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/19-24-SPH Lê Thị Ánh Tuyết -Vì sao Thỏ cụt đuôi NXBLao đôngxh InLĐ-XH 2007   1 quyển 2. 02/19-24-SPH Ngô Trần Ái -Cáo Thỏ và gà...Chi tiết