Tủ sách phụ huynh, nhóm lớp 25-36B, Trường Mầm non Thái Sơn, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 187-2014/CXB/70-09/VHTT Gấu con tìm bạn Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
2. 187-2014/CXB/70-09/VHTT Bài học đầu tiên Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
3 187-2014/CXB/70-09/VHTT Vịt con tốt bụng Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
4 187-2014/CXB/70-09/VHTT Cái đẹp chân chính Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
5 187-2014/CXB/70-09/VHTT Sư tử biết nhận lỗi Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
6 187-2014/CXB/70-09/VHTT Nhím con nhanh trí Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       STT Số đăng kí Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú     Nhà XB Nơi XB   Năm XB   1   Nghêu sò ốc hến Mĩ thuật   2012 8.000   2   Sự tích con dã tràng Mĩ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01.1B.SPH Chó sói và cừu non – Hồng Hà NXB Kim Đồng Đông Tây 2014 2.500   2 02. 1B.SPH Trạng Quỳnh – Kim...Chi tiết