Tủ sách phụ huynh, nhóm lớp 25-36B, Trường Mầm non Thái Sơn, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 187-2014/CXB/70-09/VHTT Gấu con tìm bạn Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
2. 187-2014/CXB/70-09/VHTT Bài học đầu tiên Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
3 187-2014/CXB/70-09/VHTT Vịt con tốt bụng Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
4 187-2014/CXB/70-09/VHTT Cái đẹp chân chính Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
5 187-2014/CXB/70-09/VHTT Sư tử biết nhận lỗi Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
6 187-2014/CXB/70-09/VHTT Nhím con nhanh trí Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số đăng ký Tác giả và tên sách Giá tiền Ghi chú           1 7 Con hỏi hay mẹ dạy đúng: Tò mò từ nhà ra ngõ 26.000   2 8 Con hỏi hay mẹ dạy đúng: Tò mò...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3 Tuổi B,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT Số đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà xuất bản Nơi Năm 1 1326/CXB-QNLXB Cô bé mũ đỏ BT: Thanh Việt – Ngọc Bích Nhà xuất bản Mĩ thuật Hà Nội 2005 4,000   2 24/QĐ-MT Cây tre trăm...Chi tiết