Tủ sách phụ huynh, lớp 4 tuổi A, Trường Mầm non Thái Sơn, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 93-2012/CXB/15-05/MT Sự tích bình vôi NXB Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000đ  
2 83/QĐ-MT Sự tích hồ gươm NXB Mỹ thuật Hà Nội 2012 8.000đ  
3 1114/QĐ-MT Nàng công chúa và ếch con NXB Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000đ  
4 1167/QĐ-MT Bộ quần áo mới của hoàng đế NXB Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000đ  
5 698/QĐ-MT Thạch Sanh NXB Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000đ  
6 707-2013/CXB/16-38/MT Có công mài sắc có ngày nên kim NXB Mỹ thuật Hà Nội 2013 8.000đ  
7   Một ngày trong vương quốc NXB Văn học        
8 330/QĐ-NXBVH Ala đanh và cây đèn thần NXB Mỹ thuật Hà Nội 2013 8.000đ  
9 245/QĐ-MT Nàng tiên gạo NXB Mỹ thuật Hà Nội 2013 8.000đ  
10 82-2010/cxb/123-01/VH Ngựa và lừa NXB Văn học Hà Nội 2010 8.500đ  
11 1113/ QĐ-MT Cô bé quàng khăn đỏ NXB Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000đ  
12 1115/QĐ-MT Mẹ gà con vịt NXB Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000đ  
13 329/QĐ-NXBVH Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn NXB Văn hóa HCM 2014 8.000đ  
14 532/QĐ-MT Ông ba mươi NXB Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000đ  
15 531/2015/CXBIPH Củ cải trắng NXB văn học Hà Nội 2015 11.000đ  
16 54/QĐ-MT Cây khế NXB Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000đ  
17 1170/QĐ-MT Bầy thiên nga và nga công chúa NXB Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000đ  
   

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B (P2),...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH         Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 138 138. 4B.SPH Chắp cánh thiên thần – A.Ba NXB Hồng Đức HN 2014 5.000 139 139. 4B.SPH Tiểu đầu bếp cung đình –...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/4B-TSPH Túy quyền đại lễ phong trần tập 7 Phương Đông Đà Nẵng 2005 6.000 2 02/4B-TSPH Truyện tranh công chúa chuột NXB trẻ Hà...Chi tiết