Tủ sách phụ huynh, lớp 5 tuổi B, Trường Mầm non Thái Sơn, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 698/QĐ-MT Sọ dừa NXB Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000đ  
2 356/CXBIPH NHÍM CON NHANH TRÍ NXB VHTT Hà Nội 2014 12.500đ  
3 54/QĐ-MT Cây khế NXB Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000đ  
4 318/ QĐ-MT Bác gấu đen và hai chú thỏ NXB Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000đ  
5 800/QĐ-MT TẤM CÁM NXB Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000đ  
6 1170/QĐ-MT Bầy thiên nga và nga công chúa NXB Mỹ thuật Hà Nội 2015 8.000đ  
7 187-2014/CXB/70-09/VHTT Gấu con tìm bạn Văn hóa- thông tin Sao Việt 2014 12.500đ  
8 329/QĐ-NXBVH Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn NXB Văn hóa HCM 2014 8.000đ  
9 697/QĐ-TM Cô bé quàng khăn đỏ NXB Mỹ thuật Hà Nội 2013 8.000đ  
10 531/2015/CXBIPH Chú thỏ tinh khôn NXB văn học Hà Nội 2015 11.000đ  
 

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3D, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       STT Số đăng kí Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi XB Năm XB 1 Nữ hoàng ai cập Phan Thi 2010 8.000 2 Đàn bò chết hụt Đà nẵng 2003 8.000 3 Đạo đức làm người trong...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, lớp 3 tuổi khu...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/3Tuổi Tấm cám Mỹ thuật  Hà nội 2015 8.000   2.   Tích chu Mỹ thuật  Hà nội 2015 8.000   3.   Công chúa ngủ...Chi tiết