Tủ sách phụ huynh, lớp 3 Tuổi A, Trường Mầm non Thái Thành, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/3-SPH Cô gái quàng khăn đỏ NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 1
2 02/3-SPH Tris khôn của ta đây NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 1
3 03/3-SPH Tích chu NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 2
4 04/3-SPH ALADANH và cây đèn thần NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 4
5 05/3-SPH Bầy thiên nga và công chúa NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 1
6 06/3-SPH Cô bé bán diêm NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 1
7 07/3-SPH Ba chú lợn NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 4
8 08/3-SPH Sơn tinh thủy tinh NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 1
9 09/3-SPH Tiếng hát Trương Chi NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 3
10 010/3-SPH Thạch Sanh NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 5
11 011/3-SPH Nàng công chúa ngủ trong rừng NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 8
12 012/3-SPH Nàng tiên ốc NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 2
13 013/3-SPH Công chúa chuột NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 5
14 014/3-SPH Thánh Gióng NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 3
15 015/3-SPH Ba cô tiên NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 6
16 016/3-SPH Chú mèo ĐI HIA NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 3
17 017/3-SPH Nghêu sò ốc hến NXB Mỹ thuật Hà nội 2014 8.000 6
18 018/3-SPH Cô con út của ông mặt trời NXB GD VN Hà nội 2015 9.500 1
19 019/3-SPH Bác sỹ chim NXB GD VN Hà nội 2015 8.000 1
20 020/3-SPH Cái kẹo của mẹ NXB GD VN Hà nội 2015 10.500 3
21 021/3-SPH Tớ tìm được nhà rồi NXB GD VN Hà nội 2015 9.500 1
22 022/3-SPH Đoàn tàu màu xanh NXB GD VN Hà nội 2015 9.500 1
23 023/3-SPH Đuổi cáo NXB GD VN Hà nội 2015 7.700 1
24 024/3-SPH Thân sắt NXB GD VN Hà nội 2015 9.500 1
 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 4D, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       STT Số đăng kí Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú  Nhà XB Nơi XB Năm XB 1   Trí khôn của ta đây XBT   2009 8.000   2   Công và Quạ Đồng nai   2008 8.000   3...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT Sổ đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà xuất bản Nơi Năm 1 01/1A – SPH Chuẩn bị cho bé vào lớp 1- Tập 2 Mỹ thuật Hà Nội 2008 5,000   2 02/1A – SPH Truyện đọc Lớp...Chi tiết