Tủ sách phụ huynh, lớp 5 Tuổi B, Trường Mầm non Thái Thọ, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 01/5B-SPH Tấm cám NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
2. 02/5B-SPH Nàng tiên cóc NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 10.000
3. 03/5B-SPH Nàng tiên cá NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
4. 04/5B-SPH Cóc kiện trời NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
5. 05/5B-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
6. 06/5B-SPH Sự tích bánh chưng bánh giầy NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
7. 07/5B-SPH Tích Chu NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
8. 08/5B-SPH Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn NXB Mỹ Thuật Đồng Nai 2005 8.000
9. 09/5B-SPH Anh em mồ côi NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
10. 10/5B-SPH Người bán mũ NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
11. 11/5B-SPH Sự tích trầu cau NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
12. 12/5B-SPH Bầy thiên nga và nàng công chúa NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
13. 13/5B-SPH Công và quạ NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
14. 14/5B-SPH Cứu vật, vật trả ơn NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
15. 15/5B-SPH Ba cô tiên NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
16. 16/5B-SPH Nghêu sò ốc hến NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
17. 17/5B-SPH Sự tích dưa hấu NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
18. 18/5B-SPH Sơn tinh thủy tinh NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
19. 19/5B-SPH Chú mèo đi hia NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
20. 20/5B-SPH Đeo nhạc cho mèo NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
21. 21/5B-SPH Cô bé quàng khăn đỏ NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
22. 22/5B-SPH Quả bầu tiên NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
23. 23/5B-SPH Nàng tiên gạo NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
24. 24/5B-SPH Cây tre trăm đốt NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
25. 25/5B-SPH Thạch Sanh NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 10.000
26. 26/5B-SPH Khỉ và cá heo NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2009 5.500
27. 27/5B-SPH Quạ và cáo NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2009 5.500
28. 28/5B-SPH Chồn lạc vào nhà kho NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2009 5.500
29. 29/5B-SPH Hoa cúc áo NXB GD Việt Nam Hà Nội 2011 9.500

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Sách tham khảo...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 04/DC Các bài tập phát triển vận động và các trò chơi vận động cho trẻ MG GDVN HN 2015 56.500   2 06/ DC Tuyển...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/1A-SPH Phát triển và nâng cao Toán 1 ĐHSP     29.000   2. 02/1A-SPH Phát triển và nâng cao Tviệt 1 ĐHQGHN    ...Chi tiết