Tủ sách phụ huynh, lớp 5 Tuổi B, Trường Mầm non Thái Thọ, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 01/5B-SPH Tấm cám NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
2. 02/5B-SPH Nàng tiên cóc NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 10.000
3. 03/5B-SPH Nàng tiên cá NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
4. 04/5B-SPH Cóc kiện trời NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
5. 05/5B-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
6. 06/5B-SPH Sự tích bánh chưng bánh giầy NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
7. 07/5B-SPH Tích Chu NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
8. 08/5B-SPH Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn NXB Mỹ Thuật Đồng Nai 2005 8.000
9. 09/5B-SPH Anh em mồ côi NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
10. 10/5B-SPH Người bán mũ NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
11. 11/5B-SPH Sự tích trầu cau NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
12. 12/5B-SPH Bầy thiên nga và nàng công chúa NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
13. 13/5B-SPH Công và quạ NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
14. 14/5B-SPH Cứu vật, vật trả ơn NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
15. 15/5B-SPH Ba cô tiên NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
16. 16/5B-SPH Nghêu sò ốc hến NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
17. 17/5B-SPH Sự tích dưa hấu NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
18. 18/5B-SPH Sơn tinh thủy tinh NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
19. 19/5B-SPH Chú mèo đi hia NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
20. 20/5B-SPH Đeo nhạc cho mèo NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
21. 21/5B-SPH Cô bé quàng khăn đỏ NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
22. 22/5B-SPH Quả bầu tiên NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
23. 23/5B-SPH Nàng tiên gạo NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2005 8.000
24. 24/5B-SPH Cây tre trăm đốt NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 8.000
25. 25/5B-SPH Thạch Sanh NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2015 10.000
26. 26/5B-SPH Khỉ và cá heo NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2009 5.500
27. 27/5B-SPH Quạ và cáo NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2009 5.500
28. 28/5B-SPH Chồn lạc vào nhà kho NXB Mỹ Thuật Hà Nội 2009 5.500
29. 29/5B-SPH Hoa cúc áo NXB GD Việt Nam Hà Nội 2011 9.500

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/2A-SPH Một thiên nằm nằm mộng Trẻ TP HCM 2003 10000   2. 02/2A-SPH Một thiên nằm nằm mộng Đà Nẵng Đà Nẵng 2005 8000  ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH         STT SỐ ĐĂNG KÝ TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH XUẤT BẢN  GIÁ TIỀN  GHI CHÚ NHÀ XUẤT BẢN NƠI NĂM 217       1 /1B-SPH Mai Chi Sọ dừa Mĩ thuật Hà Nội 2011       10,000 218       2 /1B-SPH Mai Chi Sọ dừa Mĩ...Chi tiết