Tủ sách phụ huynh, Tủ tài liệu giáo viên, Trường Mầm non Thụy Hải, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

STT Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền(1q) Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1. 697-2011/CXB/4-959/GD Hoàng Đức Minh- Phan Thị Lan Anh

Tài liệu bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và GVMN năm học 2011-2012

GDVN HN 2011 59.000 9quyển
2 721-2012/CXB/4-971/GD Hoàng Đức Minh- Phan Thị Lan Anh

Tài liệu bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và GVMN năm học 2012-2013

GDVN HN 2012 59.000 2quyển
3 784-2013/CXB/1-894/GD  Hoàng Đức Minh- Phan Thị Lan Anh

Tài liệu bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và GVMN năm học 2013-2014

GDVN HN 2013 59.000 4quyển
4.  403-2012/CXB/1-543/GD Hoàng Đức Minh, Nguyễn Trí, Nguyễn Ngọc Ân, Cù Thị Thuỷ,Lê Mỹ Dung GDVN HN 2012 30.000 2quyển
5. 79-2015/CXBIPH/88-45/GD Vụ GDMN

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện HĐGD cho trẻ mẫu giáo

GDVN HN 2015 28.000 2quyển
6. 82-2014/CXB/42-29/GD Phan Lan Anh- Trần Thu Hoà

Hướng dẫn sử dụng và đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

GDVN HN 2014 14.000 2quyển
7. 344-2012/CXB/05-30/LĐ Quý Long- Kim Thư

Tìm hiểu hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho hiệu trưởng, CBCC,VC ngành GD-ĐT

HN 2012 320.000 1quyển
8 13-2015/CXB/1-1966/GD PGS.TS.Nguyễn Bá Minh

Hướng dẫn tổ chức các HĐGD phát triển vận động cho trẻ trong trường mn

GDVN HN 2015 54.500 2quyển
9. 424-2010/CXB/9-609/GD Vụ GDMN

Tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

GDVN HN 2010 20.000 1quyển
10 903-2009/CXB/1-1685/GD Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết

Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình GDMN

GDVN HN 2009 35.000 1quyển
11   Trần Thu Hoà, Phạm Thị Thu Hường

Tài liệu tập huấn GD BVMT cho GVMN

3 HN 2011   1quyển
12 867-2010/CXB/2-1462/GD Bộ GD&ĐT

Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011

GDVN HN 2010 25.000 1quyển
13 967-2011/CXB/1-116/ĐHQGHN Bộ GD&ĐT

Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012

ĐHQG HN 2011 30.000 1quyển
14 1016-2012/CXB/10-1343/GD Bộ GD&ĐT

Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013

GDVN HN 2012   1quyển
15 79-2015/CXBIPH/87-45/GD Phan Lan Anh, Trần Thu Hoà, Đặng Lan Phương

Hướng dẫn thực hiện nội dung GD ATGT

GDVN HN 2015 24.500 1quyển
16 79-2015/CXBIPH/29-45/GD Bùi Kim Tuyến, Phan Thị Ngọc Anh

Một số biện pháp hướng dẫn tổ chức các hoạt động GD trong trường MN

GDVN HN 2015 30.000 1quyển
17 695-2015/CXBIPH/

04-24/DT

Bộ GD&ĐT

Tài liệu đào tạo GVMN

Dân Trí HN 2015   3quyển
18 253-2014/CXB/

21-171/GD

Lê Bích Ngọc

135 trò chơi giúp trẻ mẫu giáo làm quen với chữ cái

GDVN HN 2014 14.000 1quyển
19 602-2013/CXB/2-707/GD Hoàng Công Dụng, Trần Chinh

Tổ chức hoạt động các lễ hội ở trường MN

GDVN HN 2013 24.000 1quyển
20 835-2014/CXB/31-604/GD Hoàng Công Dụng, Trần Chinh

Tổ chức trẻ MN vận động thao nhạc và múa minh hoạ theo chủ đề

GDVN HN 2014 24.400 1quyển
21 870-2013/CXB/375-74/TC Một số văn bản QLTC tài sản, kế toán đơn vị HCSN TC HN 2013   1quyển
22 269-2013/CXB/1-288/ GD Phan Lan Anh- Trần Thu Hoà

Một số văn bản pháp quy về GDMN

GDVN HN 2013 86.000 1quyển
23 268-2014/CXB/380-10/ ĐHSP Trần Thị Ngọc Thuỷ

Thái Bình mãi mãi đi theo con đường của Bác

ĐHSP HN 2014 80.000 3quyển
24 109-2012/CXB/103-91/GD Lương Thị Bình, Phan Lan Anh

Các HĐGD tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ MN

GDVN HN 2012  

20.000

 

1quyển
25 219-2009/CXB/14-345/GD Lê Thị Huệ, Trần Thị Hương, Phạm Thị Tâm

Thiết kế các hoạt động học có chủ đích HĐG, HĐNT trong trường MN(trẻ 5-6 tuổi)

GDVN HN 2009  

16.000

 

3quyển
26 252-2014/CXB/60-149/GD Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm

Thiết kế các hoạt động học có chủ đích HĐG, HĐNT trong trường MN(4-5 tuổi)

GDVN HN 2014  

19.000

 

5quyển
27 184-2009/CXB/299aTK-10/HN Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Hạnh

Giáo án tham khảo chương trình giáo dục trẻ 3-4 tuổi

HN HN 2009 20.000 1quyển
28 535-2009/CXB/99

TK-53/HN

Hồ Quang Minh, Trịnh Thị Thanh Hoa

GAMN hoạt động làm quen với chữ viết

HN HN 2009 15.000 1quyển
29 535-2009/CXB/103

TK-53/HN

Lê Minh Thanh, Tạ Thị Mỹ Đức

GAMN hoạt động tạo hình

HN HN 2009 15.000 1quyển
30 727-2014/CXB/8-522/GD Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên

GA TCHĐ khám phá khoa học về MTXQ

GDVN HN 2014 33.000 1quyển
31 1485-2015/CXBIPH/1-801/GD Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thuỳ Dương

Các bài tập PTVĐvà trò chơi vận động cho trẻ nhà trẻ

GDVN HN 2015 18.500 1quyển
32 1485-2015/CXBIPH/2-801/GD Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thuỳ Dương

Các bài tập PTVĐvà trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo

GDVN HN 2015 56.500 1quyển
33 82-2014/CXB/52-29/GD Nguyễn Thị Hiếu, Vũ Thị Hằng, Nguyễn Minh Thảo

Tuyển chọn giáo án nhóm trẻ 24-36 tháng

GDVN HN 2014 13.500 1quyển
34 79-2015/CXBIPH/73-45/GD Phan Lan Anh, Hoàng Thị Dinh, Trần Thu Hoà, Nguyễn Thị Thanh Giang

Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3-4 tuổi

GDVN HN 2015 13.500 1quyển
  Cộng         1.308.000  

 

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 001/1A-SPH Điệu múa phi thiên T1  Tủ sách mẹ kể con nghe NXB Đ Nẵng Đ Nẵng 2002 5000 2 002/1A-SPH Điệu múa phi thiên...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 3 Tuổi C,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/1A-SPH Quả bầu tiên Mĩ thuật 2014 8.000 2. 01/3c Chiếc trống sinh tử (Phan Minh Đạo) Mĩ thuật 2014 15.000 3. 01/3c Thạch Sanh Mĩ...Chi tiết