Tủ sách phụ huynh, Lớp 4 Tuổi B, Trường Mầm non Thụy Trình, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 152-2015/ CXBIPH/36-06/MT Truyện “Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn ” Tác giả Lê Phương Minh Mĩ Thuật Từ Liêm –Hà Nội 2015 8000đ 3 quyển
2 03-2014/

CXB/867-208/KĐ

Truyện “Sẻ Nâu Hiếu Thảo “Tác giả Hiếu Minh Kim Đồng Quận hai Bà Trưng –Hà Nội 2014 8000đ
3 93-2012/

CXB/15-05/MT

Truyện ” Chú Mèo Đi Hia “ Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2012 8000đ
4 383-2014/

CXB/15-12/MP

Truyện ‘ Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt “Tác giả Hoàng Khắc Huyên Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2014 8000đ
5 469-2014/

CXB/17-14/MT

Truyện “Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng” Tác giả Lê Phương Minh Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2014 8000đ
6 682-2015/

CXB/PH/11-24/MT

Truyện “Nghêu Sò Ốc Hến” Tác giả Hoàng  Khắc Huyên Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2015 8000đ 2 quyển
7 2246-2014/

CXB/19-98VHVN

ALIBABA Và Bốn Mươi Tên Cướp Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2014 8000đ
8 306-2014/

CXB/47-10/MT

Truyện ” Sơn Tinh Thủy Tinh “Tác giả Hoàng Khắc Huyên Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2014 8000đ 2 quyển
9 169-2013/CXB /02-08/VHTT Truyện ” Tích Chu “ Văn Hóa Thông Tin 2013 11000đ
10 60-2014/CXB/69-02/MT

 

Truyện ” Bầy Thiên Nga Và Nàng Công Chúa “Tác giả Hoàng Khắc Huyên Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2015 8000đ
 

11

 

175-2012/

CXB/45/01-08/VHTT

Truyện  “Nàng Tiên Cá” Công ty PTCN và Truyền Hình 2012 11000đ
12 31/CXB-QLXB Truyện “Tí Tồ Bị Tóm  ” Tác giả Hoài Nam Mĩ Thuật Công Ty in Việt Hưng 2014 2800đ
13 2006-2015/

CXBIPH/10-133/VH

Truyện “Tiền Đâu Mất Rồi  ” Tác giả La Kim Liên Văn Học Quận hai Bà Trưng –Hà Nội 2015 8000đ
14 1743-2014/CXB/08-80/VHVN Truyện “Sói Và Bảy Chú  Dê Con” Tác giả Hoàng  Khắc Huyên Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2014 8000đ
15 869-20014/17-25/MT Truyện “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ “ Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2014 8000đ 3quyển
16 2265-2014/CXB/17-78/MT Truyện “Cô Bé Bán Diêm “ Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2014 8000đ
17 QDD138-2014/CXB/15-06/MT Truyện ” Công Chúa Chuột  “Tác giả Hoàng Khắc Huyên Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2014 8000đ
18 KHXB46-2014/CXB/630-98/PĐ Truyện ” Công Chúa Khoác Tấm Da Lừa  “Tác giả Hoàng Xuân Nga Phương Đông Tân Mĩ 2014 10000đ
19 QĐ209-2014/CXB/37-08/MT Truyện ”  Chú Cuội  “Tác giả Hoàng Khắc Huyên Mĩ Thuật Từ Liêm -Hà Nội 2014 8000đ
20 79-2015/

CXBIPH/66-45GD

 

 

Tuyển chọn bài hát trò chơi truyện kể câu đố Giáo Dục Việt Nam Công ty Mĩ Thuật và truyền thông 2015 53000đ
 

21

322-2012/

CXB/28-351/GD

Bộ Tranh Minh Họa Thơ 4-5 Tuổi

 

Giáo Dục Việt Nam Hà Nội 2012 125000đ 2
22 3141/QĐ-BGDĐT Bộ Tranh Mẫu Giáo 4-5 tuổi theo chủ đề Giáo Dục Việt Nam Công ty cổ phần Trương Việt 2010 125000đ 2
23 MN452090 Bộ Tranh Truyện  Mẫu Giáo4-5 Tuổi

 

Công ty cổ phần Trương Việt 125000đ
24 1484-2015/

CXBIPH/48-791

Thơ , truyện, bài hát về an toàn giao thông Giáo Dục Việt Nam Từ Liêm -Hà Nội 2015 17000đ
25 79-2015/CXBIPH/22-45/GD Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề. trẻ 4-5 tuổi Giáo Dục Việt Nam Thanh Xuân -Hà Nội 2015 37500đ
26 727-2014/CXB/3-522/GD Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện các hoạt động cho trẻ mẫu giáo Giáo Dục Việt Nam Thanh Trì -Hà Nội 2014 28000đ
       27 259000dd20151526-2015/CXBIPH/23-813/GD Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2015-2016 Giáo Dục Việt Nam Từ Liêm -Hà Nội 2015 59000đ
      28 1275-2014/CXB/14-1001/GD Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2014-2015 Giáo Dục Việt Nam Từ Liêm -Hà Nội 2014 59000đ
      29 79-2015/

CXBIPH/48-45/GD

Một số trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non Giáo Dục Việt Nam Hoàn Kiếm  -Hà Nội 2015 8000đ
     30 84-2014/CXB/25-31/GD Tuyển chọn giáo án 4-5 tuổi lĩnh vực phát triển nhận thức Giáo Dục Việt Nam Từ Liêm -Hà Nội 2014 24000đ
     31 746-2014/CXB

20-21/HĐ

Truyện; ” Sự tích Ông ba muwoi” của tác giả Hồng Tú  Hồng Đức Hoàn Kiếm- Hà Nội 2014 11500 đ
     32 120-2005/CXB/

228-72/KA

Tuyện ; ” Chú Dê con biết đếm đến mười” tác giả Sông Thao  Kim Đồng Quang Trung-Hà Nội 2005 6500 đ
      33 84-2014/CXB

27-31/GD

Tuyển chọn giáo án 4-5 tuổi lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Giáo Dục Việt Nam Thanh Trì-Hà Nội 2014 18000 đ
     34 84-2O14/CXB

29-31/GD

Tuyển chọn giáo án 4-5 tuổi lĩnh vực PT ngôn ngữ Giáo Dục Việt nam Từ Liêm- Hà Nội 2014 16000 đ
     35 682-2015/CXB/PH/

13-24/MT

Tuyện ;”Tấm Cám’ tác giả Nguyễn Thị Hòa Mỹ Thuật Từ Liêm- Hà Nội 2015 8000 đ
     36 QĐ. 65-2014/CXB

28-04/MT

Nàng Công chúa và chú Ếch Mỹ Thuật Từ Liêm- Hà Nội 2014 8000 đ
     37 746-2014/CXB

18-21/HĐ

Truyện ; ”Nghé hóa Hổ” tác giả Minh Phong Minh Lâm Hoàn Kiếm- Hà Nội 2014 11500 đ
     38 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục PT vận động Giáo Dục Việt Nam 54500 đ 2
     39 QĐ.2502-2014/CXB/09-82/MT Truyện ;”Ba cô Tiên” tác giả Hoàng Khắc Huyên Mỹ Thuật Tuấn Việ-Phú Diễn –Từ Liêm-Hà Nội 2014 8000 đ
     40 QĐ-2014/CXB

63-02/MT

Truyện ; ”Cây tre trăm đốt” tác giả Phạm Cao Tùng Mỹ Thuật Tuấn Việt-Từ Liêm-Hà Nội 2014 8000 đ
     41 322-2012/CXB

25-315/GD

Bộ tranh truyện dành cho Mẫu gioaoxs4-5 tuổi Giáo Dục Việt nam Hoài Đức- Hà Nội 2012 165000 đ 2
Tổng: 41 cuốn 1.682.000

 

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2C, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   STT Tên sách Tác giả Nhà XB Giá bìa Sổ đk 1 Chú chó đáng yêu Kim Đồng 2 Đợi mặt trời Kim Đồng 3 Bí mật của rừng Kim Đồng 4 Khúc đồng dao lấm láp Kim Đồng 5 Hoàng Tữ bé Kim Đồng 6 Hãy...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/2B-SPH Ai mua hành tôi Mỹ thuật Hà Nội 2010 7.000   2 02/2 B -SPH Công và quạ Mỹ thuật Hà Nội 2010 8.000  ...Chi tiết