Tủ sách phụ huynh, Lớp 3C, Trường Tiểu học Thái Sơn, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/3C-SPH Mời bạn đến chơi nhà Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.600  
2 02/ 3C SPH Cây táo thần Mỹ thuật Hà Nội 2014 4.200  
3 03/3 C -SPH Rau thì là Mỹ thuật Hà Nội 2014 7.000  
4 04/3 C -SPH Người bán mũ rong Mỹ thuật Hà Nội 2014 7.000  
5 05/3C-SPH Chú Cuội Mỹ thuật Hà Nội 2014 12.000  
6 06/3C-SPH Hồn trương ba da hàng thịt Mỹ thuật Hà Nội 2014 11.000  
7 07/3C-SPH Nợ như chúa chổm Mỹ thuật Hà Nội 2014 6.000  
8 08/3C-SPH Tiếng hát Trương Chi Mỹ thuật Hà Nội 2014 6.000  
9 09/3C-SPH Sự tích nàng Tô Thị Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
10 10/3C-SPH Ngưu lang- chức nữ Mỹ thuật Hà Nội 2014 6.000  
11 11/3C-SPH Nàng tiên cá Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
12 12/3C-SPH Từ Thức gặp tiên Mỹ thuật Hà Nội 2014 6.000  
13 13/3C-SPH Sự tích trầu cau Mỹ thuật Hà Nội 2014 7.000  
14 14/3C-SPH Người đẹp và quái vật Mỹ thuật Hà Nội 2014 7.000  
15 15/3C-SPH 3 chú lợn con Mỹ thuật Hà Nội 2014 12.500  
16 16/3C-SPH Tiếng trống mê linh Mỹ thuật Hà Nội 2014 10.000  
17 17/3C-SPH Nàng công chúa và hạt đậu Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000  
18 18/3C-SPH Nấm khổng lồ Mỹ thuật Hà Nội 2014 7.000  
19 19/3C-SPH Sáng chế công cụ Lao động HÀ Nội 2013 60.000  
20 20/3C-SPH Ngày xửa ngày xưa Lao động HÀ Nội 2013 45.000  
21 21/3C-SPH Khám phá…..khủng long Lao động HÀ Nội 2013 30.000  
22 22/3C-SPH 1001 truyện mẹ kể con nghe….mùa thu Lao động HÀ Nội 2013 25.000  
23 23/3C-SPH Trên sông truyền hịch Lao động HÀ Nội 2013 27.000  
24 24/3C-SPH 3 cô chị Lao động HÀ Nội 2013 45.000  
25 25/3C-SPH 50 điều cần thiết… Lao động HÀ Nội 2013 25.000  
26 26/3C-SPH Những cánh hoa tương tư Lao động HÀ Nội 2013 35.000  
27 27/3C-SPH Pipi tai vểnh Kim Đồng Hà Nội 2013 21.500  
28 28/3C-SPH Shin   9 Kim Đồng Hà Nội 2013 16.000  
29 29/3C-SPH Shin  21 Kim Đồng Hà Nội 2013 16.000  
30 30/3C-SPH Kỹ năng luyện giải toán Kim Đồng Hà Nội 2013 17.000  
31 31/3C-SPH BT bổ trợ và NC Tv3T1 Dân trí HÀ Nội 2012 25.000  
32 32/3C-SPH Càng hỏi càng thông minh Dân trí HÀ Nội 2012 26.000  
33 33/3C-SPH Chàng rể cọp Dân trí HÀ Nội 2012 15.000  
34 34/3C-SPH Chinh phục không gian Dân trí HÀ Nội 2012 120.000  
35 35/3C-SPH Thí nghiệm khoa học vui Dân trí HÀ Nội 2012 32.000  
36 36/3C-SPH Dạy trẻ cách quản lý tiền bạc Dân trí HÀ Nội 2012 43.000  
37 37/3C-SPH Totochan Dân trí HÀ Nội 2012 45.000  
38 38/3C-SPH Những câu chuyện xác suất Dân trí HÀ Nội 2012 32.000  
39 39/3C-SPH Rèn kĩ năng văn hóa giao thông Dân trí HÀ Nội 2012 20.000  
40 40/3C-SPH Những nhạc sĩ thành breme Dân trí HÀ Nội 2012 10.000  
41 41/3C-SPH Vị vua bruce Dân trí HÀ Nội 2012 8.500  
42 42/3C-SPH Con lừa và Dân trí HÀ Nội 2012 8.500  
43 43/3C-SPH Huyền sử thời Dân trí HÀ Nội 2012 15.000  
44 44/3C-SPH Rumpelsktilkin Dân trí HÀ Nội 2012 8.500  
45 45/3C-SPH Cậu bé bánh gừng Dân trí HÀ Nội 2012 8.500  
46 46/3C-SPH An Dương Vương Dân trí HÀ Nội 2012 15.000  
47 47/3C-SPH Câu chuyện của Bo và Bi Dân trí HÀ Nội 2012 8.000  
48 48/3C-SPH Câu đố tuổi thơ Dân trí HÀ Nội 2012 14.000  
49 49/3C-SPH Shin….10 Kim Đồng HÀ Nội 2013 16.000  
50 50/3C-SPH Shin … 25 Kim Đồng HÀ Nội 2013 16.000  
51 51/3C-SPH Kỹ năng luyện giải toán 3 Dân trí Hà Nội 2014 17.000  
52 52/3C-SPH BT bổ trợ và NC TV3T1 Dân trí Hà Nội 2014 25.000  
53 53/3C-SPH Càng hỏi càng thông minh Dân trí Hà Nội 2014 26.000  
54 54/3C-SPH Chàng rể cọp Dân trí Hà Nội 2014 15.000  
55 55/3C-SPH Ngưu lang- chức nữ Dân trí Hà Nội 2014 15.000  
56 56/3C-SPH Thế giới vi mô Dân trí Hà Nội 2014 100.000  
57 57/3C-SPH Cô bé và cát biển Dân trí Hà Nội 2014 72.000  
58 58/3C-SPH Những câu chuyện giới hạn Dân trí Hà Nội 2014 41.000  
59 59/3C-SPH Giới, bình đẳng giới Dân trí Hà Nội 2014 42.000  
60 60/3C-SPH Một số quyết được Dân trí Hà Nội 2014 44.000  
61 61/3C-SPH Sự nhiệm màu Dân trí Hà Nội 2014 29.000  
62 62/3C-SPH Vòng tay của mẹ Dân trí Hà Nội 2014 29.000  
63 63/3C-SPH Vị vua Bruce Dân trí Hà Nội 2014 8.500  
64 64/3C-SPH Triệu Việt Vương Dân trí Hà Nội 2014 15.000  
65 65/3C-SPH Nàng tiên cá Dân trí Hà Nội 2014 8.500  
66 66/3C-SPH Thủy thủ sinbad Dân trí Hà Nội 2014 10.000  
67 67/3C-SPH Cậu bé bánh gừng Dân trí Hà Nội 2014 8.500  
68 68/3C-SPH An Dương Vương Dân trí Hà Nội 2014 15.000  
69 69/3C-SPH Đời mưa gió Dân trí Hà Nội 2014 16.000  
70 70/3C-SPH Cây táo thần Mỹ thuật Hà Nội 2014 4.200  
71 71/3C-SPH Rau thì là Mỹ thuật Hà Nội 2014 7.000  
72 72/3C-SPH Người bán mũ rong Mỹ thuật Hà Nội 2014 7.000  
73 73/3C-SPH Chú Cuội Mỹ thuật Hà Nội 2014 12.000  
74 74/3C-SPH Hồn trương ba da hàng thịt Mỹ thuật Hà Nội 2014 11.000  
75 75/3C-SPH Nợ như chúa chổm Mỹ thuật Hà Nội 2014 6.000  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/5A-SPH Những bài văn mẫu lớp 4 TPHCM     30000   2. 02/5A-SPH Luyện tập làm văn 5 Giáo dục     22000  ...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 645 Tò mò T8 Lao động Hà Nội 2011 26.000   2 644 Tò mò T8 Lao động Hà Nội 2011 26.000   3 646...Chi tiết