Tủ sách phụ huynh, Lớp 4A, Trường Tiểu học Thái Xuyên, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

Số TT Số đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/4A-SPH Luyện từ và câu GD HN 2015 10.000 M
2 02/4A-SPH Truyện cười GD HN 2015 26.000 M
3 03/4A-SPH Công chúa và những người bạn HN 2015 20.000 M
4 03/4A-SPH Chú chuột nhiều sáng kiến HN 2015 10.000 M
5 04/4A-SPH Rùa và thỏ HN 2015 9.000 M
6 05/4A-SPH Tấm cám HN 2015 8.000 M
7 06/4A-SPH Sự tích hồ gươm HN 2015 8.000 M
9 08-12/4A-SPH Cô bé tóc vàng MT HN 2013 8.000 C
10 13-118/4A-SPH Mượn ông cái kính MT HN 2014 8.000 C
11 19/4A-SPH Ngầm mà cười VH HN 2013 12.000 M
12 20/4A-SPH Truyện cười GD HN 2015 26.000 M
13 21-27/4A-SPH Công chúa và những người bạn HN 2015 20.000 M
14 28/4A-SPH Chú chuột nhiều sáng kiến HN 2015 10.000 M
15 29-38/4A-SPH Rùa và thỏ HN 2015 9.000 M
16 39/4A-SPH Tấm cám HN 2015 8.000 M
17 40/4A-SPH Sự tích hồ gươm HN 2015 8.000 M
18 41/4A-SPH Cáo mượn cái hùm HN 2015 8.000 M
19 42/4A-SPH Ngầm mà cười VH HN 2013 12.000 M
20 43–48/4A-SPH Cây tre trăm đốt MT HN 2013 8.000 M
21 49/4A-SPH Lâu đài nhỏ MT HN 2014 8.000 C
22 50-52/4A-SPH Cô bé tóc vàng MT HN 2013 8.000 C
23 53/4A-SPH Mượn ông cái kính MT HN 2014 8.000 C
24 54/4A-SPH Ngầm mà cười VH HN 2013 12.000 M
55-57/4A-SPH Đổemon MT HN 2014 8.000 M
58/4A-SPH Chơi chung sẽ vui hơn MT HN 2014 15.000 M
59-63/4A-SPH Cậu bé chăn cừu HN 2015 22.000 M
64/4A-SPH Truyện cười công nghẹ HN 2015 22.000 M
65/4A-SPH Chú bé tý hon HN 2015 10.000 M
66/4A-SPH Cây khế HN 2015 8.000 M
67/4A-SPH Công và quạ MT HN 2015 8.000 M
68/4A-SPH Chuyện cười MT HN 2015 20.000 M

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1C, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/1C-SPH Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Mỹ thuật Hà Nội 2010 7.000 2 02/1C-SPH Sự tích con dã tràng Mỹ thuật Hà Nội 2010...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B (P2),...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 152 152. 5B.SPH Con cò Đông Tây HN HN 2014 5.000 153 153. 5B.SPH Duyên nàng công chúa Đông Tây HN HN 2014 5.000 154...Chi tiết