Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường Tiểu học Thái Xuyên, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số TT Số đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/5B-SPH Đổemon MT HN 2014 8.000 M
2 02/5B-SPH Chơi chung sẽ vui hơn MT HN 2014 15.000 M
3 03/5B-SPH Cậu bé chăn cừu HN 2015 22.000 M
4 03/5B-SPH Truyện cười công nghẹ HN 2015 22.000 M
5 04/5B-SPH Chú bé tý hon HN 2015 10.000 M
6 05/5B-SPH Cây khế HN 2015 8.000 M
7 06/5B-SPH Công và quạ MT HN 2015 8.000 M
9 08-12/5B-SPH Chuyện cười MT HN 2015 20.000 M
10 13-118/5B-SPH Cây tre trăm đốt MT HN 2013 8.000 M
11 19/5B-SPH Lâu đài nhỏ MT HN 2014 8.000 C
12 20/5B-SPH Chơi chung sẽ vui hơn MT HN 2014 15.000 M
13 21-27/5B-SPH Công chúa và những người bạn HN 2015 20.000 M
14 28/5B-SPH Chú chuột nhiều sáng kiến HN 2015 10.000 M
15 29-38/5B-SPH Rùa và thỏ HN 2015 9.000 M
16 39/5B-SPH Tấm cám HN 2015 8.000 M
17 40/5B-SPH Sự tích hồ gươm HN 2015 8.000 M
18 41/5B-SPH Cáo mượn cái hùm HN 2015 8.000 M
19 42/5B-SPH Thảm tử lừng danh co nan HN 2013 16.000 M
20 43–48/5B-SPH Võ thị sáu HN 2014 30.000 M
21 49/5B-SPH Cười từ nhà ra phố HN 2014 18.000 M
22 50-52/5B-SPH Hạt giống tâm hồn HN 2015 30.000 M
23 53/5B-SPH Câu đố việt nam HN 2014 24.000 M
24 54/5B-SPH Chang ngốc đua kiện HN 2014 7.000 M
25 55/5B-SPH Tiếng việt GD HN 2015 25.000 M
26 56/5B-SPH Toán nâng cao GD HN 2015 9.000 M
27 57/5B-SPH Tập làm văn GD HN 2015 16.000 M
28 58/5B-SPH Luyện từ và câu GD HN 2015 10.000 M
29 59/5B-SPH Truyện cười GD HN 2015 26.000 M
30 60/5B-SPH Công chúa và những người bạn HN 2015 20.000 M
31 61/5B-SPH Chú chuột nhiều sáng kiến HN 2015 10.000 M
32 62/5B-SPH Rùa và thỏ HN 2015 9.000 M
33 63/5B-SPH Tấm cám HN 2015 8.000 M
34 64/5B-SPH Sự tích hồ gươm HN 2015 8.000 M
35 65-67/5B-SPH Cáo mượn cái hùm HN 2015 8.000 M
36 68-73/5B-SPH Ngầm mà cười VH HN 2013 12.000 M
37 74/5B-SPH Cây tre trăm đốt MT HN 2013 8.000 M
38 75/5B-SPH Lâu đài nhỏ MT HN 2014 8.000 C
39 76-84/5B-SPH Cô bé tóc vàng MT HN 2013 8.000 C
40 84-89/5B-SPH Mượn ông cái kính MT HN 2014 8.000 C
41 90-94/5B-SPH Ngầm mà cười VH HN 2013 12.000 M
42 94/5B-SPH 80 Ngày vòng quanh thế giới HN 2014 10.000 C
43 95-104/5B-SPH Những bài văn hay lớp 5 TPHCM HCM 2014 30.000 M

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 5B, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Giá tiền Ghi chú           1 4 Con hỏi hay mẹ dạy đúng: Tò mò nhiều chuyện 26.000   2 5 Con hỏi hay mẹ dạy đúng: Tò mò nhiều chuyện...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2C, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/2C-SPH Âm mưu độc ác NXBT HN 2014 5.000 M 2 02/2C-SPH Những bức thư kể lại NXB T HN 2014 19.800 M 3 03/2C-SPH Thánh...Chi tiết