Tủ sách phụ huynh, Lớp 3A, Trường Tiểu học Thụy An, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

 

Số

TT

Số Đăng ký Tác giả và tên sách

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
   1 001/3A-SPH Violympic toán 3 T1 NXB Giáo Dục HN 2014 16.000
2 002/3A-SPH Violympic toán 3 T2 NXB Giáo Dục HN 2014 16.000
3 003/3A-SPH Violympic toán 3 T2 NXB Giáo Dục HN 2014 16.000
4 004/3A-SPH Violympic toán 3 T2 NXB Giáo Dục HN 2014 16.000
5 005/3A-SPH Violympic tiếng anh 3 T1 NXB Giáo Dục HN 2014 16.000
6 006/3A-SPH Học tốt tiếng anh NXB TPHCM HN 2014 33.000
7 007/3A-SPH Học tốt tiếng việt 3 T1 NXB TPHCM HN 2014 28.000
8 008/3ASPH Những bài văn mẫu 3 T1 NXB TPHCM HN 2014 24.000
9 009/3A-SPH Những bài văn mẫu 3 T2 NXB TPHCM HN 2014 22.000
10 0010/3A-SPH 199 bài và đoạn văn Lớp 3 ĐHQG HN HN 2014 20.000
11 0011/3A-SPH 199 bài và đoạn văn Lớp 3 ĐHQG HN HN 2014 20.000
12 0012/3A-SPH BT tiếng việt nâng cao 3 T2 ĐHSP HN 2014 23.000
13 0013/3A-SPH 25 đê KTHS tiếng việt 3 NXB Giáo Dục HN 2014 25.000
14 0014/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
15 0015/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
16 0016/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
17 0017/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
18 0018/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
19 0019/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
20 0020/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
21 0021/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
22 0022/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
23 0023/3A-SPH Thần đồng đất việt HN 2014 10.000
24 0024/3A-SPH Hỏi đáp nhanh trí NXB VH HN HN 14.000
25 0025/3A-SPH Hỏi đáp nhanh trí NXB VH HN HN 14.000
26 0026/3A-SPH Hỏi đáp nhanh trí NXB VH HN HN 14.000
27 0027/3A-SPH Truyện cười NXB VH HN HN 18.000
28 0028/3A-SPH Truyện cười NXB VH HN HN 18.000
29 0029/3A-SPH Gia đình vui nhộn T14 NXB Kim Đồng HN HN 30.000
30 0030/3A-SPH Gia đình vui nhộn T8 NXB Kim Đồng HN HN 33.000
31 0031/3A-SPH Đố vui NXB Thời Đại HN HN 12.000
32 0032/3A-SPH Đố vui NXB Thời Đại HN HN 12.000
33 0033/3A-SPH Đố vui NXB Thời Đại HN HN 12.000
34 0034/3A-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật HN HN 8.000
35 0035/3A-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật HN HN 8.000
36 0036/3A-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật HN HN 8.000
37 0037/3A-SPH Cây khế NXB Mỹ Thuật HN HN 8.000
38 0038/3A-SPH Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn NXB Mỹ Thuật HN HN 8.000
39 0039/3A-SPH Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn NXB Mỹ Thuật HN HN 8.000
40 0040/3A-SPH Cây tre trăm đốt NXB Mỹ Thuật HN HN 8.000
41 0041/3A-SPH Cây tre trăm đốt NXB Mỹ Thuật HN HN 8.000
42 0042/3A-SPH Aladin và cây đèn thần NXB Mỹ Thuật HN HN 28.000

 

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, nhóm trẻ khu Sơn...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1. 01/NT SPH Bách khoa toàn thư cho bé Hà nội Hà nội 2015 6.000   2.   Tôi là nhà ngoại Văn học Hà nội 2015...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01,02/2A-SPH Vua bóng ném Trẻ TP HCM 2003 5000 2 03/2A-SPH Luyện từ và câu Giáo dục Hà Nội 2005 9000 3 04/2A-SPH Nâng cao tiếng...Chi tiết